Alterneringsledighet enligt lagen från 2015

Om alterneringsavtalet har gjorts före 1.1.2016 och ledigheten börjar senast 31.3.2016, tillämpas lagstiftningen från 2015 fram till slutet av ledigheten. Här kan du läsa hur den tidigare lagen från 2015 skiljer sig från den nu gällande lagen.

Kortare arbetshistoria som förutsättning

Förutsättningar för ledigheten enligt lagen från 2015

  • minst 26 veckors (sex månader) medlemstid i arbetslöshetskassan,
  • minst 16 års arbetshistoria och
  • 13 månaders heltidsarbete hos samma arbetsgivare omedelbart före ledighetens början (perioden får innehålla högst 30 oavlönade dagar).

Alterneringsersättningens två nivåer

Alterneringsersättning är 70 procent av den arbetslöshetsdagpenning (utan barnförhöjning och/eller förhöjd förtjänstdel) som du skulle få om du var arbetslös. Om du har en arbetshistoria på minst 25 år, är alterneringsersättningen 80 procent från arbetslöshetsdagpenningen (utan barnförhöjning och/eller förhöjd förtjänstdel).

Ledigheten kan hållas i perioder

Längden av alterneringsledigheten kunde vara mellan 100–360 dagar.

Enligt lagen från 2015 var det var möjligt att hålla ledigheten i flera perioder. Var och en period ska omfatta minst 100 dagar och perioderna ska hållas inom två år från början av den första perioden.

Avtal om periodisering ska ha gjorts redan innan ledighetens början. De avtalade perioderna kan dock uppskjutas till en senare tidpunkt men avtal om eventuell uppskjutning ska göras innan den aktuella perioden börjar.

Om du har periodiserat din ledighet, ska du ansöka om alterneringsersättning skilt för varje period.

Bifoga följande bilagor till dina nya ansökningar:

  • alterneringsavtal endast om avtalet korrigerats efter den första perioden,
  • utrening över eventuella löneinkomster, företagsinkomster eller sociala förmåner som du får under den nya perioden.