Alterneringsersättningens storlek

Alterneringsersättningens storlek beror på dina löneinkomster före ledigheten.

Alterneringsersättning är 70 procent av den arbetslöshetsdagpenning (utan barnförhöjning och/eller förhöjd förtjänstdel) som du skulle få om du var arbetslös.

Du kan själv beräkna en uppskattning av alterneringsersättningen med WebKassans dagpenningskalkylator.

På Arbetslöshetskassornas samorganisations sidor hittar du en tabell över alterneringsersättning där du kan på basis av din månadslön kolla upp en uppskattning av alterneringsersättningens storlek.

Alterneringsersättning utbetalas för fem dagar i veckan (måndag–fredag) om det inte finns särskilt hinder för utbetalningen. Ersättningen utbetalas även för söckenhelger.

I dagpenningskalkylatorn och i tabellen ser du storleken av alterneringsersättningen/dag. Det genomsnittliga månadsersättningen får du genom att multiplicera summan med 21,5 (de flesta månaderna innehåller antingen 21 eller 22 ersättningsdagar).

Exempel:
Sjuksköterska Seijas lön är 2 700 euro brutto i månaden. Hennes alterneringsersättning är 50,49 euro brutto /dag, dvs. i genomsnitt 1 085 euro i månaden.

Till skillnad från arbetslöshetsdagpenning bestäms den lön som ligger till grund för alterneringsersättningen alltid utgående från löneinkomster (förutom semesterpenning) under 12 månader före ledigheten. Om alterneringsledigheten börjar 2015 avdras 4,28 procent av lönen för att beakta ArPL-avdraget. På grund av detta är den lön som ligger till grund för alterneringsersättningen alltid mindre än den verkliga månadslönen.

Läs mer om arbetslöshetsdagpenningens storlek.

Alterneringsersättningens beskattning

Kassan får de förskottsinnehållningsuppgifter som träder i kraft den första i februari direkt av skattemyndigheten. Skattekort som skattemyndigheten skickar automatiskt behöver du alltså inte skicka vidare till arbetslöshetskassan.

Vid utbetalningen av alterneringsersättning innehålls skatt enligt skatteförvaltningens beslut alltid enligt minst 25 procent om man använder ett skattekort som är avsett för löneinkomster. Om skatteprocent redan är minst 25 procent, används procenten som sådana.

Om du vill försäkra att du betalar rätt summa i skatt ta kontakt med skattekontoret och be om ett ändringsskattekort som är avsett för förmåner. Skicka ändringsskattekortet till arbetslöshetskassan i original.

Om du har skattekortet i pdf-format är det lättast att skickat det till kassan via WebKassan.