Temporär lagändring i självrisktiden har stadfästs

Temporär ändring i självrisktiden för utkomstskyddet för arbetslösa har nu stadfästs.

Enligt de fasta bestämmelserna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa åläggs vid början av arbetslöshet en självrisktid på fem arbetslösa dagar. Arbetslöshetsförmån utbetalas inte för självrisktiden.

Enligt den temporära lagändringen utbetalas arbetslöshetsförmån också för självrisktiden om självrisktidens första dag infaller under perioden 1.1. – 28.2.2022. Ändringen gäller således inte självrisktid som börjar redan i december eller tidigare, trots att en del av självrisktiden skulle infalla i januari eller februari 2022.

Eftersom lagändringen träder i kraft retroaktivt har arbetslöshetskassan redan gett beslut om självrisktid för personer som blivit arbetslösa eller permitterade i januari. Vi kommer under februari retroaktivt, utan separat begäran, utbetala förmån för självrisktid som börjat 1.1.2022 eller efter det.