Regeringen föreslår temporär ändring i självrisktiden

Regeringen har föreslagit temporära ändringar i självrisktiden för utkomstskyddet för arbetslösa. Enligt propositionen betalas arbetslöshetsförmån också för självrisktiden. Undantaget gäller självrisktiden vars första dag infaller under perioden 1.1. – 28.2.2022.

Enligt gällande lagen åläggs vid början av arbetslösheten en självrisktid som motsvarar fem arbetslösa dagen. Förmån utbetalas inte för självrisktiden. Enligt regeringens proposition skulle utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning börja från och med den första arbetslöshetsdagen utan fem dagars tid utan ersättning.

Ändringen i självrisktiden tillämpas när självrisktidens första dag infaller under perioden 1.1. – 28.2.2022. Ändringen skulle således inte gälla självrisktid som börjar redan i december eller tidigare, trots att en del av självrisktiden skulle infalla i januari eller februari.

Temporära förändringen i självrisktiden borde träda i kraft från och med början av januari. Propositionen har dock ännu inte behandlats i riksdagen. Arbetslöshetskassan kan ge beslut enligt den temporära lagförändringen först när lagändringarna har stadfästs.

Om personens arbetslöshet börjar 1.1.2022 är det möjligt att första beslutet om inkomstrelaterad dagpenning ges innan lagförändringen har stadfästs. I så fall kan förmån inte utbetalas för självrisktiden vid samband med det första beslutet. I dessa fall utbetalas dagpenning enligt gällande lagen. Dagpenningen för självrisktiden utbetalas sedan retroaktivt när lagändringen har stadfästs. Arbetslöshetskassorna sköter retroaktiva utbetalningar automatiskt utan separat begäran.

Rekommenderat för dig

Sida
23.3.2022