Förhöjd skyddsdel fortgår till slutet av november

På grund av pandemins ekonomiska inverkan har det skyddade beloppet av jämkad dagpenning temporärt förhöjts redan från och med den 1.6.2020. Den förhöjda skyddsdelen fortgår till och med 30.11.2021.

Skyddsdelen är det penningbelopp man kan förtjäna utan att lönen påverkar arbetslöshetsdagpenningen. 

Den förhöjda skyddsdelen gäller när ansökningsperioden börjar senast 30.11.2021. Den förhöjda skyddsdelen är 500 euro brutto i månaden och 465 euro brutto i perioder om fyra veckor.  

På grund av lagförändringen är skyddsdelen enligt den vanliga lagstiftningen 300 euro i månaden och 279 euro i perioder om fyra veckor när ansökningsperioden börjar 1.12.2021 och efter det.