Vuorottelukorvauksen suuruus ja verotus

Vuorottelukorvauksen suuruus riippuu vapaata edeltäneistä palkkatuloistasi. Vuorottelukorvaus on 70 prosenttia siitä työttömyyspäivärahasta (ilman lapsikorotusta ja/tai korotettua ansio-osaa), jota työttömänä ollessasi saisit.

Voit itse arvioida vuorottelukorvauksesi suuruuden WebKassan päivärahalaskurilla tai tarkistaa korvauksen suuntaa antavan määrän Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilla olevasta vuorottelukorvaustaulukosta. Keskimääräinen kuukausikorvauksen määrä saadaan kertomalla päiväkorvauksen suuruu 21,5:llä. Vuorottelukorvausta maksetaan viideltä päivältä viikossa (käytännössä maanantai–perjantai), ellei maksamiselle ole jotain erityistä estettä. Korvausta maksetaan myös arkipyhiltä.

Lue lisää työttömyyspäivärahan suuruudesta.

Vuorottelukorvauksen verotus

Verottaja ilmoittaa kassalle 1. helmikuuta voimaan tulevan verokortin ennakonpidätystiedot automaattisesti. Vuosittain 1. helmikuta voimaantuleva verokortti on laskettu aina palkkaa varten. Koska vuorottelukorvaus ei ole palkkatuloa, veroa pidätetään palkan veroprosentin mukaisesti, mutta kuitenkin aina vähintään 25 prosenttia

Vuorottelukorvausta varten verottajalta voi pyytää etuutta varten lasketun muutosverokortin. Kassa saa muutosverokortit suoraan verottajalta, kun valitset OmaVerossa kortin toimitustavaksi "OmaVeroon ja postitse maksajan osoitteeseen".

Etuuden verotuksesta voit lukea enemmän täältä