Vuorottelukorvauksen suuruus

Vuorottelukorvauksen suuruus riippuu vapaata edeltäneistä palkkatuloistasi.

Vuorottelukorvaus on 70 prosenttia siitä työttömyyspäivärahasta (ilman lapsikorotusta ja/tai korotettua ansio-osaa), jota työttömänä ollessasi saisit.

Voit itse arvioida vuorottelukorvauksesi suuruuden WebKassan päivärahalaskurilla

Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilla on vuorottelukorvaustaulukko, josta voit kuukausipalkkasi perusteella tarkistaa suuntaa antavan vuorottelukorvauksen määrän.

Vuorottelukorvausta maksetaan viideltä päivältä viikossa (käytännössä maanantai–perjantai), ellei maksamiselle ole jotain erityistä estettä. Korvausta maksetaan myös arkipyhiltä.

Päivärahalaskurissa ja vuorottelukorvaustaulukossa näkyy päivittäisen vuorottelukorvauksen määrä. Saat keskimääräisen kuukausikorvauksen määrän kertomalla päivittäisen summan 21,5:llä (useimmissa kuukausissa on korvauspäiviä 21 tai 22).

Esimerkki:
Seija Sairaanhoitajan palkka on bruttona 2 700 euroa kuukaudessa. Hänen vuorottelukorvauksensa on bruttona 50,49 euroa päivätä eli keskimäärin bruttona 1 085 euroa kuukaudelta.

Työttömyyspäivärahasta poiketen vuorottelukorvauksen perusteena oleva palkka määritellään aina vapaata edeltävän 12 kuukauden palkkatuloista (ilman lomarahaa). Vuorotteluvapaan alkaessa vuonna 2015 palkasta vähennetään 4,28 prosenttia tyel-maksun huomioimiseksi. Tästä johtuen vuorottelukorvauksen perusteena oleva palkka on aina todellista kuukausipalkkaa pienempi.

Lue lisää työttömyyspäivärahan suuruudesta.

Vuorottelukorvauksen verotus

Kassa saa kaikki vuotta 2019 koskevat ennakonpidätystiedot suoraan verottajalta. Verottaja ilmoittaa kassalle 1. helmikuuta voimaan tulevan verokortin ennakonpidätystiedot sekä etuutta varten lasketun muutosverokortin tiedot. Vuotta 2019 koskevia verokortteja ei siis tarvitse lähettää kassalle.

Vuosittain 1.2. voimaantuleva verokortti on laskettu aina palkkaa varten. Verottajan päätöksen mukaisesti vuorottelukorvausta maksettaessa veroa pidätetään palkan veroprosentin mukaisesti, mutta kuitenkin vähintään 25 prosenttia

Vuorottelukorvausta varten verottajalta voi pyytää etuutta varten lasketun muutosverokortin. Kassa saa muutosverokortit suoraan verottajalta, kun valitset OmaVerossa kortin toimitustavaksi "OmaVeroon ja postitse maksajan osoitteeseen".

Etuuden verotuksesta voit lukea enemmän täältä