Vuoden 2015 lain mukainen vuorotteluvapaa

Jos vuorotteluvapaasopimus on tehty ennen 1.1.2016 ja vapaa alkaa viimeistään 31.3.2016, sovelletaan vapaaseen sen loppuun asti vuoden 2015 lainsäädäntöä. Tällä sivulla kerrotaan ne kohdat, joissa vuoden 2015 laki poikkesi nykyisestä.

Työhistoriaa tarvittiin vähemmän

Vuorotteluvapaalle pääseminen edellytti

  • vähintään 26 viikon eli kuuden kuukauden jäsenyyttä työttömyyskassassa,
  • vähintään 16 vuoden työhistoriaa ja
  • 13 kuukauden kokoaikaista työskentelyä samalla työnantajalla välittömästi ennen vapaan alkua (saa olla enintään 30 palkatonta päivää).

Vuorottelukorvauksella kaksi tasoa

Vuorottelukorvaus on 70 prosenttia siitä työttömyyspäivärahasta (ilman lapsikorotusta ja/tai korotettua ansio-osaa), jota työttömänä ollessasi saisit. Jos sinulla on työhistoriaa vähintään 25 vuotta, on vuorottelukorvaus 80 prosenttia työttömyyspäivärahasta (ilman lapsikorotusta ja/tai korotettua ansio-osaa).

Pidemmän vapaan voi pitää myös jaksoissa

Vuorotteluvapaan pituudeksi voitiin sopia 100–360 päivää.

Vapaa voitiin sopia myös useampaan jaksoon. Kunkin jakson täytyy olla vähintään sadan päivän mittainen ja jaksot on pidettävä kahden vuoden sisällä ensimmäisen jakson alkamisesta.

Vapaan jaksottamisesta oli sovittava jo ennen vapaan ensimmäisen jakson alkua. Vuorotteluvapaajakson ajankohtaa voidaan kuitenkin siirtää sopimalla uudesta ajankohdasta ennen jakson alkamista.

Jos olet jakanut vuorotteluvapaasi jaksoihin, pitää jokaista jaksoa hakea erikseen.

Liitä uuden jakson vuorottelukorvaushakemukseen

  • vuorottelusopimus vain, jos siihen on tehty muutoksia ensimmäisen jakson jälkeen
  • selvitys mahdollisista uuden jakson aikaisista palkkatuloista, yritystuloista tai sosiaalietuuksista.