Työhistoria ja uusi vapaa

Vuorottelukorvauksen saaminen edellyttää 20 vuoden työhistoriaa ennen vapaata. Kassa tarkistaa pyynnöstäsi työhistoriasi pituuden. Jos olet epävarma, varmista työhistoriasi pituus ennen vuorottelusopimuksen tekemistä.

Työhistoriaan kelpaa muukin kuin palkkatyö

Työhistoriaan voidaan huomioida Suomen eläkelakien piiriin kuuluva työ, jonka olet tehnyt 18 vuotta täytettyäsi. Myös EU/ETA-alueella ja Sveitsissä tehty työ voidaan hyväksyä työhistoriaan, jos työskentelystä esitetään luotettava selvitys.

Palkkatöiden lisäksi työhistoriaan voidaan lukea myös pakollisesti eläkevakuutettu yrittäjä- ja maatalousyrittäjätoiminta.

Työhistoriasta enintään neljännes voi kertyä niin sanotuista työssäoloon rinnastettavista ajoista, joita ovat

  • äitiys- isyys- ja/tai vanhempainrahakausi
  • työ- tai virkasuhteen aikainen hoitovapaa
  • varusmies- tai siviilipalvelus.

Työssäoloaika lasketaan 1.1.2007 alkaen vain täysin kuukausin. Työssäoloon rinnastettavia aikoja laskettaessa otetaan huomioon vain täydet kuukaudet myös ajalla ennen 1.1.2007.

Uudestaan vapaalle aikaisintaan viiden vuoden päästä

Jos olet jo ollut vuorotteluvapaalla, voit jäädä uudestaan vuorotteluvapaalle, kun edellisen vapaan jälkeen on kertynyt eläkettä kerryttävää työhistoriaa vähintään viisi vuotta.  Työhistoria lasketaan 1.1.2007 alkaen vain täysin kuukausin.

Esimerkki: Henkilön aikaisempi vuorotteluvapaa on päättynyt 3.9.2006. Hän haluaisi jäädä uudestaan vapaalle 12.9.2011 alkaen, jolloin edellisestä vapaasta on kulunut yli viisi vuotta. Koska työhistoria voidaan laskea vain täysinä kuukausina, hän voi jäädä uudestaan vapaalle aikaisintaan 1.10.2011. Silloin edellisestä vapaasta on kulunut 60 kuukautta (viisi vuotta) ja 27 päivää.

Jos olet jäämässä uudelle vuorotteluvapaalle heti viiden vuoden päästä aikaisemmasta vapaasta, tarkista työhistorian täyttyminen työttömyyskassalta ennen vuorottelusopimuksen tekemistä.