Jos haluat vuorotteluvapaalle

Tällä sivulla on kerrottu lyhyesti asiat, jotka sinun tulee ottaa huomioon, jos haluat jäädä vuorotteluvapaalle. Tarkempaa tietoa löydät sivuvalikossa olevilta sivuilta

1.Varmista, että vuorotteluvapaan saamsen ehdot täyttyvät

Vuorotteluvapaan saamisen täyttyvät, kun olet ollut

  • työttömyyskassan jäsenenä vähintään 26 viikkoa eli 6 kuukautta ennen vapaan alkamista,
  • työhistoriaa vähintään 20 vuotta ennen vapaan alkamista.
  • kokoaikaisessa työssä samalla työnantajalla yhdenjaksoisesti vähintään 13 kuukautta ennen vapaan alkua. Näiden 13 kuukauden aikana saa olla enintään 30 kalenteripäivää palkatonta poissaoloa tai osa-aikatyötä.  Myös osittaisen hoitovapaa-ajan palkattomat päivät lasketaan 30 päivän poissaoloon.
    • Kokoaikaiseksi katsotaan työ, jossa työaika on yli 75 prosenttia alan täydestä työajasta.

Työhistorian varmistaminen

Jos et ole varma täyttyykö 20 vuoden työhistoria, voimme pyynnöstäsi tarkistaa työhistoriasi riittävyyden. Mainitse pyynnössä, milloin olet suunnitellut jääväsi vapaalle (alkamispäivä tai alkamiskuukausi). Työttömyyskassa laskee työhistorian pituuden ensisijaisesti Eläketurvakeskuksen työsuhderekisteriotteen perusteella. Kassa pyytää työsuhderekisteriotteen suoraan ETK:lta.

2.Sovi työnantajan kanssa vapaalle jäämisestä ja vapaan ajankohdista

Työntekijän vuorotteluvapaan pituudeksi työnantaja ja työntekijä voivat sopia 100–180 kalenteripäivää. Vapaa tulee pitää yhdessä jaksossa. Vuorotteluvapaa perustuu vapaaehtoisuuteen. Työnantaja voi siis kieltäytyä myöntämästä vapaata. Vapaasta ja sen ajankohdasta sinun tulee tehdä kirjallinen vuorottelusopimus työnantajasi kanssa. Vuorottelusopimuspohjan saat TE-toimistosta tai voit tulostaa sen Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilta.

3.Varmista, että TE-toimisto saa vuorottelusopimuksen ja sijaisen työsopimuksen ennen vuorotteluvapaan alkua

Vuorottelukorvauksen maksaminen alkaa vapaan alkaessa edellyttäen, että vuorottelusopimus ja sijaisen työsopimus on toimitettu TE-toimistolle hyvissä ajoin ennen vapaan alkua. TE-toimistojen yhteystiedot löydät täältä.

4. Lähetä vuorottelukorvaushakemus ja tarvittavat liitteet WebKassan kautta

Vuorotteluvapaan ajalta maksettavaa korvausta haetaan työttömyyskassalta vapaan alkaessa. Lähetä hakemuksesi vasta, kun viimeinen vapaata edeltävä täyden palkanmaksukauden palkka on maksettu.

Täytä hakemuksesi sähköisesti työttömyyskassan omassa WebKassa-palvelussa ja liitä siihen tarvittavat todistukset pdf-muodossa.  Lue lisää vuorottelukorvaushakemuksesta ja siihen tarvittavista liitteistä.

Vuorottelukorvausta tulee hakea kolmen kuukauden kuluessa siitä lukien, josta sitä halutaan maksettavaksi.

5. Saat päätöksen kun hakemuksesi on käsitelty

Vuorottelukorvaushakemuksesi voidaan käsitellä, kun vapaan alkamisesta on kulunut vähintään viikko ja kaikki tarvittavat selvitykset on toimitettu. Kassalle saapuvat hakemukset käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä. Voit seurata hakemuksesi käsittelyn etenemistä WebKassassa kohdasta Hakemusseuranta.

Kun hakemuksesi on käsitelty, saat postitse päätöksen ja maksuilmoituksen. Ensimmäisen erän jälkeen vuorottelukorvaus maksetaan neljän viikon jaksoissa jälkikäteen niin, että maksupäivä on aina jakson päättymistä seuraavan viikon torstai.