Jos haluat vuorotteluvapaalle

Tällä sivulla on kerrottu lyhyesti asiat, jotka sinun tulee ottaa huomioon, jos haluat jäädä vuorotteluvapaalle. Tarkempaa tietoa löydät sivuvalikossa olevilta sivuilta

1.Varmista, että vuorotteluvapaan edellytykset täyttyvät

Vuorotteluvapaan edellytykset täyttyvät, kun olet ollut

  • kokoaikaisessa työssä samalla työnantajalla yhdenjaksoisesti vähintään 13 kuukautta ennen vapaan alkua. Näiden 13 kuukauden aikana saa olla enintään 30 kalenteripäivää palkatonta poissaoloa tai osa-aikatyötä.  Myös osittaisen hoitovapaa-ajan palkattomat päivät lasketaan 30 päivän poissaoloon.
  • eläkettä kerryttävässä työssä vähintään 20 vuotta ennen vapaan alkamista. Lue lisää työhistorian laskemisesta.
  • työttömyyskassan jäsenenä vähintään 26 viikkoa eli 6 kuukautta ennen vapaan alkamista.

Jos et ole varma täyttyykö 20 vuoden työhistoria, pyydä jo etukäteen kassaa tarkistamaan työhistoriasi riittävyys. Mainitse pyynnössä, milloin olet suunnitellut jääväsi vapaalle (alkamispäivä tai alkamiskuukausi).

2.Sovi työnantajan kanssa vapaalle jäämisestä ja vapaan ajankohdista

Vuorotteluvapaa perustuu vapaaehtoisuuteen. Työnantaja voi siis kieltäytyä myöntämästä vapaata. Vapaasta ja sen ajankohdasta sinun tulee tehdä kirjallinen vuorottelusopimus työnantajasi kanssa. Vuorottelusopimuslomakkeen saat TE-toimistosta tai voit tulostaa sen Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilta.

3.Varmista, että TE-toimisto saa vuorottelusopimuksen ja sijaisen työsopimuksen ennen vuorotteluvapaan alkua

Vuorottelukorvauksen maksaminen alkaa vapaan alkaessa edellyttäen, että vuorottelusopimus ja sijaisen työsopimus on toimitettu TE-toimistolle hyvissä ajoin ennen vapaan alkua. TE-toimistojen yhteystiedot löydät täältä.

4. Lähetä vuorottelukorvaushakemus ja tarvittavat liitteet WebKassan kautta

Vuorotteluvapaan ajalta maksettavaa korvausta haetaan työttömyyskassalta vapaan alkaessa. Lähetä hakemuksesi vasta, kun viimeinen vapaata edeltävä täyden palkanmaksukauden palkka on maksettu.

Täytä hakemuksesi sähköisesti työttömyyskassan omassa WebKassa-palvelussa ja liitä siihen tarvittavat todistukset pdf-muodossa.  Lue lisää vuorottelukorvaushakemuksesta ja siihen tarvittavista liitteistä.

Vuorottelukorvausta tulee hakea kolmen kuukauden kuluessa siitä lukien, josta sitä halutaan maksettavaksi.

5. Saat päätöksen kun hakemuksesi on käsitelty

Vuorottelukorvaushakemuksesi voidaan käsitellä, kun kaikki tarvittavat selvitykset on toimitettu ja vapaan alkamisesta on kulunut vähintään viikko. Kassalle saapuvat hakemukset käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä. Voit seurata hakemuksesi käsittelyn etenemistä WebKassassa kohdasta Hakemusseuranta.

Kun hakemuksesi on käsitelty, saat postitse päätöksen ja maksuilmoituksen. Ensimmäisen erän jälkeen vuorottelukorvaus maksetaan neljän viikon jaksoissa.