Työllistymistä edistävät palvelut

Työ- ja elinkeinotoimisto voi ohjata sinut työllistymistä edistäviin TE-palveluihin. Kassa maksaa sinulle TE-palvelun ajalta työttömyysetuutta TE-toimiston lausunnosta riippuen joko normaalin suuruisena tai korotettuna. Korotettua ansio-osaa maksetaan enintään 200 päivältä. TE-palveluiden ajalta maksettava päiväraha kuluttaa ansiopäivärahan enimmäismaksuaikaa samalla tavalla kuin työttömyysajalta maksettava päiväraha. Työttömyysetuutta maksetaan TE-palvelujen ajalta ennen palvelun alkamista määrätystä karenssista ja/tai omavastuuajasta huolimatta.

TE-palveluita ovat

  • työvoimakoulutus
  • omaehtoinen opiskelu
  • työhaku- tai uravalmennus
  • työkokeilu
  • kotoutumista edistävä omaehtoinen opiskelu
  • kuntouttava työtoiminta.

Omaehtoista opiskelua tuetaan työttömyysturvalla enintään 24 kuukautta, vaikka enimmäismaksuaika ei opiskeluaikana täyttyisikään. Jos opintojen tavoitteena on perusopetuksen oppimäärän suorittaminen, opintoja voitaisiin tukea enintään 48 kuukauden ajan.

Kulukorvaus

TE-palvelun ajalta voidaan maksaa verotonta kulukorvausta. Kulukorvausta maksetaan omaehtoisia opintoja lukuun ottamatta kaikkiin muihin TE-palveluihin.

Kulukorvauksen määrä on 9 euroa päivässä. Kulukorvaus voidaan maksaa korotettuna (18 euroa päivässä), jos osallistut TE-palveluun työssäkäyntialueesi ulkopuolella tai sinulle aiheutuu työssäkäyntialueellasi järjestettävään palveluun osallistumisesta majoituskustannuksia.

Etuuden hakeminen palvelun aikana

Työttömyyspäiväraha haetaan palvelun ajalta normaalisti jatkohakemuksella. Hakemus täytetään 4 kalenteriviikon tai kuukauden jaksoissa kuten ennen palvelua. Hakemus täytetään palvelun alusta sen loppuun saakka niin, että siitä käy ilmi palveluun osallistuminen: ilmoita hakemuksessa TE-palvelu tai koulutus, jos osallistut koulutukseen. Jos olet palvelun aikana työssä, liitä hakemukseesi kopio palkkalaskelmasta ja ilmoita hakemuksessa työpäivä ja työpäivän työtunnit.

TE-palvelusta poissaolopäivät ilmoitetaan kuten alla kohdassa Poissaolot TE-palvelusta ja Opintojen loma-ajat – kohdissa on kerrottu.

Poissaolot TE-palvelusta

Työttömyysetuutta ei makseta palvelujen poissaolopäiviltä, ellei poissaolon syynä ole oma sairaus, alle 10-vuotiaan lapsen sairaus (poissaoloa enintään neljän päivän ajan), työhaastattelu tai siihen rinnastettava syy, joka liittyy työllistymiseen.

Jos olet poissa TE-palvelusta ilmoita poissaolosta aina työttömyyskassalle. Ilmoita jatkohakemuksella poissaolopäivä merkinnällä "muu syy" sekä poissaolon syy, esim. Sairaus tai työhaastattelu. Muista lähettää myös kassalle kopio lääkärin- tai terveydenhoitajan todistuksesta, jos olet sairastunut ja sairautesi kestää yli kolme päivää.

Opintojen aikaiset loma-ajat 

Työvoimakoulutuksessa ja omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuus maksetaan myös poissaolopäiviltä, joten opintojen aikaisia yksittäisiä poissaoloja ei tarvitse ilmoittaa kassalle. Sen sijaan opintojen loma-ajoilta ei makseta kulukorvausta. Opintojen loma-ajat ilmoitetaan jatkohakemuksessa merkinnällä Loma.