Tulorekisterin tiedot

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää kattavat tiedot kansalaisille maksetuista palkoista, eläkkeistä ja etuuksista. Työnantajilla ja muilla suorituksen maksajilla on velvollisuus ilmoittaa tiedot maksamistaan palkoista etuuksista tulorekisteriin. Työttömyyskassat saavat palkkatietoja sekä eläke- ja etuustietoja tulorekisteristä.

Tulorekisteristä huolimatta etuudenhakijan tulee aina ilmoittaa työttömyyskassalle hakemusaikaisista töistään ja tuloistaan (esim. päivärahahakemuksessa).

Tulorekisteristä saavat tiedot

Työnantaja voi ilmoittaa tulotietoja tulorekisteriin joko suppeasti tai eritellysti. Suppea ilmoitustapa tarkoittaa, että palkka ilmoitetaan vain yhteissummana, mutta työnantaja voi eritellä palkanosat myös tarkemmin.

Tämän lisäksi työnantaja voi ilmoittaa tulorekisteriin myös vapaaehtoisia tietoja kuten palvelussuhde-, poissaolo-, ansaintakausi- ja tulolajitiedot. Työttömyyskassalle juuri nämä vapaaehtoiset tiedot ovat usein tarpeellisia.

Suosittelemme sinua tarkistamaan tulorekisteristä, missä laajuudessa työnantajasi on ilmoittanut sinua koskevat tiedot. Tulorekisterin nettiosoite on www.tulorekisteri.fi

Jos tulorekisteriin ei ole ilmoitettu kaikkia kassan tarvitsemia tietoja, kannattaa puuttuvista tiedoista liittää selvitys etuushakemuksen liitteeksi jo hakemusta lähetettäessä. Tällöin hakemuksesi käsittely ei viivästy tulorekisteristä puuttuvien tietojen selvittämisen vuoksi.

Milloin tulorekisterin tiedot eivät riitä

Ensimmäisen työttömyyspäivärahahakemuksen käsittelyn yhteydessä kassan tulee varmistaa työssäoloehdon täyttyminen eli selvittää, oletko työttömyyttä edeltävän 28 kuukauden jaksolla ollut palkkatyössä vähintään 26 viikkoa, joilla töitä on ollut vähintään 18 tuntia. Lisäksi kassan tulee selvittää kyseisten työssäoloehdon täyttävien työviikkojen palkat, koska päivärahan määrä lasketaan niiden perusteella.

Ensimmäisen hakemuksen käsittelyn yhteydessä pelkät tulorekisterin tiedot eivät riitä hakemuksen käsittelyyn esim. tilanteissa joissa

  • työsuhdetiedot puuttuvat tulorekisteristä kokonaan tai osittain (esim. työsuhteen päättymispäivä puuttuu) => lähetä kopio työtodistuksesta
  • olet ollut tuntitöissä ja viikoittainen työaika on vaihdellut => lähetä viikkotuntiselvitys
  • sinulla on ollut palkaton poissaolo (esim. palkaton sairasloma), jota ei ole ilmoitettu tulorekisteriin => lähetä palkkalaskelmat
  • opintojen, äitiysloman, sairasloma tms. töistä poissaolon vuoksi tietoja tarvitaan ajalta ennen 2019 => lähetä työ- ja palkkatodistukset

Työttömyysaikaisista tuloista kassan täytyy palkkasumman lisäksi selvittää, onko tulot ansaittu sovittelun piirissä olevassa työssä (osa-aikatyö tai keikkatyö) vai yli 2 viikkoa kestävässä kokoaikaisessa työssä sekä minkä työtuntimäärän perusteella palkka on maksettu.

Työtuloja sisältävien hakemuksen käsittelyn yhteydessä tulorekisterin tiedot eivät riitä hakemuksen käsittelyyn esim. tilanteissa joissa

  • päättyneen kokoaikatyön palkkoja on maksettu vielä työttömyysajalla, mutta tulorekisteriin ei ole ilmoitettu tulojen ansaintakautta => lähetä palkkalaskelma
  • uuden työn työsuhdetiedot puuttuvat tai ovat harhaanjohtavat => lähetä työsopimus, aiesopimus tms.
  • sinulle maksetaan tuntipalkka tehtyjen työtuntien mukaisesti, mutta tulorekisteriin ei ole ilmoitettu maksettujen työtuntien lukumäärää => lähetä palkkalaskelma

Löytyikö tulorekisterin  tiedoista virheitä?

Jos huomaat omissa tulorekisteritiedoissasi selviä virheitä, sinun tulee välittömästi olla yhteydessä palkanlaskijaasi. Tiedot tulorekisteriin saadaan kassalle sellaisena kuin palkanlaskenta on ne tulorekisteriin ilmoittanut. Tulorekisterissä olevien virheiden korjaaminen tapahtuu siis palkanlaskennan toimesta.

Lisää tietoa kassan tarvitsemista tiedoista / liitteistä löytyy kohdasta päivärahan hakeminen