Sairauden vaikutus työttömyyspäivärahaan

Työttömyyspäivärahaa maksetaan pääsääntöisesti vain työkykyisille henkilöille. Jos olet pidempään työkyvyttömänä, hae sairauspäivärahaa Kelalta.

Kelan sairauspäivärahaa maksetaan vasta omavastuuajan jälkeen. Jos kassa on maksanut sinulle työttömyyspäivärahaa välittömästi sairastumista edeltävältä ajalta, voidaan sinulle maksaa työttömyyspäivärahaa myös Kelan omavastuuajalta. Lähetä siis kassalle hakemus myös Kelan omavastuuajalta.

Kelan sairauspäivärahan omavastuuaika on sairastumispäivän lisäksi yhdeksän arkipäivää eli yhteensä kymmenen päivää. Myös lauantait katsotaan tässä tapauksessa arkipäiviksi.

Jos Kela maksaa sairauspäivärahaa, saamme myönteisen päätöksen tiedot suoraan Kelasta.
Jos Kela hylkää hakemuksesi, toimita itse kielteinen päätös kassalle.

Jos olet sairauslomalla tapaturman vuoksi ja haet korvausta vakuutusyhtiöltä, toimita kassalle vakuutusyhtiön korvauspäätös.

Sairauspäivärahan enimmäismäärä täyttynyt

Kela maksaa sairauspäiväraha enintään 300 päivältä. Jos olet tämän jälkeen yhä työkyvytön, sinun täytyy hakea kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä.

Eläkepäätöstä odottaessasi voit ilmoittautua työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon ja hakea työttömyyspäivärahaa työttömyyskassalta. Päiväraha voidaan myöntää, jos eläkehakemus on vireillä tai kielteisestä eläkepäätöksestä on valitettu. Sinun pitää täyttää myös normaalit päivärahan saamisen ehdot.

Lue lisää työttömyyspäivärahan saamisen edellytyksistä

Jos eläke myönnetään takautuvasti, maksaa eläkelaitos eläkkeen työttömyyskassalle siltä ajalta, jolta työttömyyspäivärahaa on jo ehditty maksaa. Jos eläke on pienempi kuin työttömyyspäiväraha, erotusta ei peritä takaisin sinulta.

Uusi oikeus sairauspäivärahaan

Jos olet ollut sairauspäivärahan enimmäisajan täytyttyä (300 päivää) työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa vuoden ajan, voit saada takaisin oikeuden sairauspäivärahaan.

Yhä sairaina olevien henkilöiden pitää itse ottaa yhteyttä Kelaan, kun he ovat olleet työnhakijoina vähintään vuoden. Kela ei voi tietää, kuka työttömyyspäivärahaa saaneista on edelleen sairas.