Päivärahan verotus

Verokortteja ei yleensä tarvitse lähettää hakemuksen liitteeksi, koska kassa saa ennakonpidätystiedot sähköisesti suoraan verottajalta. Kassalla voimassaolevan verokorttisi tiedot näet WebKassasta kohdasta Omat tiedot - Verotiedot. Jos voimassaolevaa korttia ei ole, lähetä verokorttisi meille. Ota huomioon nämä ohjeet:

Palkkaa varten laskettu verokortti

Vuosittain 1.2. voimaantuleva verokortti on palkkatuloja varten laskettu verokortti. Verottajan päätöksen mukaan työttömyyspäivärahaa maksettaessa palkkaa varten laskettua veroprosenttia voidaan käyttää, mutta veroa on tällä verokortilla pidätettävä vähintään 25 prosenttia. Tätä korttia käytetään ennakonpidätykseen 1.2. lukien ja tammikuun ennakonpidätys tapahtuu aina edellisen vuoden verokortilla.

Muutosverokortti 

Muutosverokortin voi tilata joko palkkaa tai etuutta varten. Työttömyyspäiväraha ei ole palkkatuloasi, joten tilaa muutosverokortin etuutta varten jos on kyse työttömyyspäivärahan ennakonpidätyksestä. Etuutta varten lasketun muutosverokortin veroprosentteja käytetään sellaisenaan. Jos muutosverokorttisi on palkkaa varten, ennakonpidätys on aina vähintään 25 % kuten edellä palkkaa varten lasketun verokortin käytöstä on kerrottu.

Muutosverokorttiin merkitty tuloraja on se tuloraja, johon saakka ennakonpidätys tapahtuu perusprosentilla. Tulorajan ylittyessä ennakonpidätys tehdään automaattisesti lisäprosentilla. Pidäthän itse huolta siitä, että muutosverokorttiin laskettu tulorajasi on riittävä päivärahan ennakonpidätykseen.

Tilatessasi muutosverokorttia etuutta varten valitse OmaVerossa kortin toimitustavaksi "OmaVeroon ja postitse maksajan osoitteeseen". Näin saamme uuden verokorttisi tiedot verottajalta automaattisesti. Sinun ei tarvitse lähettää itselle tulostamaasi muutosverokorttiakorttia meille enää erikseen.

Tarkempaa tietoa ennakonpidätyksestä ja verokorteista saa verottajalta vero.fi