Päivärahan verotus

Kassa saa 1. helmikuuta voimaan tulevat palkan ennakonpidätystiedot vuosittain suoraan verottajalta. Tätä verokorttia sinun ei tarvitse lähettää kassalle.

Jos olet hankkinut muutosverokortin etuutta varten, lähetä muutosverokorttisi kassalle alkuperäisenä. Muutosverokortin tietoja kassa ei saa automaattisesti verottajalta.
Voit lähettää pdf-muotoisen muutosverokortin kassalle helposti WebKassa -palvelun kautta.

Palkkaa varten laskettu verokortti

Verohallituksen päätöksen mukaan työttömyyspäivärahaa maksettaessa palkkaa varten laskettuja veroprosentteja voidaan käyttää sellaisenaan, mutta veroa on pidätettävä vähintään 25 prosenttia. Jos palkan veroprosentti on pienempi kuin 25 prosenttia, korotetaan sitä työttömyyspäivärahaa maksettaessa automaattisesti 25 prosenttiin. Jos palkkaverokorttiin merkitty perusprosentti on yli 25 %, etuutta maksettaessa käytetään palkkaverokortin ennakonpidätysprosenttia.

Päivärahasta voidaan pidättää veroa alle 25 prosenttia vain, jos kassalle toimitetaan etuutta varten laskettu muutosverokortti.

Muutosverokortti 

Työttömyyspäivärahan ennakonpidätystä varten voi verottajalta pyytää muutosverokortin etuutta varten. Etuutta varten lasketun muutosverokortin veroprosentteja voidaan käyttää sellaisenaan. Jos kortti tulee sinulle kotiin, muista lähettää se kassalle. Älä lähetä kortin liitteenä tulevaa tiedoksiantoa, koska tämä tiedoksianto ei ole verokortti eikä ennakonpidätystä tämän perusteella tehdä. 

Jos muutosverokorttisi on palkkaa varten, siinä oleva pidätysprosentti korotetaan kuten edellä palkkaa varten lasketun verokortin käytöstä on kerrottu.

Huom!! Huolehdithan siitä, että muutosverokorttisi on maksajalla hyvissä ajoin ennen etuuden maksua. Mikäli kokonaan työttömän jatkohakemuksesi ja muutosverokorttisi tulevat kassalle samaan aikaan (esimerkiksi viikonloppuna), verokortin tiedot tulevat huomioiduksi vasta seuraavaa hakemusta maksettaessa.

Muutosverokorttiin on aina merkitty tuloraja, johon saakka ennakonpidätys tapahtuu perusprosentilla. Tulorajan ylittyessä ennakonpidätys tehdään automaattisesti lisäprosentilla. Huolehdithan itse siitä, että muutosverokorttiin merkitty tuloraja on riittävä päivärahan ennakonpidätykseen.

Muutosverokortin voi tilata verkossa osoitteesta vero.fi/verokortti. Palvelusta voit nyt lähettää verokorttisi suoraan työttömyyskassalle tai tulostaa sen pdf-tiedostoksi ja lähettää WebKassan kautta meille. Huomaathan, että kassa ei saa muutosverokorttien tietoja automaattisesti, vaan muutosverokortit tulee lähettää kassalle joko WebKassa –palvelun kautta (pdf-tiedostona) tai postitse.

Tarkempaa tietoa ennakonpidätyksestä ja verokorteista saat verottajalta vero.fi