Päivärahan verotus

Verokortteja ei yleensä tarvitse lähettää hakemuksen liitteeksi, koska kassa saa ennakonpidätystiedot sähköisesti suoraan verottajalta. Kassalla voimassaolevan verokorttisi tiedot näet WebKassasta kohdasta Omat tiedot - Verotiedot. Jos voimassaolevaa korttia ei ole, lähetä verokorttisi meille. Ota huomioon nämä ohjeet:

Palkkaa varten laskettu verokortti

Vuosittain 1.2. voimaantuleva verokortti on palkkatuloja varten laskettu verokortti. Verottajan päätöksen mukaan työttömyyspäivärahaa maksettaessa palkkaa varten laskettua veroprosenttia voidaan käyttää, mutta veroa on tällä verokortilla pidätettävä vähintään 25 prosenttia. Lähettäessään verokortin tiedot työttömyyskassalle verottaja myös muuntaa palkkaa varten lasketun vuositulorajan vastaamaan arviota työttömyyspäivärahan vuosittaisesta määrästä. Näin kassan käytössä oleva vuosituloraja on vain 60 % verokorttiin merkitystä palkan vuositulorajasta. 

1.2. voimaan tulevaa verokorttia käytetään 1.2. tai sen jälkeen maksuun tulevien työttömyyspäivärahojen ennakonpidätykseen - riippumatta siitä, miltä ajalta päivärahat maksetaan. Esim. Joulukuun päiväraha maksetaan vasta 3.2., joten ennakonpidätys tehdään 1.2. voimaan tulleen verokortin mukaisesti.

Tammikuun aikana maksuun tulevista päivärahoista ennakonpidätys tapahtuu edellisen vuoden verokortilla (ellet lähetä kassalle muutosverokorttia jo tammikuussa).

Muutosverokortti 

Muutosverokortin voi tilata joko palkkaa tai etuutta varten. Työttömyyspäiväraha ei ole palkkatuloasi, joten tilaa muutosverokortin etuutta varten jos on kyse työttömyyspäivärahan ennakonpidätyksestä. Etuutta varten lasketun muutosverokortin veroprosentteja käytetään sellaisenaan. Jos muutosverokorttisi on palkkaa varten, ennakonpidätys on aina vähintään 25 % kuten edellä palkkaa varten lasketun verokortin käytöstä on kerrottu.

Muutosverokorttiin merkitty tuloraja on se tuloraja, johon saakka ennakonpidätys tapahtuu perusprosentilla. Tulorajan ylittyessä ennakonpidätys tehdään automaattisesti lisäprosentilla. Pidäthän itse huolta siitä, että muutosverokorttiin laskettu tulorajasi on riittävä päivärahan ennakonpidätykseen.

Tilatessasi muutosverokorttia etuutta varten valitse OmaVerossa kortin toimitustavaksi "OmaVeroon ja postitse maksajan osoitteeseen". Näin saamme uuden verokorttisi tiedot verottajalta automaattisesti. Sinun ei tarvitse lähettää itselle tulostamaasi muutosverokorttiakorttia meille enää erikseen.

Tarkempaa tietoa ennakonpidätyksestä ja verokorteista saa verottajalta vero.fi