Päivärahan verotus

Verokortteja ei tarvitse lähettää hakemuksen liitteeksi, koska kassa saa 4.12.18 lähtien kaikki ennakonpidätystiedot suoraan verottajalta, kun valitset OmaVerossa kortin toimitustavaksi "OmaVeroon ja postitse maksajan osoitteeseen".

Palkkaa varten laskettu verokortti

Vuosittain 1.2. voimaantuleva verokortti on palkkatuloa varten laskettu verokortti. Verottajan päätöksen mukaan työttömyyspäivärahaa maksettaessa palkkaa varten laskettua veroprosenttia voidaan käyttää, mutta veroa on pidätettävä vähintään 25 prosenttia.

Jos palkan veroprosentti on pienempi kuin 25 prosenttia, korotetaan se työttömyyspäivärahaa maksettaessa automaattisesti 25 prosenttiin. Jos palkkaverokorttiin merkitty perusprosentti on yli 25 %, etuutta maksettaessa käytetään tätä ennakonpidätysprosenttia.

Muutosverokortti 

Päivärahasta voidaan pidättää veroa alle 25 prosenttia vain, jos kassa saa etuutta varten lasketun erillisen muutosverokortin verottajalta. Etuutta varten lasketun muutosverokortin veroprosentteja käytetään sellaisenaan.

Muutosverokorttiin merkitty tuloraja on se tuloraja, johon saakka ennakonpidätys tapahtuu perusprosentilla. Tulorajan ylittyessä ennakonpidätys tehdään automaattisesti lisäprosentilla. Pidäthän muutosverokorttia laskettaessasi itse huolta siitä, että korttiin laskettu tuloraja on riittävä päivärahan ennakonpidätykseen.

Jos muutosverokorttisi on palkkaa varten, siinä oleva pidätysprosentti korottuu 25 % kuten edellä palkkaa varten lasketun verokortin käytöstä on kerrottu.

Tarkempaa tietoa ennakonpidätyksestä ja verokorteista saa verottajalta vero.fi