Päivärahan suuruus

Päivärahan määrä lasketaan työttömyyttä edeltäneistä kuuden kuukauden ansiotuloistasi.

Voit tarkistaa päivärahasi suuntaa antavan määrän Työttömyyskassaojen yhteisjärjestö TYJ:n taulukosta tai laskea suurutta WebKassan päivärahalaskurin avulla. Työttömyyskassa ei laske etukäteen päivärahan määrää eikä anna sitä koskevia arvioita lainkaan. Etuuden määrä lasketaan aina vasta hakemuksen käsittelyn yhteydessä ja hakemuksen liitteenä toimitettujen palkkaselvitysten perusteella. Saat kirjallisen päätöksen päivärahasi määrästä hakemuksesi käsittelyn jälkeen.

Miten päiväraha muodostuu?

Ansiopäiväraha muodostuu

  • perusosasta, jonka suuruus on 33,78 euroa päivässä
  • ansio-osasta, joka määräytyy palkkasi perusteella. 
  • lapsikorotuksesta, jota maksetaan alle 18-vuotiaista lapsista. Lapsikorotusta maksetaan enintään kolmesta lapsesta vaikka sinulla olisi enemmän kuin kolme lasta. Koska lapsikorotusta voi saada enintään kolmesta lapsesta, näkyy yli kolmen lapsen vanhempien päivärahapäätöksissä lapsimääränä aina kolme.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön sivuilta löytyy tarkempia tietoja ansiopäivärahan laskemisesta.

Työttömyyspäivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa (maanantaista - perjantaihin), ellei maksamiselle ole erityistä estettä. Saat selville keskimääräisen kuukausikorvauksen bruttomäärän kertomalla päivittäisen summan 21,5:llä. 

Palkkatulo, josta päiväraha lasketaan

Ensimmäisen työttömyyspäivärahahakemuksen liitteeksi tarvitaan aina palkkatiedot työssäoloehdon täyttäneeltä ajalta eli vähintään 26 palkalliselta työviikolta. Työttömyyskassa on 1.1.2020 lukien alkanut saada tulorekisteristä tulotietoja, mutta suosittelemme liittämään palkkatiedot tai palkkatodistuksen silti hakemukseen. Tuloista vähennetään lomaraha ja lomakorvaus sekä tulosta tehdään TyEl-vähennys. TyEl-vähennys oli vuonna 2020 4,14 %.

Poikkeukset päivärahan laskennassa

Osittainen eläke

Jos olet saanut osatyökyvyttömyyseläkettä tai osa-aikaeläkettä, määritellään päivärahasi perusteena oleva palkka eläkkeen alkamista edeltävän ajan palkoista, vaikka työssäoloehto täyttyisi eläkkeen aikana.

Vuorotteluvapaa tai osittainen hoitovapaa

Jos olet ollut vuorotteluvapaalla tai osittaisella hoitovapaalla, etkä vapaan päättymisen jälkeen ole ollut työssä vähintään 26 viikkoa, määritellään päivärahasi perusteena oleva palkka vapaan alkamista edeltävän ajan palkoista.

Työssäoloehto täyttyy uudelleen

Jos täytät työssäoloehdon uudelleen ennen kuin ansiopäivärahan enimmäismaksuaika on kulunut loppuun, on uusi täysimääräinen päivärahasi vähintään 80 prosenttia vanhasta täysimääräisestä päivärahastasi (ilman lapsikorotuksia laskettuna).

Jos täytät työssäoloehdon uudelleen, kun olet jo täyttänyt 58 vuotta, muutetaan päivärahan perusteena olevaa palkkaasi vain, jos se on suurempi kuin aikaisempi. Toisin sanoen 58 vuotta täyttäneillä päivärahan määrää ei pienennetä aiemmasta.

Työttömyyspäivärahan määrän korotus

Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa korotettuna työllistymistä edistävän TE-palvelun ajalta (enintään 200 päivältä). Lue lisää TE-palveluista.