Päivärahan suuruus

Päivärahan määrä riippuu työttömyyttä edeltäneistä palkkatuloistasi.

Voit itse arvioida päivärahasi suuruuden WebKassan päivärahalaskurin avulla. Työttömyyskassa ei laske etukäteen päivärahan määrää eikä anna sitä koskevia arvioita lainkaan. Etuuden määrä lasketaan aina vasta hakemuksen käsittelyn yhteydessä ja hakemuksen liitteenä toimitettujen palkkaselvitysten perusteella. Saat kirjallisen päätöksen päivärahasi määrästä kun hakemuksesi on käsitelty.

Työttömyyspäivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa (käytännössä maanantai - perjantai), ellei maksamiselle ole erityistä estettä. Saat selville keskimääräisen kuukausikorvauksen bruttomäärän kertomalla päivittäisen summan 21,5:llä (useimmissa kuukausissa on korvauspäiviä joko 21 tai 22).

Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa korotettuna työllistymistä edistävän TE-palvelun ajalta (enintään 200 päivältä). Lue lisää TE-palveluista.

Miten päiväraha muodostuu?

Ansiopäiväraha muodostuu

  • perusosasta, jonka suuruus on 32,40 euroa päivässä
  • ansio-osasta, joka määräytyy palkkasi perusteella. Jos osallistut TE-palveluun voit palvelun ajalta olla oikeutettu korotettuun ansio-osaan.
  • lapsikorotuksesta, jota maksetaan alle 18-vuotiaista lapsista. Lapsikorotusta maksetaan enintään kolmesta lapsesta vaikka sinulla olisi enemmän kuin kolme lasta. Koska lapsikorotusta voi saada enintään kolmesta lapsesta, näkyy yli kolmen lapsen vanhempien päivärahapäätöksissä lapsimääränä aina kolme.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön sivuilta löytyy tarkempia tietoja ansiopäivärahan laskemisesta.

Esimerkki päivärahan suuruudesta
Seija Sairaanhoitajan palkka ennen työttömyyttä oli bruttona 2 300 euroa kuukaudessa. Hän saa työttömänä ollessaan päivärahaa bruttona 63,73 euroa päivässä eli keskimäärin bruttona 1 370 euroa kuukaudessa.

Kun hän aloittaa työvoimakoulutuksen, on korotettu päiväraha bruttona 70,69 euroa päivässä eli keskimäärin bruttona 1 519 euroa kuukaudessa. Lisäksi hänelle maksetaan koulutuksen ajalta verotonta kulukorvausta 9 euroa päivässä.

Palkkatulo, josta päiväraha lasketaan

Päivärahan perusteena oleva palkka on aina todellista keskimääräistä kuukausipalkkaa hieman pienempi, johtuen TyEl-vähennyksestä ja päivärahan laskentatavasta. TyEl-vähennys vuonna 2018 on ollut 4,48 % ja vuonna 2019 se on 4,24 %.

Päivärahan perusteena oleva keskimääräinen kuukausipalkka lasketaan työttömyyttä välittömästi edeltävän työssäoloehdon täyttävien 26 viikon (kuusi kuukautta) palkkatuloista. Tuloihin huomioidaan koko ennakonpidätyksen alainen palkka, lomarahaa ja lomakorvausta lukuun ottamatta.

Työttömyyskassojen yhteisjärjestön TYJ:n sivuilla on tarkka listaus päivärahan laskemisessa huomioitavista palkanosista.

Ensimmäisen työttömyyspäivärahahakemuksen liitteeksi tarvitaan aina palkkatiedot työssäoloehdon täyttäneeltä ajalta eli vähintään 26 palkalliselta työviikolta. Lue lisää tarvittavasta palkkatodistuksesta.

Hakemuksen liitteenä ilmoitetuista 26 työviikon palkkatuloista vähennetään lomaraha ja lomakorvaus. Lisäksi palkkatuloon tehdään tyel-vähennys. Näin lasketusta palkkasummasta muodostetaan keskimääräinen päiväpalkka ja keskimääräinen kuukausipalkka saadaan kertomalla päiväpalkka 21,5:lla.

Poikkeukset päivärahan laskennassa

Osittainen eläke

Jos olet saanut osatyökyvyttömyyseläkettä tai osa-aikaeläkettä, määritellään päivärahasi perusteena oleva palkka eläkkeen alkamista edeltävän ajan palkoista, vaikka työssäoloehto täyttyisi eläkkeen aikana.

Vuorotteluvapaa tai osittainen hoitovapaa

Jos olet ollut vuorotteluvapaalla tai osittaisella hoitovapaalla, etkä vapaan päättymisen jälkeen ole ollut työssä vähintään 26 viikkoa, määritellään päivärahasi perusteena oleva palkka vapaan alkamista edeltävän ajan palkoista.

Esimerkki:
Fysioterapeutti on ollut vuorotteluvapaalla 1.10.2014 - 31.1.2015. Hän on töissä 1.2. - 13.7.2015 (23 viikkoa) ja jää työttömäksi 14.7.2015. Koska hän ei ole ollut töissä 26 viikkoa vuorotteluvapaan päättymisen jälkeen, määritellään työttömyyspäivärahan perusteena oleva palkka 26 viikon ajalta ennen vapaan alkamista eli ajalta 1.4. - 30.9.2014.

Työssäoloehto täyttyy uudelleen

Jos täytät työssäoloehdon uudelleen ennen kuin ansiopäivärahan enimmäismaksuaika on kulunut loppuun, on uusi täysimääräinen päivärahasi vähintään 80 prosenttia vanhasta täysimääräisestä päivärahastasi (ilman lapsikorotuksia laskettuna).

Jos täytät työssäoloehdon uudelleen, kun olet jo täyttänyt 58 vuotta, muutetaan päivärahan perusteena olevaa palkkaasi vain, jos se on suurempi kuin aikaisempi. Toisin sanoen 58 vuotta täyttäneillä päivärahan määrää ei pienennetä aiemmasta.