Päivärahan hakeminen

Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa vain ajalta jolloin olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon, Ilmoittaudu osoitteessa  www.te-palvelut.fi.

Lähetä päivärahahakemus työttömyyskassalle vasta, kun pystyt liittämään siihen kaikki tarvittavat todistukset. Pelkkiä liitteitä ei kannata lähettää, koska päiväraha-asiaasi ei tutkita ilman hakemusta. Toisaalta myöskään hakemusta ilman liitteitä ei tule lähettää, koska ilman niitä hakemusta ei voida käsitellä.

Hakuaika

Päivärahaa tulee hakea kolmen kuukauden kuluessa siitä lukien, josta sitä halutaan maksettavaksi. Jos hakemuksesi uhkaa vanhentua koska et saa tarvittavia liitteitä kasaan, voit lähettää hakemuksesi puutteellisena ja täydentää sitä myöhemmin. Liitteiden odottaminen esim. työnantajalta ei ole sellainen erityisen painava syy, jonka perusteella etuutta voitaisiin myöhästymisestä huolimatta maksaa.

Ensimmäinen hakemus työttömyyden alkaessa

Täytä ja lähetä hakemuksesi WebKassa -palvelussa. Ansiopäivärahahakemuksen voit lähettää jo kahden viikon työttömyyden jälkeen. Täytä hakemuksesi niin, että se päättyy joko sunnuntaihin tai kuukauden viimeiseen päivään.

Täytä hakemus huolellisesti, koska puutteellisesti täytettyyn hakemukseen joudutaan pyytämään lisäselvityksiä ja hakemuksesi käsittely viivästyy. 

Paperisen ansiopäivärahahakemuksen saat TE-toimistosta tai voit tulostaa työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivulta. Hakemuksen postitusosoite on sivun alalaidassa.

Ansiopäivärahahakemuksen liitteet

Tulorekisteri on 1.1.2019 alkaen käyttöönotettu kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää mm. palkkatietoja. Työttömyyskassat alkavat saada tietoja tulorekisteristä vasta vuonna 2020, joten myös vuoden 2019 aikana kassalle tulee edelleen toimittaa palkkatodistukset ja/tai palkkalaskelmat hakemuksen liitteeksi kuten tähänkin asti.

Ensimmäistä hakemusta ei koskaan voida käsitellä ilman liitteitä. Hakemuksesi liitteiden perusteella kassa varmistaa, että sinulla on oikeus päivärahaan sekä laskee päivärahasi suuruuden. Huolehdithan siitä, että hakemuksessasi on kaikki tarvittavat liitteet. Näin myös nopeutat hakemuksesi käsittelyä, koska lisäselvitysten pyytäminen viivästyttää käsittelyä huomattavasti. Toimita liitteesi aina kopioina.

Liitä hakemukseesi palkkatiedot palkkatuloistasi vähintään 26 palkalliselta työviikolta (6 kk), joiden aikana töitä on ollut vähintään 18 tuntia viikossa.

 • Pyydä palkanlaskijalta palkkatodistus ansioistasi. Suosittelemme, että palkkatodistus kirjoitetaan Työttömyyskassojen yhteisjärjestön palkkatodistuslomakkeelle
  • Todistuksesta tulee käydä ilmi lomarahan ja lomakorvauksen määrä sekä mahdolliset palkattomat ja osapalkkaiset poissaolojaksot 
 • Jos haluat lähettää palkkalaskelmat palkkatodistuksen sijaan, sinun tulee lähettää kaikki palkkalaskelmat vähintään 6 palkalliselta kuukaudelta. Päivärahasi suuruutta ei voi laskea, eikä oikeutta etuuteen voida todeta, jos hakemuksesi liitteenä on vain osa kuuden kuukauden palkkalaskelmistasi (esim. heinäkuu ja joulukuu). Jos sinulla ei ole tallessa kaikkia palkkalaskelmia, pyydä palkanlaskijalta palkkatodistus.

Jos olet saanut osasairauspäivärahaa tai sinulle on sairaudesta johtuen maksettu vajaata palkkaa (esim. 2/3-palkkaa), näitä viikkoja ei työttömyysturvaa myönnettäessä lasketa palkallisiksi työviikoiksi. Nämä ajat pitää siis jättää pois 26 viikon palkkatodistuksesta (tai olla eriteltävissä palkkalaskemista), vaikka palkanmaksu olisi perustunut vähintään 18-tuntiseen viikkotyöaikaan.

Muita tarvittavia liitteitä ovat 

 • työtodistus tai nimikirjanote vähintään 26 työviikolta (6 kk), joiden aikana töitä on ollut vähintään 18 tuntia viikossa.
  • Jos et ole ollut työssä 18 tuntia joka viikko ja työaikasi on vaihdellut viikoittain, sinun tulee selvittää kassalle viikkotyöaikasi. Työaikatietoja varten tarvittavan lomakkeen Selvitys työttömyyskassalle työssäolosta ja palkasta kalenteriviikoittain voit tulostaa työnantajan täytettäväksi täältä.
 • irtisanomisilmoitus, jos työsuhteesi irtisanottiin
 • työsuhteen päättämissopimus, jos työsuhteesi päättymisestä ja/tai päättymisen ehdoista on tehty erillinen sopimus
 • Kopiot kaikista työtodistuksistasi ja selvitys työhistoriastasi, jos olet ollut työelämässä vasta vähän aikaa (0-3 vuotta). Ansiopäivärahan enimmäiskestoa lyhennetään, jos sinulla on työhistoriaa alle kolme vuotta. Jos hakemuksesi liitteenä ei ole selvitystä työhistoriastasi eikä kassa pysty varmistamaan sitä, että olet ollut työelämässä yli 3 vuotta, enimmäiskestoa lyhennetään automaattisesti.
 • Jos sinulla tai perheenjäsenelläsi on työttömyytesi aikana yritystoimintaa tai tuloja maa- tai metsätaloudesta, liitä hakemukseen kopio omasta viimeisimmästä vahvistetusta verotuspäätöksestä ja sen erittelyosasta.

Jatkohakemus ja sen liitteet

Ensimmäisen hakemuksen jälkeen päivärahaa haetaan jatkohakemuksella jälkikäteen neljän viikon tai kuukauden jaksoissa. Hakemuksen voit täyttää ja lähettää, kun koko hakujakso on kulunut. Hakemusta ei avaudu webkassassa täytettäväksi ennen hakujakson päättymistä.

Jos teet työttömyysaikana töitä, lähetä hakemukset palkanmaksurytmiä vastaavasti joko kuukauden tai neljän viikon jaksoissa. Ilmoita hakemuksessasi tekemäsi työpäivät ja työtunnit. Työt tulee ilmoittaa aina sille päivälle, kun ne on tehty huolimatta siitä milloin näiden töiden palkka maksetaan. Liitä hakemukseen:

 • palkkalaskelma hakujakson aikana maksetuista palkoista. Jos teit töitä hakujaksolla, mutta näiden töiden palkka maksetaan vasta myöhemin, ilmoita hakemuksessa tuleva palkanmaksupäivä ja toimita palkkalaskelma heti sen saatuasi.
 • työsopimus tai määräyskirja, kun työ alkaa.

Yli kahden viikon kokoaikatyö työttömyysjaksojen välissä

Kun työskentelet työttömyysjaksojen välissä, on myös nämä työssäoloajat selvitettävä kassalle. Kun työjakson jälkeen haet taas päivärahaa, on uuteen hakemukseen aina liitettävä päättyneen työjakson työ- ja palkkatiedot. Päivärahan maksu ei voi alkaa uudelleen ennen kuin työttömyysjaksojen välinen työssäoloaika on selvitetty.

Sairastuminen työttömyysaikana

Jos sairastut, ilmoita hakemuksessa sairauspäivät. Jos sairaus kestää yli kymmenen päivää, sinun täytyy hakea sairausajalta Kelasta sairauspäivärahaa. Aika, jolta saat sairauspäivärahaa, ei kuluta työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaikaa.

Hakemuksen käsittely

Hakemuksesi siirtyy käsittelyjonoon saavuttuaan kassalle. Hakemus ja siinä olevat liitteet tutkitaan vasta hakemuksen käsittelyn alkaessa. Kaikki kassalle saapuvat hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä eikä hakemuksen käsittelyn kiirehtiminen ole mahdollista.

Voit seurata oman hakemuksesi käsittelyn etenemistä WebKassassa kohdasta Hakemusseuranta.