Päivärahan hakeminen

Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa vain, jos olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto). Ilmoittaudu työnhakijaksi www.te-palvelut.fi.

Lähetä päivärahahakemus työttömyyskassalle vasta, kun pystyt liittämään siihen kaikki tarvittavat todistukset. Pelkkiä liitteitä ei kannata lähettää, koska päiväraha-asiaasi ei tutkita ilman hakemusta.

Hakuaika

Päivärahaa tulee hakea kolmen kuukauden kuluessa siitä lukien, josta sitä halutaan maksettavaksi. Jos hakemuksesi uhkaa vanhentua koska et saa tarvittavia liitteitä kasaan, voit lähettää hakemuksesi puutteellisena ja täydentää sitä myöhemmin. Liitteiden odottaminen esim. työnantajalta ei ole sellainen erityisen painava syy, jonka perusteella etuutta voitaisiin myöhästymisestä huolimatta maksaa.

Ensimmäinen hakemus

Ensimmäisen hakemuksen voit lähettää jo kahden viikon työttömyyden jälkeen. Täytä hakemuksesi niin, että se päättyy joko sunnuntaihin tai kuukauden viimeiseen päivään.

HUOM! Jos sinut on lomautettu lyhennetylle työpäivälle tai työviikolle, tulee hakemus aina täyttää täysiltä viikoilta (ma - su), koska työaikaa tarkastellaan viikoittain.

Täytä hakemus huolellisesti, koska puutteellisesti täytettyyn hakemukseen joudutaan pyytämään lisäselvityksiä. Silloin hakemuksesi käsittely viivästyy.

Täytä ja lähetä hakemuksesi sähköisesti WebKassa -palvelun kautta. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää WebKassaa, saat työttömyyspäivärahahakemuksen TE-toimistosta tai voit tulostaa sen työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilta. Hakemuksen postitusosoitteen löydät yhteystiedoista.

Hakemuksen käsittelyn kiirehtiminen ei ole mahdollista, koska hakemukset käsitellään aina saapumisjärjestyksessä. Voit seurata oman hakemuksesi käsittelyn etenemistä WebKassa-palvelussa kohdassa Hakemusseuranta.

Hakemuksen liitteet

Tulorekisteri on 1.1.2019 alkaen käyttöönotettu kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää mm. palkkatietoja. Työttömyyskassat alkavat saada tietoja tulorekisteristä vasta vuonna 2020, joten myös vuoden 2019 aikana kassalle tulee edelleen toimittaa palkkatodistukset ja/tai palkkalaskelmat hakemuksen liitteeksi kuten tähänkin asti.

Ensimmäistä hakemusta ei koskaan voida käsitellä ilman liitteitä. Hakemuksesi liitteiden perusteella kassa varmistaa, että sinulla on oikeus päivärahaan sekä laskee päivärahasi suuruuden. Huolehdithan siitä, että hakemuksessasi on kaikki tarvittavat liitteet. Näin myös nopeutat hakemuksesi käsittelyä, koska lisäselvitysten pyytäminen viivästyttää käsittelyä huomattavasti.

Liitä hakemukseesi palkkatiedot palkkatuloistasi vähintään 26 palkalliselta työviikolta (6 kk), joiden aikana töitä on ollut vähintään 18 tuntia viikossa.

 • Pyydä palkanlaskijalta palkkatodistus ansioistasi. Suosittelemme, että palkkatodistus kirjoitetaan Työttömyyskassojen yhteisjärjestön palkkatodistuslomakkeelle
  • Todistuksesta tulee käydä ilmi lomarahan ja lomakorvauksen määrä sekä mahdolliset palkattomat ja osapalkkaiset poissaolojaksot 
 • Jos haluat lähettää palkkalaskelmat palkkatodistuksen sijaan, sinun tulee lähettää kaikki palkkalaskelmat vähintään 6 palkalliselta kuukaudelta. Päivärahasi suuruutta ei voi laskea, eikä oikeutta etuuteen voida todeta, jos hakemuksesi liitteenä on vain osa kuuden kuukauden palkkalaskelmistasi (esim. heinäkuu ja joulukuu). Jos sinulla ei ole tallessa kaikkia palkkalaskelmia, pyydä palkanlaskijalta palkkatodistus.

Jos olet saanut osasairauspäivärahaa tai sinulle on sairaudesta johtuen maksettu vajaata palkkaa (esim. 2/3-palkkaa), näitä viikkoja ei työttömyysturvaa myönnettäessä lasketa palkallisiksi työviikoiksi. Nämä ajat pitää siis jättää pois 26 viikon palkkatodistuksesta (tai olla eriteltävissä palkkalaskemista), vaikka palkanmaksu olisi perustunut vähintään 18-tuntiseen viikkotyöaikaan.

Muita tarvittavia liitteitä ovat 

 1. kopio työtodistuksesta tai nimikirjanotteesta vähintään 26 työviikolta (6 kk), joiden aikana töitä on ollut vähintään 18 tuntia viikossa. Jos et ole ollut työssä 18 tuntia joka viikko ja työaikasi on vaihdellut viikoittain, sinun tulee selvittää kassalle viikkotyöaikasi. Työaikatietoja varten tarvittavan lomakkeen Selvitys työttömyyskassalle työssäolosta ja palkasta kalenteriviikoittain voit tulostaa työnantajan täytettäväksi täältä.
 2. kopio irtisanomisilmoituksesta, jos työsuhteesi irtisanottiin
 3. kopio työsuhteen päättämissopimuksesta, jos työsuhteesi päättymisestä ja/tai päättymisen ehdoista tehtiin erillinen sopimus
 4. kopiot Kelan päätöksistä, jos olet ollut työttömyyttä edeltävänä aikana esim. äitiyslomalla tai sairauspäivärahalla. Huomaa, että päivärahan määrä lasketaan vain palkkatulosta, joten näitä aikoja edeltävä työssäolo ja palkkatulot on myös selvitettävä. *
 5. kopio opiskelutodistuksesta, jos olet jäänyt työttömäksi opintojen päättymisen jälkeen. *
 6. Kopiot kaikista työtodistuksistasi ja selvitys työhistoriastasi, jos olet ollut työelämässä vasta vähän aikaa (0-3 vuotta). Ansiopäivärahan enimmäiskestoa lyhennetään, jos sinulla on työhistoriaa alle kolme vuotta. Jos hakemuksesi liitteenä ei ole selvitystä työhistoriastasi eikä kassa pysty varmistamaan sitä, että olet ollut työelämässä yli 3 vuotta, enimmäiskestoa lyhennetään automaattisesti.
 7. Jos sinulla tai perheenjäsenelläsi on työttömyytesi aikana yritystoimintaa tai tuloja maa- tai metsätaloudesta, liitä hakemukseen kopio omasta viimeisimmästä vahvistetusta verotuspäätöksestä ja sen erittelyosasta.

* Jos et ole 29.12.2013 jälkeen tehnyt yhtään vähintään 18-tuntista työviikkoa, lähetä työ- ja palkkatodistukset 26 viikon sijasta vähintään 34 työviikolta (8 kk)

Työttömyydenaikaiset tulot selvitetään hakemuksessa seuraavasti    

palkkatulot

palkkalaskelma

lasten kotihoidon tuki

Kelan päätös

maa- tai metsätalouden tulo

viimeksi vahvistettu verotuspäätös

osatyökyvyttömyyseläke

eläkepäätös

yritystulot

viimeksi vahvistettu verotuspäätös

Lomautetun hakemuksen liitteet

Jos sinut on lomautettu, liitä ensimmäiseen hakemukseesi kopiot

 • palkkatodistuksesta vähintään 26 palkalliseslta työviikolta (tarkemmat tiedot yllä)
 • työsopimuksesta
 • lomautusilmoituksesta
 • lomautuskuukauden palkkalaskelmasta

Jos sinulla on muita tuloja lomautuksen aikana, lähetä kassalle selvitys myös niistä yllä olevan taulukon mukaisesti.

Lue lisää lomautuksen aikaisesta työttömyysturvasta.

Jatkohakemus ja sen liitteet

Päivärahaa haetaan jatkohakemuksella jälkikäteen neljän viikon (maanantai­­­­ - sunnuntai) tai kuukauden jaksoissa.

Jatkohakemus toimitetaan kassalle jälkikäteen, kun koko haettava ajanjakso on kulunut. Esimerkiksi, jos haet päivärahaa neljältä viikolta, voit lähettää hakemuksesi maanantaina, koska hakujaksosi päättyy sunnuntaihin. Samoin kuukauden hakemus toimitetaan kassalle aikaisintaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Hakemustasi ei käsitellä eikä makseta sen saapumispäivänä, jos se on tullut etukäteen. Etukäteen lähetetty hakemus ei nopeuta päivärahojen maksamista.

Jos teet työttömyysaikana töitä, sinun on lähetettävä hakemukset palkanmaksurytmiä vastaavasti kuukauden tai neljän viikon jaksoissa. Ilmoita hakemuksessasi tekemäsi työtunnit ja liitä hakemukseen:

 • palkkalaskelma hakujakson aikana maksetuista palkoista. Jos teit töitä hakujaksolla, mutta näiden töiden palkka maksetaan vasta myöhemin, ilmoita hakemuksessa tuleva palkanmaksupäivä ja toimita palkkalaskelma heti sen saatuasi. Työt ilmoitetaan aina sille päivälle, kun ne on tehty huolimatta siitä milloin näiden töiden palkka maksetaan.
 • työsopimus tai määräyskirja, kun työ alkaa.

Kun työskentelet työttömyysjaksojen välissä, on myös nämä työssäoloajat selvitettävä kassalle. Kun työjakson jälkeen haet taas päivärahaa, on uuteen hakemukseen aina liitettävä päättyneen työjakson työ- ja palkkatiedot. Päivärahan maksu ei ala uudelleen ennen kuin työttömyysjaksojen välinen aika on selvitetty.

Jos sairastut, ilmoita hakemuksessa sairauspäivät. Jos sairaus kestää yli kymmenen päivää, sinun täytyy hakea sairausajalta Kelasta sairauspäivärahaa.

Hakemuksen käsittely

Hakemuksesi siirtyy käsittelyjonoon saavuttuaan kassalle. Hakemus ja siinä olevat liitteet tutkitaan vasta hakemuksen käsittelyn alkaessa. Kaikki kassalle saapuvat hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä eikä hakemuksen käsittelyn kiirehtiminen ole mahdollista.

Voit seurata oman hakemuksesi käsittelyn etenemistä WebKassassa kohdasta Hakemusseuranta.