Päivärahan hakeminen

Ansiopäivärahan hakemisen voit aloittaa TE-palveluihin ilmoittautumisen jälkeen. Täytä ja lähetä hakemuksesi WebKassa -palvelussa kahden viikon työttömyyden jälkeen.

Täytä hakemus huolellisesti, koska puutteellisesti täytettyyn hakemukseen joudutaan pyytämään lisäselvityksiä ja hakemuksesi käsittely viivästyy.

Paperisen päivärahahakemuksen saat TE-palveluista tai voit tulostaa työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivulta. Hakemuksen postitusosoite on sivun alalaidassa.

Hakemuksen liitteistä

Lähetä päivärahahakemus työttömyyskassalle mieluiten vasta sitten, kun voit liittää siihen kaikki tarvittavat todistukset. Hakemuksesi liitteiden perusteella varmistetaan oikeutesi päivärahaan ja lasketaan päivärahasi suuruus. Huomioi, että

 • pelkkiä liitteitä ei kannata lähettää, koska päiväraha-asiasi tutkitaan vasta hakemuksen saavuttua.
 • huolehtimalla siitä, että hakemuksessasi on kaikki liitteet, nopeutat hakemuksesi käsittelyä, koska lisäselvitysten pyytäminen viivästyttää käsittelyä huomattavasti.
 • voit toimittaa liitteesi aina kopioina.

Palkkatiedot tarvitaan

Päivärahasi määrä lasketaan työttömyyttä tai lomautusta edeltävän 6 kuukauden (26 viikkoa) keskipalkastasi.

Työttömyyskassat ovat saaneet tietoja tulorekisteristä 1.1.2020  lukien. Jos työnantajasi ei ole ilmoittanut tulorekisteriin riittäviä tietoja tuloistasi, lähetä meille kaikki palkkalaskelmat vähintään 6 kuukaudelta

 • Lähetä kaikki palkkalaskelmat vähintään 6 palkalliselta kuukaudelta, joiden aikana töitä on ollut vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa.
  • Päivärahasi suuruutta ei voi laskea, jos hakemuksesi liitteenä on vain osa kuuden kuukauden palkkalaskelmistasi (esim. heinäkuu ja joulukuu). Jos sinulla ei ole tallessa kaikkia palkkalaskelmia, pyydä palkanlaskijalta palkkatodistus.

Pyydä palkanlaskijan palkkatodistus jos olet saanut osasairauspäivärahaa tai sinulle on sairaudesta johtuen maksettu vajaata palkkaa (esim. 2/3-palkkaa). Palkkatodistus tarvitaan, koska näitä viikkoja ei työttömyysturvaa myönnettäessä lasketa palkallisiksi työviikoiksi. Nämä ajat pitää siis jättää pois 26 viikon palkkatodistuksesta (tai olla eriteltävissä palkkalaskemista), vaikka palkanmaksu olisi perustunut vähintään 18-tuntiseen viikkotyöaikaan.

Lue lisää tulorekisteristä

Muita tarvittavia liitteitä ovat 

 • työsopimus
 • lomautusilmoitus, jos sinut on lomautettu
 • lomautuskuukauden palkkalaskelma, jos olet lomautuskuun aikana saanut palkkaa yhdeltäkin päivältä.
 • työtodistus tai nimikirjanote, jos työsuhde on kokonaan päättynyt.
  • Jos et ole ollut työssä 18 tuntia joka viikko ja työaikasi on vaihdellut viikoittain, tarvitaan selvitys viikoittaisesta työajastasi. Työaikatietoja varten tarvittavan lomakkeen Selvitys työttömyyskassalle työssäolosta ja palkasta kalenteriviikoittain voit tulostaa työnantajan täytettäväksi täältä.
 • irtisanomisilmoitus, jos työsuhteesi irtisanottiin
 • työsuhteen päättämissopimus, jos työsuhteesi päättymisestä ja/tai päättymisen ehdoista on tehty erillinen sopimus

Jos olet ollut työelämässä vasta vähän aikaa (0-3 vuotta), liitä hakemukseesi kopiot kaikista työtodistuksistasi ja selvitys työhistoriastasi. Ansiopäivärahan enimmäiskestoa lyhennetään, jos sinulla on työhistoriaa alle kolme vuotta. Jos hakemuksesi liitteenä ei ole selvitystä työhistoriastasi eikä kassa pysty varmistamaan sitä, että olet ollut työelämässä yli 3 vuotta, enimmäiskestoa lyhennetään automaattisesti.

Verotuspäätös 2019 tarvitaan jos sinulla tai perheenjäsenelläsi on työttömyytesi aikana yritystoimintaa tai tuloja maa- tai metsätaloudesta

Huom! Jos lähetit liitteitä tai selvityksiä TE-toimistoon, se ei lähetä näitä edelleen kassalle vaan sinun tulee itse huolehtia siitä, että myös päivärahahakemuksessasi on kaikki tarvittavat liitteet. 

Uusi hakemus ja sen liitteet

Täytä ja lähetä seuraava hakemus jälkikäteen neljän viikon tai kuukauden jaksoissa, kun koko hakujakso on kulunut. 

Jos teet työttömyysaikana töitä ilmoita hakemuksessasi tekemäsi työpäivät ja työtunnit työnantajittain. Työt ilmoitetaan aina sille päivälle, kun ne on tehty. Näin tehdään huolimatta siitä, milloin näiden töiden palkka maksetaan. Liitä hakemukseen:

 • palkkalaskelma hakujakson aikana maksetuista palkoista. Jos teit töitä hakujaksolla, mutta näiden töiden palkka maksetaan vasta myöhemin, ilmoita hakemuksessa tuleva palkanmaksupäivä ja toimita palkkalaskelma seuraavan hakemuksen yhteydessä.
 • työsopimus tai määräyskirja työn alkaessa.

Yli kahden viikon kokoaikatyö työttömyysjaksojen välissä

Työskennellessäsi työttömyysjaksojen välissä, on myös nämä työssäoloajat selvitettävä kassalle. Kun työjakson jälkeen haet taas päivärahaa, on uuteen hakemukseen aina liitettävä päättyneen työjakson työ- ja palkkatiedot. Päivärahan maksu ei voi alkaa uudelleen ennen kuin työttömyysjaksojen välinen työssäoloaika on selvitetty.

Sairastuminen työttömyysaikana

Jos sairastut, ilmoita hakemuksessa sairauspäivät. Jos sairausloma kestää yli kymmenen päivää voit hakea sairausajalta Kelasta sairauspäivärahaa. Aika, jolta saat sairauspäivärahaa, ei kuluta työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaikaa.

Hakemuksen käsittely 

Hakemuksesi siirtyy käsittelyjonoon saavuttuaan kassalle. Hakemus ja siinä olevat liitteet tutkitaan vasta hakemuksen käsittelyn alkaessa. Kaikki kassalle saapuvat hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä eikä hakemuksen käsittelyn kiirehtiminen ole mahdollista. Voit seurata oman hakemuksesi käsittelyn etenemistä WebKassassa kohdasta Hakemusseuranta ja verkkosivujen etusivulla olevasta käsittelyaikatiedotteesta.

Hakuaika

Päivärahaa tulee hakea kolmen kuukauden kuluessa siitä lukien, josta sitä halutaan maksettavaksi. Jos hakemuksesi uhkaa vanhentua koska et saa tarvittavia liitteitä kasaan, voit lähettää hakemuksesi puutteellisena ja täydentää sitä myöhemmin. Liitteiden odottaminen esim. työnantajalta ei ole sellainen erityisen painava syy, jonka perusteella etuutta voitaisiin myöhästymisestä huolimatta maksaa.