Päivärahan enimmäiskesto

Ansiopäivärahan enimmäismaksuaika määräytyy työttömyyttä edeltävän työhistorian perusteella.

Yli 3 vuoden työhistoria

Enimmäismaksuaikasi määräytyy työttömyyttä edeltävän työhistorian perusteella. Yli kolmen vuoden työhistorialla saat oikeuden ansiopäivärahaan 500 tai 400 päivältä riippuen työttömyyden alkamisesta.

Yli kolmen vuoden työhistorian perusteella ansiopäivärahan enimmäismaksuaika on

  • 500 päivää, jos enimmäismaksuaika on alkanut ennen 1.1.2017 ja
  • 400 päivää, jos enimmäismaksuajan ensimmäinen maksettava päivä on 1.1.2017 tai tämän jälkeen.

Kolmen vuoden työhistoriaan voidaan lukea mukaan kaikki työsuhteessa tekemäsi työt jotka olet tehnyt 17 vuotta täytettyäsi. Työskentelyn ei ole tarvinnut olla yhdenjaksoista. Jos olet ollut työelämässä vasta vähän aikaa (0-3 vuotta), liitä hakemukseesi kopiot kaikista työtodistuksistasi ja selvitys työhistoriastasi 3 vuoden työhistorian laskemista varten.

Alle 3 vuoden työhistoria

Jos työssäoloa on vähemmän kuin kolme vuotta, sinulla voi olla oikeus ansiopäivärahaan 400 tai 300 päivältä riippuen työttömyyden alkamisajankohdasta.

Alle kolmen vuoden työhistorian perustella enimmäismaksuaika on

  • 400 päivää, jos enimmäismaksuaika on alkanut ennen 1.1.2017. Työttömyyskassa maksaa päivärahan yhteensä 500 päivältä, joista viimeiset sata päivää maksetaan peruspäivärahan suuruisena.
  • 300 päivää, jos enimmäismaksuajan ensimmäinen maksettava päivä on 1.1.2017 jälkeen. Enimmäismaksuajan täyttymisen jälkeen sinun tulee hakea Kelasta työmarkkinatukea. 

58 vuotiaan enimmäismaksuaika

Enimmäismaksuaika on 500 päivää henkilöllä, joka täyttää työssäoloehdon 58 vuotta täytettyään. Lisäksi edellytetään, että henkilöllä on työssäoloaikaa vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden ajalta.

Miten korvauspäivät kuluvat

Kun olet kokonaan työttömänä, korvauspäiviä kuluu yksi päivä jokaista kokonaan työttömänä maksettua päivää kohti. Jos päivärahaa ei makseta (esim. omavastuuajan vuoksi), ei korvauspäiviä myöskään kulu yhtään.

Päivärahaa maksetaan normaalisti viideltä päivältä viikossa (käytännössä maanantai–perjantai), joten yhtäjaksoisesti kokonaan työttömänä olevan henkilön 500 päivää kuluu noin kahdessa vuodessa (500 päivää = 100 viikkoa = noin 2 vuotta).

Kun saat työtulojen pienentämää soviteltua päivärahaa, kertyy 400/500 päivän laskuriin päiviä samassa suhteessa kuin mitä maksettu päiväraha on täyteen päivärahaan verrattuna.

Esimerkki sovitellun päivärahan vaikutuksesta
Kokonaan työttömänä olevan henkilön päiväraha on 42,05 euroa päivältä. Hän tekee neljän viikon hakujaksolla keikkatöitä ja saa tämän perusteella soviteltua päivärahaa 18,02 euroa päivältä eli 360,40 euroa neljän viikon aikana (18,02 x 20 päivää).

Neljän viikon jaksolta maksettu soviteltu päiväraha vastaa 8,57 täyden työttömyyspäivän korvausta (360,40/42,05). 400/500 päivän laskuriin kertyy yhdeksän päivää kyseiseltä neljän viikon jaksolta.

Enimmäismaksuaika alkaa alusta

Enimmäismaksuajan laskenta aloitetaan alusta, jos täytät työssäoloehdon työttömyysaikana uudestaan. Työssäoloehto täyttyy työskenneltyäsi vähintään 26 viikkoa (6 kk), joilla työaikasi on ollut vähintään 18 tuntia. Työskentelyn ei tarvitse olla yhdenjaksoista.

Työttömyyskassa seuraa työssäoloehdon täyttymistä henkilöillä, jotka työskentelevät työttömyysaikana. 

Lue lisää työssäoloehdosta