Omavastuuaika ja karenssi

Omavastuuaika

Kun jäät ensimmäistä kertaa työttömäksi tai lomautetuksi, maksetaan työttömyyspäivärahaa vasta omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika otetaan kaikilta riippumatta siitä, miksi olet jäänyt työttömäksi.

Jos työttömyys alkaa ennen 31.12.2016 ja yksikin omavastuupäivä asetetaan vuoden 2016 puolelle, omavastuu on viisi työtöntä työpäivää tai sitä vastaava aika. Kun työttömyys alkaa 1.1.2017 tai sen jälkeen, omavastuuaika on seitsemää työtöntä päivää vastaava aika. Omavastuuajan pituus on seitsemän päivää, vaikka ennen 1.1.2017 alkanutta työttömyyttä koskevan omavastuuajan asettaminen siirtyisi esimerkiksi korvauksettoman määräajan, työnhakijaksi ilmoittautumisen, sovitellun ansiopäivärahan työaikarajan ylittymisen tai taloudellisen etuuden jaksottamisen vuoksi vuoteen 2017.

Omavastuuajan pitää täyttyä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana.

Jos teet töitä työttömyysaikana, työtunteja ei lasketa omavastuuaikaan. Omavastuuaikasi lasketaan siten, että täydestä työajasta vähennetään tekemäsi työtunnit. Näin saadaan työttömänä olemasi tunnit. Omavastuuaika täyttyy, kun työttömyystunteja kertyy viiden tai seitsemän täyden työpäivän tuntimäärän verran.

Uusi omavastuuaika

Jos työttömyytesi jatkuu tai jäät uudestaan työttömäksi, omavastuuaika asetetaan uudestaan enintään kerran vuodessa. Edellyttäen, että päivärahaa on päästy maksamaan edellisen omavastuuajan jälkeen.

Uusi omavastuuaika asetetaan, kun

 • täytät uuden työssäoloehdon ennen kuin aiemman omavastuuajan jälkeen on pystytty maksamaan päivärahaa yhdeltäkään päivältä tai
 • täytät uuden työssäoloehdon vuoden sisällä siitä, kun päivärahaa on alettu maksaa, mutta omavastuuaikaa ei ole asetettu työssäoloehdon täyttyessä edellisen kerran tai
 • täytät uuden työssäoloehdon yli vuoden kuluttua siitä, kun päivärahaa on alettu maksaa.

Aktiivinen saa päivärahaa myös omavastuuajalta ja karenssiajalta

Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa myös omavastuuajan tai karenssin ajalta, jos osallistut niiden aikana työllistymistä edistävään TE-palveluun.

Lue lisää TE-palveluista.

Karenssi

Työ- ja elinkeinotoimisto voi määrätä karenssin, jonka ajalta työttömyyspäivärahaa ei makseta. TE-toimisto tutkii tapauskohtaisesti sen, milloin henkilöllä voidaan katsoa olleen pätevä syy työstä eroamiselle tai työstä kieltäytymiselle. Omavastuuaika ei kulu karenssin aikana, vaan se otetaan karenssin jälkeen.

90 päivän mittaisen karenssin voit saada, jos

 • eroat ilman pätevää syytä yli viisi päivää kestävästä työstä
 • itse aiheutat yli viisi päivää kestävän työsuhteen päättymisen
 • kieltäydyt työstä, johon sinut on valittu.

60 päivän mittaisen karenssin voit saada, jos

 • kieltäydyt ilman pätevää syytä vastaanottamasta yli kaksi viikkoa kestävästä työstä
 • laiminlyöt työllistymissuunnitelman toteuttamisen
 • kieltäydyt työllistymistä edistävästä palvelusta
 • keskeytät työllistymistä edistävän palvelun.

30 päivän mittaisen karenssin voit saada, jos

 • eroat ilman pätevää syytä enintään viisi päivää kestävästä työstä
 • kieltäydyt ilman pätevää syytä vastaanottamasta enintään kaksi viikkoa kestävää työtä
 • jätät menemättä työllistymissuunnitelman laatimis- tai tarkastamistilaisuuteen