Omavastuuaika ja karenssi

Omavastuuaika

Kun jäät ensimmäistä kertaa työttömäksi tai lomautetuksi, maksetaan työttömyyspäivärahaa viittä työtöntä päivää vastaavan omavastuuajan jälkeen. Työttömyyspäivärahan maksaminen alkaa aina vasta omavastuuajan jälkeen riippumatta siitä, miksi olet jäänyt työttömäksi. Omavastuuajan tulee täyttyä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana.

Omavastuuaika asetetaan seuraavissa tapauksissa vasta esteen päättymisestä lukien ja työttömyyspäivärahan maksaminen voi alkaa omavastuuajan täytyttyä:   

 • työttömyyspäivärahan maksamisen alkaminen siirtyy työnantajalta saadun taloudellisen etuuden jaksotuksen vuoksi,
 • sovitellun ansiopäivärahan työaikaraja ylittyy tai
 • hakijalle on asetettu korvaukseton määräaika (karenssi)

Omavastuuaika kertyy työttömyystunneista, joten jos teet töitä omavastuuaikana, työtunteja ei lasketa omavastuuaikaan. Omavastuuaikasi lasketaan siten, että täydestä työajasta vähennetään tekemäsi työtunnit ja näiden erotus on omavastuuaikaan luettavaa työttömyysaikaa. Omavastuuaika täyttyy, kun työttömyystunteja kertyy viittä täyttä työpäivää vastaavan tuntimäärän verran.

Uusi omavastuuaika

Jos työttömyytesi jatkuu tai jäät uudestaan työttömäksi, omavastuuaika asetetaan uudestaan enintään kerran vuodessa. Edellyttäen, että päivärahaa on päästy maksamaan edellisen omavastuuajan jälkeen.

Uusi omavastuuaika asetetaan, kun

 • täytät uuden työssäoloehdon ennen kuin aiemman omavastuuajan jälkeen on pystytty maksamaan päivärahaa yhdeltäkään päivältä tai
 • täytät uuden työssäoloehdon vuoden sisällä siitä, kun päivärahaa on alettu maksaa, mutta omavastuuaikaa ei ole asetettu työssäoloehdon täyttyessä edellisen kerran tai
 • täytät uuden työssäoloehdon yli vuoden kuluttua siitä, kun päivärahaa on alettu maksaa.

Aktiivinen saa päivärahaa myös omavastuuajalta ja karenssiajalta

Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa myös omavastuuajan tai karenssin ajalta, jos osallistut niiden aikana työllistymistä edistävään TE-palveluun.

Lue lisää TE-palveluista.

Karenssi

Työ- ja elinkeinotoimisto voi määrätä karenssin, jonka ajalta työttömyyspäivärahaa ei makseta. TE-toimisto tutkii tapauskohtaisesti sen, milloin henkilöllä voidaan katsoa olleen pätevä syy työstä eroamiselle tai työstä kieltäytymiselle. Omavastuuaika ei kulu karenssin aikana, vaan se otetaan karenssin jälkeen.

90 päivän mittaisen karenssin voit saada, jos

 • eroat ilman pätevää syytä yli viisi päivää kestävästä työstä
 • itse aiheutat yli viisi päivää kestävän työsuhteen päättymisen
 • kieltäydyt työstä, johon sinut on valittu.

60 päivän mittaisen karenssin voit saada, jos

 • kieltäydyt ilman pätevää syytä vastaanottamasta yli kaksi viikkoa kestävää työtä
 • laiminlyöt työllistymissuunnitelman toteuttamisen
 • kieltäydyt työllistymistä edistävästä palvelusta
 • keskeytät työllistymistä edistävän palvelun.

30 päivän mittaisen karenssin voit saada, jos

 • eroat ilman pätevää syytä enintään viisi päivää kestävästä työstä
 • kieltäydyt ilman pätevää syytä vastaanottamasta enintään kaksi viikkoa kestävää työtä
 • jätät menemättä työllistymissuunnitelman laatimis- tai tarkastamistilaisuuteen