Määräaikaiset muutokset

Suomen hallitus on perjantaina 20.3.2020 pitämässään tiedotustilaisuudessa luvannut hyväksyä työmarkkinajärjestöjen ehdotukset työttömyysturvaan liittyvistä muutoksista. Lain valmistelu on vireillä ja ehdotetut lakimuutokset esitetään tulevan voimaan takautuvasti 16.3.2020 alkaen. Laki pyritään saamaan voimaan 1.4.2020 ja sen on esitetty olevan voimassa 30.6.2020 asti.

Esitykseen voi tulla vielä muutoksia ennen lain vahvistamista.
Kassa ei ota kantaa muutoksiin ennen lain vahvistamista.

Ehdotetut muutokset ovat luettavissa Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ:n uutispalstalta.

 

Tätä sivua päivitetään ehdotusten vahvistamisen jälkeen ja niiden tarkentuessa.