Lomautus

Kun sinut lomautetaan, sinun tulee ilmoittautua työnhakijaksi te-toimistoon viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä.

Sinulle voidaan maksaa lomautuspäiviltä täyttä päivärahaa, jos sinut on lomautettu

  • kokoaikaisesti (vähintään kalenteriviikoksi kerrallaan) tai
  • lyhennetylle työviikolle (1 - 4 täyttä työpäivää / viikko)

Lomautus katsotaan kokoaikaiseksi vain, jos se kestää vähintään maanantaista sunnuntaihin. Jos lomautus alkaa esim. tiistaina ja päättyy seuraavana maanantaina, on kyseessä lomautus lyhennetylle työviikolle.

Sinulle voidaan maksaa soviteltua päivärahaa, jos sinut on lomautettu

  • lyhennetylle työpäivälle (kaikki työpäivät vajaita) tai
  • ns. sekalomautukselle (1 - 4 vajaata työpäivää / viikko + täysiä työpäiviä ja/tai täysiä lomautuspäiviä).

Lue lisää sovitellusta päivärahasta.

Päivärahan hakeminen lomautuksen ajalta

Ensimmäisen hakemuksen voit lähettää, kun olet ollut lomautettuna vähintään kaksi viikkoa. Täytä myös ensimmäinen hakemus siten, että se päättyy joko sunnuntaihin tai kuukauden viimeiseen päivään.
Jos lomautuksesi kestää alle 2 viikkoa, lähetä hakemuksesi heti, kun lomautus on päättynyt.

HUOM! Jos sinut on lomautettu lyhennetylle työpäivälle tai työviikolle, tulee päivärahahakemukset aina täyttää täysiltä kalenteriviikoilta (ma - su), koska työaikaa tarkastellaan viikoittain.

Jos olet tehnyt töitä lomautusviikoilla, merkitse hakemukseen päivittäin tekemäsi todelliset työtunnit. Älä pyöristä tunteja, vaan ilmoita esim. 7 tuntia 35 minuuttia (eikä 8 tuntia).

Lomautuksen jatkuessa pidempään, tulee jatkohakemukset lähettää joko neljän viikon jaksoissa maanantaista sunnuntaihin tai kalenterikuukausittain.

Tulorekisteri on 1.1.2019 alkaen käyttöönotettu kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää mm. palkkatietoja. Työttömyyskassat alkavat saada tietoja tulorekisteristä vasta vuonna 2020, joten myös vuoden 2019 aikana kassalle tulee edelleen toimittaa palkkatodistukset ja/tai palkkalaskelmat hakemuksen liitteeksi kuten tähänkin asti.

Lue lisää päivärahan hakemisesta ja hakemuksen liitteistä.

Ensimmäisen hakemuksen liitteeksi tarvitaan

  • palkkatodistus vähintään 26 palkalliselta työviikolta (6 kk), joiden aikana töitä on ollut vähintään 18 tuntia/viikko
  • lomautusilmoitus
  • työsopimus
  • Jos olet lomautuskuukaudelta saanut palkkaa yhdeltäkin päivältä, liitä hakemukseen aina myös lomautuskuukauden palkkalaskelma.

Jos sinulla on muita tuloja lomautuksen aikana, lähetä kassalle selvitys myös niistä. Liitä hakemukseen kopio toisen työnantajan palkkalaskelmasta, sosiaalietuudesta annetusta päätöksestä jne. Lue lisää työtulojen tai muiden tulojen vaikutuksesta päivärahaan.

Päivärahaa voidaan maksaa lomautetuillekin vasta kun omavastuuaika on kulunut. Lue lisää omavastuuajasta.

Työ- ja elinkeinotoimisto ei lähetä kassalle kopioita sinne toimitetuista asiakirjoista. Kassalle täytyy siis toimittaa kaikki edellä mainitut liitteet, vaikka osa niistä olisikin jo toimitettu TE-toimistolle.