Lomautus

Työttömyysturvalakiin tehtiin 2020 määräaikaisia muutoksia koronavirusepidemian aiheuttamien elinkeinoelämän häiriöiden takia. Muutokset vaikuttavat esim. soviteltavan päivärahan määrään. Osa muutoksista koskee vain lomautettuja ja osa muutoksista kaikkia työttömiä. Osa muutoksista on päättynyt, osan voimassaoloa on jatkettu 30.11.2021 asti. Lue lisää muutoksista kohdasta määräaikaiset muutokset. 

Lomautus voidaan toteuttaa eri tavoin

Lomautus voi toteutua kokoaikaisesti (lomautus kestää yhdenjaksoisesti vähintään täyden kalenteriviikon) tai lyhentämällä työaikaa viikoittain, päivittäin tai näiden yhdistelmillä. Lomautusajan päivärahaa maksetaan jos etuuden saamisen ehdot täyttyvät. Ehtojen täyttyminen tutkitaan kassan toimesta vasta hakemuksen käsittelyn yhteydessä. Lomautuksen ensimmäisenä päivänä sinun tulee ilmoittautua työnhakijaksi te-palveluihin, ilmoittautumisen jälkeen voit alkaa hakea päivärahaa.

Jos sinut on lomautettu lyhennetylle työviikolle, päivärahan saamisen yhtenä ehtona on, että palkkaasi on alennettu työajan lyhennystä vastaavasti. Tämä tarkoittaa sitä, että jos viikoittainen työaikasi lyhenee lomautuksen takia esim. 40 %, myös lomautuksen ajalta maksettavan palkan on alennuttava vähintään 40 %.

Päivärahan hakeminen lomautuksen ajalta

Jos olet ollut osa-aikatyössä ja saanut työttömyysturvaa jo ennen lomautusta, hakurytmisi jatkuu muuttumattomana. Lomautus ei muuta päivärahan hakemisen osalta tilannettasi millään tavalla.

Jos sinut lomautetaan kokoaikatyöstä ja olet ensimmäistä kertaa hakemassa päivärahaa on Päivärahan hakuohjeita -sivulle on koottu kaikki hakemiseen liittyvät keskeiset asiat.

Lomautushakemuksen tarkennukset:

  • Täytä hakemuksesi niin, että hakujakso päättyy joko sunnuntaihin tai kuukauden viimeiseen päivään.
    - Jos lomautus on toteutettu lyhentämällä viikoittaista työaikaa (eli et ole lomautettuna koko viikkoa), on hakemukset täytettävä aina täysiltä kalenteriviikoilta ja palkanmaksurytmiä vastaavasti, koska työaikaa tarkastellaan viikoittain.
  • Seuraava hakemus täytetään lomautuksen jatkuessa 4 täydeltä kalenteriviikolta tai kalenterikuukausittain
  • Mikäli lomautuksesi kestää alle 2 viikkoa, lähetä hakemuksesi heti, kun lomautus on päättynyt.

Lomautuskuukausien palkkalaskelmat on toimitettava kassalle. Tarvitsemme varsinaisen palkkalaskelman, koska palkkaan tehty lomautusvähennys ei aina selviä tulorekisteristä!

Jos palkkaa ei ole sidottu työaikaan kokonaan (esim. provisioperusteinen työsuoritus, laskutus tms.), on oikeutta etuuteen selvitettävä tarkemmin. Liitä hakemukseesi työsopimuksesi ja työnantajan selvitys siitä, miltä osin palkkauksesi on jo ennen lomautusta perustunut työaikaan ja miltä osin provisioon. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan myös työnantajan selvitys siitä, että työaikaasi valvotaan. Lyhennetyn työviikon lomautuksen aikana oikeus päivärahaan esim. provisiopalkkaisessa työssä riippuu siitä, miltä osin työajan ja palkan vähennyksen voidaan todeta toteutuneen samassa suhteessa.

Työskentely ja tulot lomautusaikana

Jos sinut on lomautettu osittain tai sinulla on osa-aikatyö, joka jatkuu lomautuksen aikana, hakemuksesi käsitellään kuukauden jaksoissa. Hakemukseen merkitään työssäolopäivä ja työtunnit, jos olet tehnyt töitä lomautusviikoilla. Merkitse hakemukseen päivittäiset todelliset työtunnit. Älä pyöristä tunteja, vaan ilmoita esim. 7 tuntia 35 minuuttia (eikä 8 tuntia). Liitä hakemuksen palkkalaskelma tehtyjen töiden palkasta.

Jos sinulla on muita tuloja lomautuksen aikana, lähetä kassalle selvitys myös niistä esim. päätös etuudesta jne. Lue lisää työtulojen tai muiden tulojen vaikutuksesta päivärahaan.

Lomautusajan päivärahan maksaminen

Voit saada lomautuspäiviltä täyttä päivärahaa, jos sinut on lomautettu

  • kokoaikaisesti (vähintään kalenteriviikoksi kerrallaan) tai
  • lyhennetylle työviikolle (1 - 4 täyttä työpäivää / viikko)

Lomautus katsotaan kokoaikaiseksi vain, jos se kestää vähintään maanantaista sunnuntaihin. Jos lomautus alkaa esim. tiistaina ja päättyy seuraavana maanantaina, on kyseessä lomautus lyhennetylle työviikolle.

Voit saada soviteltua päivärahaa, jos sinut on lomautettu

  • lyhennetylle työpäivälle (kaikki työpäivät vajaita) tai
  • ns. sekalomautukselle (1 - 4 vajaata työpäivää / viikko + täysiä työpäiviä ja/tai täysiä lomautuspäiviä).

Jos lomautuksesi toteutuu päivittäistä työaikaa lyhentämällä ja sinulla on tuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta, toiselle työnantajalle tehdystä keikka- tai osa-aikatyöstä, otetaan nämä tulot päivärahasi määrässä huomioon ja se maksetaan soviteltuna.