Jos jäät työttömäksi

Tällä sivulla on kerrottu lyhyesti asiat, jotka sinun tulee ottaa huomioon jäätyäsi työttömäksi. Tarkempaa tietoa löydät sivuvalikossa olevilta sivuilta.

1. Ilmoittaudu työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto)

Ilmoittaudu työttömäksi TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi. Voit ilmoittautua työnhakijaksi www.te-palvelut.fi.

Työttömyyskassa voi maksaa työttömyyspäivärahaa vain ajalta, jolloin olet työnhakijana TE-toimistossa. On erittäin tärkeää, että ilmoittaudut työnhakijaksi ja pidät työnhaun voimassa.

 

2. Laske työttömyyttä edeltävän 28 kuukauden aikana työskentelemäsi työviikot

Sinulla on oikeus ansiopäivärahaan, jos olet

  • ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa eli kuusi kuukautta ja
  • maksanut jäsenmaksusi ja
  • täyttänyt työssäoloehdon jäsenyysaikanasi.

Työssäoloehto täyttyy, jos olet ollut työssä vähintään 26 viikkoa (kuusi kuukautta) 28 kuukauden aikana. Työssäoloehtoa kerryttäviksi työviikoiksi lasketaan kaikki ne viikot, joiden aikana työtä on ollut vähintään 18 tuntia.

Työttömyyskassan jäsenenä sinun tulee aina ensijaisesti hakea etuutta työttömyyskassalta. Kassa tutkii ehdon täyttymisen hakemuksesi ja siihen liittämiesi selvitysten perusteella. Jos työssäoloehtosi ei täyty ja olet saanut asiasta kassan päätökset, voit lähettää hakemuksesi Kelalle.

 

3. Täytä päivärahahakemus

Työttömyyspäivärahaa haetaan sähköisesti työttömyyskassan oman WebKassa -palvelun kautta. Vaihtoehtoisesti voit täyttää ja lähettää paperisen päivärahahakemuksen, jonka saat TE-toimistosta tai työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilta.

Ensimmäisen päivärahahakemuksen voit lähettää jo oltuasi työnhakijana vähintään kaksi viikkoa. Täytä ensimmäinen hakemus niin, että se päättyy joko sunnuntaihin tai kuukauden viimeiseen päivään.

Kun olet lähettänyt ensimmäisen hakemuksen, voit itse valita, haetko päivärahaa kuukausittain vai neljän kalenteriviikon jaksoissa (maanantaista sunnuntaihin). Suosittelemme kuukausittaista hakurytmiä.

Täytä hakemus huolellisesti.  Puutteellisesti täytetyn hakemukseen käsittely viivästyy, kun hakemukseen joudutaan pyytämään täydennystä.

 

4. Liitä hakemukseen työ- ja palkkatodistukset ja mahdollinen verotuspäätös

Tulorekisteri on 1.1.2019 alkaen käyttöönotettu kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää mm. palkkatietoja. Työttömyyskassat alkavat saada tietoja tulorekisteristä vasta vuonna 2020, joten myös vuoden 2019 aikana kassalle tulee edelleen toimittaa palkkatodistukset ja/tai palkkalaskelmat hakemuksen liitteeksi kuten tähänkin asti.

Ensimmäistä hakemusta ei voi käsitellä ilman liitteitä. Hakemuksesi liitteiden perusteella kassa tarkistaa oikeutesi etuuteen ja laskee päivärahasi suuruuden. Liitä päivärahahakemukseen kaikki tarvittavat liitteet kerralla. Hakemuksesi käsittely viivästyy, jos joudumme pyytämään puuttuvia liitteitä sinulta erikseen. Tarkista hakemukseen vaadittavien liitteiden luettelo.

Verotuspäätös tarvitaan jos sinulla tai perheelläsi on yritystoimintaa tai maa- tai metsätila. Toimita aina viimeisin verottajalta saamasi verotuspäätös.

Lähetä kassalle liitteistäsi kopiot, koska emme palauta alkuperäisiä liitteitä.

 

5. Lähetä hakemuksesi ja sen liitteet

Päivärahaa tulee hakea kolmen kuukauden kuluessa siitä lukien, josta sitä halutaan maksettavaksi. Jos hakemuksesi uhkaa vanhentua koska et saa tarvittavia liitteitä kasaan, voit lähettää hakemuksesi puutteellisena ja täydentää sitä myöhemmin. Liitteiden odottaminen esim. työnantajalta ei ole sellainen erityisen painava syy, jonka perusteella etuutta voitaisiin myöhästymisestä huolimatta maksaa.   

Lähetä hakemuksesi ja liitteet sähköisesti WebKassa-palvelun kautta.

Huomaathan, että päiväraha-asiaasi ei käsitellä ilman hakemusta. Jos lähetät kassalle vain liitteitä, ne tutkitaan vasta kun päivärahahakemuksesi saapuu kassalle.

Paperisen hakemuksen postitusosoitteen löydät yhteystiedoista.


Täytä hakemus huolellisesti.  Puutteellisesti täytetyn hakemukseen käsittely viivästyy, kun hakemukseen joudutaan pyytämään täydennystä.

 

6. Kassa pyrkii käsittelemään hakemuksen kahden viikon kuluessa

Kaikki kassalle saapuvat hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Voit seurata hakemuksesi käsittelyn etenemistä WebKassassa kohdasta Hakemusseuranta.

Kun hakemuksesi on käsitelty, saat asiaasi koskevan päätöksen. Päätöksen sisältö on 28.11.2019 lukien luettavissa WebKassa-palvelussa, josta lähetetään myös etuuden jatkohakemus kassalle. Jos et avaa sähköistä päätöstä 7 päivän kuluessa, päätös postittuu sinulle kotiin. Etuuden maksuilmoitus lähetetään tekstiviestillä ilmoittamaasi matkapuhelinnumeroon.