Aktiivisuuden seuranta poistunut 1.1.2020

Työttömien työnhakijoiden aktiivisuutta alettiin seurata 1.1.2018 alkaen ja nyt 1.1.2020 lukien laki kumotaan. Lain kumoaminen tarkoittaa sitä, että päivärahan alennusta ei tehdä enää 1.1.2020 alkaen maksettavista päivärahoista, eikä aktiivisuusedellytyksen täyttymistä seurata enää 1.1.2020 alkaen. Vuodelta 2019 maksettavista päivärahoista alennus vielä tehdään (31.12.19 asti) vaikka päiväraha maksettaisiinkin vuoden 2020 puolella.

Aktiivisuutta seurattiin 31.12.2019 saakka näin:

Aktiivisuuden seuranta tarkoittaa sitä, että työttömän työnhakijan on täytettävä 65 etuuden maksupäivän tarkastelujakson aikana niin kutsuttu aktiivisuusedellytys, jotta hänelle voidaan maksaa etuutta täysimääräisenä tarkastelujaksoa seuraavat 65 maksupäivää.

Esimerkki. Työttömyyskassa seuraa henkilön jatkohakemuksessaan ilmoittamaa aktiivisuutta ensimmäisen kerran ajalla 1.1.-30.3.

 • Jos henkilö on täyttänyt aktiivisuuden, hänelle maksetaan päiväraha alentamattomana ajalla 2.4.-29.6.
 • Jos henkilö ei ole täyttänyt aktiivisuutta hänen päivärahansa määrää alennetaan 4,65 % ajalle 2.4.-29.6.
 • Seuraava aktiivisuuden seurantajakso alkaa 3.4. lukien, kun edellinen seurantajakso päättyy.

Aktiivisuusedellytys täyttyy, jos 65 maksupäivän aikana

 • on työssä yhteensä yhden palkansaajan työssäoloehtoviikon verran eli yhteensä 18 tuntia tai
 • ansaitsee yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta 245,64 euroa (2018: 241 euroa) tai
 • on yhteensä viisi päivää työllistymistä edistävässä palvelussa tai
 • viisi päivää muussa työvoimaviranomaisen järjestämässä työllistymisedellytyksiä parantavassa palvelussa tai toiminnassa tai
 • viisi päivää muussa työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavassa rekrytointia tukevassa toiminnassa, jonka ajalta maksetaan työttömyysetuutta tai
 • opiskelee vähintään viisi päivää lyhykestoisia opintoja tai sivutoimisia opintoja. Lue alta tarkemmin. 

Yhdistelmiä edellä mainituista aktiivisuuden osoittamisen tavoista ei voida laskea yhteen. Aktiivisuusedellytys on siis täytettävä esimerkiksi joko tekemällä työtä tai osallistumalla työllistymistä edistäviin palveluihin, ei sekä että.

Tarkastelujakso (65 maksupäivän pituinen jakso) alkaa alusta silloin, kun henkilö palaa päivärahan saajaksi seuraavien tilanteiden jälkeen

 • Yli kahden viikon yhdenjaksoinen kokoaikatyö
 • Yli kahden viikon yhdenjaksoinen päätoiminen yritystoiminta tai oma työ
 • Korvaukseton määräaika tai
 • Työssäolovelvoite
 • Ansiopäiväraha on hylätty soviteltua ansiopäivärahaa koskevien työaika- tai tuloajoitusten vuoksi. (**

Tarkastelujakson tallentamiseksi oikein, on tärkeää, että

 • toimitat aina kassalle kaikki selvitykset työllistymisestäsi.
  • **)Aktiivisuuden tarkastelujakso ei ala alusta tilapäisen työskentelyn jälkeen, jos selvityksiä työllistymisestä ei toimiteta. Pelkkä ilmoituksesi työn alkamisesta ja/tai sen päättymisestä ei ole riittävä. Saadessasi soviteltua päivärahaa, on etuushakemus tehtävä normaalisti joka kuukausi, vaikka työaikasi jonkun kuukauden aikana olisi tilapäisesti tavallista suurempi.
 • pidät työnhaun voimassa koko työttömyyden keston ajan. Työnhaku on syytä pitää voimassa myös tilapäisen työllistymisen aikana.

Aktiivisuutta ei seurata eikä etuuden tasoa alenneta, jos työnhakija

 • on hakenut työkyvyttömyyseläkettä ja odottaa päätöstä
 • työskentelee omais- tai perhehoitajana
 • saa työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä etuutta
 • yhdenjaksoinen työttömyyspäivärahan saanti kokoaikaisen lomautuksen tai lyhennetyn työviikon perusteella kestää alle 65 maksupäivää.

Työttömän työnhakijan kannattaa ilmoittaa etuuden maksajalle tällaisesta tilanteesta viipymättä ja toimittaa asiaa koskevat selvitykset, esim. omais- tai perhehoitosopimus tai työkyvyttömyyttä koskeva päätös.

Usein kysyttyä aktiivimallista

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut nettisivuillaan vastauksia aktiivimallista usein kysyttyihin kysymyksiin. Tutustu vastauksiin STM:n sivuilla.

Lyhytkestoinen opiskelu

Työttömän mahdollisuus opiskella lyhytkestoisesti on helpottunut 1.1.2019 lukien. Nykyisin enintään kuusi kuukautta kestävät opinnot voi aloittaa ilman, että opintojen sivu- tai päätoimisuutta tai työttömän tarvetta opinnoille arvioidaan. Kuitenkin päätöksen siitä, voiko lyhytkestoiset opinnot aloittaa työttömyysetuudella, tekee TE-toimisto.

Aktiivimallin edellytykset ovat 1.1.2019 lukien muuttuneet niin, että lyhtykestoiset opinnot kerryttävät aktiivisuutta enintään kuuden kuukauden ajalta.

Lyhytkestoiset opinnot voi suorittaa työttömyysetuudella, jos työtön on

 • vähintään 25 vuotias ja
 • opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai
 • tukevat yritystoimintaa.

Jos kyse on aiemmin harjoitetuista opinnoista, opintojen keskeytymisestä tulee pääsääntöisesti olla kulunut vähintään vuosi.

Lyhytkestoisten opintojen aikana on yhä velvollisuus hakea ja vastaanottaa työtä ja osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin niitä tarjottaessa. Opintojen perusteella ei makseta korotettua etuutta eikä kulukorvausta, kuten työllistymistä edistäviin palveluihin luettavien omaehtoisten opintojen ajalta.

TE-toimiston ohjeeseen pääset tästä

Sivutoimiset opinnot

Aktiivisuusedellytykseen luetaan vuodenvaihteesta alkaen myös sivutoimiset opinnot enintään kuuden kuukauden ajalta. Sivutoimisina pidetään sellaisia opintoja, jotka eivät estä kokoaikatyön vastaanottamista.

TE-toimiston ohjeeseen pääset tästä

Aktiivisuuden ilmoittaminen

Aktiivisuuden kertymistä varten sinun tulee lyhytkestoisten opintojen tai sivutoimisten opintojen alkaessa ilmoittaa työttömyyskassalle, joko jatkohakemuksessa tai erikseen webkassan kautta viestillä,

 • missä olet alkanut opiskella,
 • milloin olet alkanut opiskella,
 • mitä opiskelet ja
 • milloin opintosi päättyvät.
 • Ilmoita myös milloin olit opiskeluihin liittyvässä asiassa yhteydessä TE-toimistoon.