Aktiivisuuden seuranta

Työttömien työnhakijoiden aktiivisuutta aletaan seurata 1.1.2018 alkaen. Aktiivisuuden seuranta tarkoittaa sitä, että työttömän työnhakijan on täytettävä 65 etuuden maksupäivän tarkastelujakson aikana niin kutsuttu aktiivisuusedellytys, jotta hänelle voidaan maksaa etuutta täysimääräisenä tarkastelujaksoa seuraavat 65 maksupäivää.

Esimerkki. Työttömyyskassa seuraa henkilön jatkohakemuksessaan ilmoittamaa aktiivisuutta ensimmäisen kerran ajalla 1.1.2018-30.3.2018. 

 • Jos henkilö on täyttänyt aktiivisuuden, hänelle maksetaan päiväraha alentamattomana ajalla 2.4.2018-29.6.2018.
 • Jos henkilö ei ole täyttänyt aktiivisuutta hänen päivärahansa määrää alennetaan 4,65 % ajalle 2.4.2018-29.6.2018.
 • Seuraava aktiivisuuden seurantajakso alkaa, kun edellinen päättyy (2.4.2018-29.6.2018).

Aktiivisuusedellytys täyttyy, jos 65 maksupäivän aikana

 • on työssä yhteensä yhden palkansaajan työssäoloehtoviikon verran eli yhteensä 18 tuntia tai
 • ansaitsee yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta (2018: 241 euroa) tai
 • on yhteensä viisi päivää työllistymistä edistävässä palvelussa tai
 • viisi päivää muussa työvoimaviranomaisen järjestämässä työllistymisedellytyksiä parantavassa palvelussa tai toiminnassa tai
 • viisi päivää muussa työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavassa rekrytointia tukevassa toiminnassa, jonka ajalta maksetaan työttömyysetuutta.

Yhdistelmiä edellä mainituista aktiivisuuden osoittamisen tavoista ei voida laskea yhteen. Aktiivisuusedellytys on siis täytettävä esimerkiksi joko tekemällä työtä tai osallistumalla työllistymistä edistäviin palveluihin, ei sekä että.

Tarkastelujakso (65 maksupäivän pituinen jakso) alkaa alusta silloin, kun henkilö palaa päivärahan saajaksi seuraavien tilanteiden jälkeen:

 • Yli kahden viikon yhdenjaksoinen kokoaikatyö
 • Yli kahden viikon yhdenjaksoinen päätoiminen yritystoiminta tai oma työ
 • Ansiopäiväraha on hylätty soviteltua ansiopäivärahaa koskevien työaika- tai tuloajoitusten vuoksi
 • Korvaukseton määräaika tai
 • Työssäolovelvoite

Tarkastelujakson tallentamiseksi oikein, on tärkeää, että

1) toimitat aina kassalle selvitykset työllistymisestäsi ja 

2) pidät työnhaun voimassa koko työttömyyden keston ajan. Työnhaku on syytä pitää voimassa myös tilapäisen työllistymisen aikana.

Aktiivisuutta ei seurata eikä etuuden tasoa alenneta, jos työnhakija

 • on hakenut työkyvyttömyyseläkettä ja odottaa päätöstä
 • työskentelee omais- tai perhehoitajana
 • saa työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä etuutta
 • yhdenjaksoinen työttömyyspäivärahan saanti kokoaikaisen lomautuksen tai lyhennetyn työviikon perusteella kestää alle 65 maksupäivää.

Työttömän työnhakijan kannattaa ilmoittaa etuuden maksajalle tällaisesta tilanteesta viipymättä ja toimittaa asiaa koskevat selvitykset, esim. omais- tai perhehoitosopimus tai työkyvyttömyyttä koskeva päätös.

Aktiivisuudesta ilmoitetaan aina jatkohakemuksella, merkitsemällä hakemukseen suoritettu aktiivisuus, esim. ”koulutus” tai ”työssä”. 

Usein kysyttyä aktiivimallista

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut nettisivuillaan vastauksia aktiivimallista usein kysyttyihin kysymyksiin. Tutustu vastauksiin STM:n sivuilla.