Yrittäjyys

Terveydenhuoltoalan työttömyyskassa on palkansaajan työttömyyskassa. Kassan jäseneksi liittyminen ja etuuksien saaminen edellyttävät palkkatyöntekijänä työskentelyä.

Palkkatyön ohessa tehty sivutoiminen yritystoiminta ei estä kassan jäsenyyttä ja etuuksien saamista. Työttömyysturvan perusteena oleva tulo lasketaan vain palkkatulojen perusteella, vaikka sivutoimiset yritystulot huomioidaan soviteltavana tulona, jos yritystoiminta jatkuu myös työttömyysajalla. Voit aloittaa yritystoiminnan työttömänä ja saada työttömyyskorvausta ainakin toiminnan alkamista seuraavan neljän kuukauden ajan. Kun toiminta on jatkunut neljä kuukautta TE-toimisto tutkii onko toimintasi pää- vai sivutoimista. Yritystoiminnasta saadut tulot vaikuttavat työttömyyskorvaukseen, lue lisää työtuloista työttömyysajalla.

Päätoimiseksi yrittäjäksi ryhtyvä henkilö säilyttää oikeuden palkansaajan työttömyysturvaan enintään 18 kuukautta yrittäjyyden alkamisesta lukien. Jos ryhdyt päätoimiseksi yrittäjäksi, suosittelemme, että siirryt yrittäjille tarkoitettuun työttömyyskassaan heti yritystoiminnan käynnistyttyä. Suomessa on yrittäjille tarkoitettu työttömyyskassa SYT eli Suomen yrittäjäin työttömyyskassa.

Kuka on yrittäjä?

Työttömyysturvalain mukaan yrittäjänä pidetään henkilöä, joka päätointaan varten on velvollinen ottamaan yrittäjän eläkelain YEL tai maatalousyrittäjän eläkelain MYEL mukaisen eläkevakuutuksen.

Yrittäjänä (yrityksen osaomistajana) pidetään myös muun eläkevakuutuksen (esim. TYEL) piiriin kuuluva henkilö, joka

  • työskentelee yrityksessä, josta hän itse omistaa vähintään 50 %,
  • työskentelee johtavassa asemassa yrityksessä, josta hän itse omistaa vähintään 15 %,
  • työskentelee yrityksessä, josta hänen perheensä omistaa vähintään 50 % TAI
  • työskentelee johtavassa asemassa yrityksessä, josta hänen perheensä omistaa vähintään 30 %.

Perheenjäseneksi katsotaan henkilön avio-/avopuoliso sekä henkilön kanssa samassa taloudessa asuvat lapset ja vanhemmat.

Henkilön katsotaan olevan johtavassa asemassa, jos hän on

  • osakeyhtiön toimitusjohtaja,
  • osakeyhtiön hallituksen jäsen TAI
  • vastaavassa asemassa osakeyhtiössä tai muussa yrityksessä / yhteisössä.