Jäsenyyden päättäminen

Voit erota työttömyyskassan jäsenyydestä lähettämällä kassalle vapaamuotoisen kirjallisen ilmoituksen erostasi esimerkiksi sähköpostilla. Ilmoituksesta pitää käydä ilmi

  • henkilötietosi
  • päivä, johon haluat työttömyyskassan jäsenyyden päättyvän (eropäivä).

Jos haluat erota työttömyyskassasta takautuvasti, maksamiasi jäsenmaksuja ei palauteta sinulle takaisin.  

Työttömyyskassan vaihto

Voit olla kerrallaan vain yhden työttömyyskassan jäsen. Jos vahingossa oletkin samanaikaisesti useamman kassan jäsen, katsotaan sinun kuuluvan siihen kassaan, johon olet viimeksi liittynyt.

Työttömyyskassan vaihto pitää tehdä kuukauden kuluessa edellisestä kassasta eroamisesta. Kun siirryt kuukauden kuluessa toiseen kassaan, siirtyy kerryttämäsi työttömyysturva jäsenyyden vaihdon mukana uuteen työttömyyskassaan.

Jos kassojen jäsenyyksien väliin jää yli kuukauden katkos, jolloin et ole minkään kassan jäsen, liityt uuteen kassaan uutena jäsenenä ja joudut kerryttämään työttömyysturvasi kokonaan uudelleen.

Jotta kassojen jäsenyyksien väliin ei jäisi aiheettomia katkoksia, kannattaa uusi kassa aina valtuuttaa hoitamaan vanhasta kassasta eroaminen. Silloin sinun pitää täyttää uuden kassan liittymislomakkeessa oleva erovaltuutusta koskeva kohta. Jos haluat hoitaa kassasta eroamisen itse, ilmoita erostasi vasta, kun olet saanut vahvistuksen uuden kassan jäsenyydestä.

Erottaminen työttömyyskassan jäsenyydestä

Työttömyysturva ei koskaan siirry uuteen työttömyyskassaan tilanteissa, joissa henkilö on erotettu vanhasta kassasta jäsenmaksujen laiminlyönnin tai vilpillisen toiminnan vuoksi.