Vuoden 2018 verokortit

Kassa saa 1.2.2018 alkaen voimaantulevien palkkaverokorttien tiedot suoraan verottajalta. Veroviraston automaattisesti postittamaa verokorttia ei siten tarvitse lähettää kassalle.

Tammikuussa 2018 maksettavista etuuksista otetaan ennakonpidätys vuoden 2017 verokortin mukaisesti. Verokortin vuosikertymän laskenta aloitetaan tällöin alusta.

Muutosverokortit

Kassa ei saa muutosverokorttien tietoja suoraan verottajalta. Jos et ole tyytyväinen verotoimiston lähettämään vuoden 2018 verokorttiin ja haet verottajalta muutosverokortin etuutta varten, lähetä se kassalle.

Lisää tietoa päivärahan verotuksesta löydät nettisivultamme www.tehytk.fi/tyottomyys/paivarahan-verotus.