Työtulojen suojaosan korotus sai jälleen jatkoaikaa

Työttömyysturvalakiin on tehty korona pandemian ja sen taloudellisten vaikutusten vuoksi useita määräaikaisia muutoksia, joista useimmat oli säädetty päättymään 31.12.2020.  Eduskunta on kuitenkin jatkanut joidenkin määräaikaisten muutosten voimassaoloa.

Työtulojen suojaosaan tehdyn lakimuutoksen voimassaoloa jatkettiin ensin 31.3.2021 asti ja uudestaan 30.6.2021 asti. Työtulojen korotettu, 500 euron kuukausittainen suojaosa on siten voimassa silloin, kun työttömyyspäivärahan hakujakso alkaa viimeistään 30.6.2021.

Myös liikkuvuusavustuksen saamisen edellytyksiin tehdyn lakimuutoksen voimassaoloa on jatkettu 30.6.2021 asti.

Lue: TYJ:n päivitetty koonti väliaikaisista lakimuutoksista.