Työtulojen sovittelu muuttuu 1.4.2019

Sovitellun työttömyysetuuden maksamiseen tulee muutos 1.4.2019 alkaen. Muutos vaikuttaa ensimmäisen kerran huhtikuuta koskeviin hakemuksiin. Muutoksen jälkeen osa-aikaisen työn ja keikkatyön palkkatulo vaikuttaa työttömyysetuuteen vasta silloin, kun palkka on maksettu. Näin osa-aikaisen tai lyhytaikaisen työn vastaanottaminen ei jatkossa enää viivästytä työttömyysetuuden maksamista.  

 

Jos esimerkiksi huhtikuussa tehtyjen keikkatöiden palkoista vain osa maksetaan huhtikuussa ja loput toukokuussa, sovitellaan vain huhtikuussa maksettu palkka yhteen huhtikuun työttömyysetuuden kanssa ja toukokuussa maksetut palkat sovitellaan vasta toukokuun työttömyysetuuden kanssa. Työstä saatavan palkan maksupäivän odottaminen ei siis jatkossa enää viivästytä työttömyysetuuden hakemista / maksamista.  

 

Nykyisin osa-aika- tai keikkatyön palkka sovitellaan yhteen työttömyysetuuden kanssa siinä päivärahan maksujaksossa, jonka aikana työ on tehty. Työttömyysetuuden maksaminen on monesti viivästynyt sen vuoksi, että palkka on maksettu vasta työntekokuukauden jälkeen. 

 

Lakimuutos koskee vain palkkojen huomioimisajankohtaa. Muut sovitellun työttömyysetuuden edellytykset pysyvät ennallaan.  Työpäivät tulee edelleen ilmoittaa hakemuksessa niille päiville, joina työt on todellisuudessa tehty. Myös sovitellun työttömyysetuuden suojaosa on jatkossakin 300 euroa kuukauden sovittelujakson aikana tai 279 euroa, jos sovittelujakso on neljä viikkoa. Perussäännön mukaan jokainen suojaosan ylittävä euro vähentää työttömyysetuutta 50 senttiä. 

 

Muutoksenkin jälkeen hakemuksiin tulee aina liittää palkkakuitit hakujakson aikana maksetuista palkoista. Niistä palkoista, jotka maksetaan vasta myöhemmin seuraavan kuukauden aikana, on annettava tiedot hakemuksen lisätiedoissa (ilmoitettava palkan maksaja ja maksupäivä). 

 

Kyseessä on iso lakimuutos, jonka arvioidaan ruuhkauttavan hakemusten käsittelyä alussa merkittävästi. Hakemuksen lähetettyäsi otathan huomioon, että varsinkin toukokuussa hakemusten käsittelyssä saattaa esiintyä viivettä. Käsittelyajan etenemistä voi seurata etusivulla olevasta käsittelyaikatiedotteesta.

 

Lisää tietoa lakimuutoksesta voit lukea Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön TYJ:n uutisesta.