Työttömyysturvaan ehdotetut muutokset

Suomen hallitus on perjantaina 20.3.2020 pitämässään tiedotustilaisuudessa luvannut hyväksyä työmarkkinajärjestöjen ehdotukset työttömyysturvaan liittyvistä muutoksista. Muutokset valmistelee sosiaali- ja terveysministeriö.

Kassa tiedottaa nettisivuillaan asiasta enemmän heti, kun sillä on tarkempaa tietoa siitä, miten ja milloin muutokset käytännössä toteutuvat. Kassa ei ota kantaa ehdotettuihin muutoksiin ennen kuin se on saanut ministeriön ohjeistuksen.

Ehdotetut muutokset ovat luettavissa Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ:n uutispalstalta.

Lakimuutosten aikataulu (lisätty 25.3.2020)

Työttömyysturvalakiin suunnitellut muutokset ovat menossa Valtioneuvoston käsittelyyn torstaina 26.3.2020. Ehdotetut lakimuutokset esitetään tulevan voimaan takautuvasti 16.3.2020 alkaen. Lain esitetään astuvan voimaan 1.4.2020 ja olevan voimassa 30.6.2020 asti. Esitykseen voi tulla vielä muutoksia ennen lain vahvistamista.