Tulorekisteri kassojen käyttöön 1.1.2020

Työttömyyskassat saavat palkkatietoja tulorekisteristä 1.1.2020 lukien. Tulorekisterin käyttäminen vähentää liitteiden tarvetta ja helpottaa työttömyyspäivärahan ja vuorottelukorvauksen hakemista.  Eläke- ja etuustietoja kassat saavat tulorekisteristä vasta 1.1.2021 alkaen. Tulorekisterin käyttöönotosta huolimatta etuudenhakijan tulee jatkossakin ilmoittaa töistään työttömyyskassalle samaan tapaan kuin tähänkin asti.

Mikä tulorekisteri on?

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää kattavat tiedot kansalaisille maksetuista palkoista, eläkkeistä ja etuuksista. Työnantajilla ja muilla suorituksen maksajilla on velvollisuus ilmoittaa tiedot maksamistaan palkoista ja etuuksista tulorekisteriin. 

Työttömyyskassojen lisäksi tulorekisterin tietoja hyödyntävät esimerkiksi Kela, Verohallinto ja Tilastokeskus. Viranomaiset ja muut tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä vain sen tiedon, johon niillä on lain mukaan oikeus ja jota ne tarvitsevat toiminnassaan. 

Jos et ole vielä tutustunut tulorekisteriin, suosittelemme sinua tarkistamaan tulorekisteriin ilmoitettuja tietojasi www.tulorekisteri.fi.

Tulorekisteristä saatavat tiedot

Työnantajat ilmoittavat palkka ja muita tietoja tulorekisteriin. Työnantaja voi ilmoittaa tiedot tulorekisteriin jo ennen palkanmaksupäivää. Tiedot on ilmoitettava rekisteriin viimeistään palkanmaksupäivästä lukien 5 kalenteripäivänä. Kassa käyttää tulorekisterin tietoja hakemuksen käsittelyssä siltä osin, kuin tietoja löytyy järjestelmästä.

Työnantajan on ilmoitettava tulorekisteriin maksamansa palkat, palkkiot, luontoisedut ja matkakustannusten korvaukset.  Ilmoitettavien tietojen tarkkuus riippuu työnantajasta.

Kaikkia tietoja ei saada jatkossakaan tulorekisteristä 

Tulorekisteri helpottaa etuuden hakemista monen henkilön kohdalla, mutta on mahdollista, että sinulta pyydetään jatkossakin esimerkiksi palkka- ja työsuhdetietoja. Tämä johtuu joko siitä, että työnantajasi ei ole ilmoittanut tulorekisteriin tietoja, tai siitä, että tulorekisterin tiedot eivät riitä hakemuksesi käsittelyyn. Tulorekisteriin on tallennettu tiedot 1.1.2019 jälkeen maksetuista palkoista. 

Työnantaja voi ilmoittaa tulotietoja tulorekisteriin joko suppeasti tai eritellysti. Suppea ilmoitustapa tarkoittaa, että palkka ilmoitetaan vain yhteissummana, mutta työnantaja voi eritellä palkanosat myös tarkemmin. Tämän lisäksi työnantaja voi ilmoittaa tulorekisteriin vapaaehtoisia tietoja esimerkiksi palkan ansaintakausista.  

Kassa toivoisi, että työnantaja ilmoittaisi tulorekisteriin myös vapaaehtoisia tietoja kuten palvelussuhde-, poissaolo- ja tulolajitiedot. Jos nämä vapaaehtoiset tiedot näkyvät tulorekisterissä, niitä ei tarvitse erikseen selvittää hakemuksen yhteydessä kassalle. Voit itse tarkistaa tulorekisteristä millä tarkkuudella työnantajasi on tietoja ilmoittanut.

Lue lisää: Tulorekisterin verkkosivusto (tulorekisteri.fi)