Määräaikaisten lakimuutosten voimassaoloa jatkettiin

Työttömyysturvalakiin on tehty Korona pandemian ja sen taloudellisten vaikutusten vuoksi useita määräaikaisia muutoksia, joiden alkupäivät vaihtelevat välillä 16.3.2020 - 1.7.2020. Monien muutosten voimassaolo on säädetty päättymään 31.12.2020, mutta osan muutosten voimassaolon oli tarkoitus päättyä 31.10.2020.

Eduskunta hyväksyi 21.10.2020 lakimuutoksen, joka jatkaa kaikkien 31.10.2020 päättyväksi säädettyjen määräaikaisten muutosten voimassaoloa 31.12.2020 asti. 

Lakimuutoksen myötä esim. 500 euron suojaosa osa-aika- tai keikkatyön tuloille on voimassa silloin, kun hakujakso alkaa viimeistään 31.12.2020.

Lue: Tietoa määräaikaisista lakimuutoksista.

Lue: TYJ:n tietote väliaikaisista lakimuutoksista.