Koronavirus ja työttömyyspäiväraha

Koronaviruksen leviäminen herättää huolta. Taudin leviämisen estämiseen tähtäävät toimenpiteet muuttuvat koko ajan.

Työttömyysturvaan on perjantaina 20.3.20 ehdotettu lakimuutoksia, joiden valmistelu on vireillä.  Laki pyritään saamaan voimaan 1.4.20. Ehdotetut lakimuutokset esitetään tulevan voimaan takautuvasti 16.3.20 alkaen. Esitykseen voi tulla vielä muutoksia ennen lain vahvistamista. Päivitämme nettisivujamme kun lakimuutokset on vahvistettu. Ehdotetut muutokset ovat luettavissa Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ:n uutispalstalta.

Tartuntatautipäiväraha karanteenin ajalta

Jos sinulla on todettu yleisvaarallinen tartuntatauti tai sinun voidaan perustellusti olettaa altistuneen sellaiselle, sinut voidaan taudin leviämisen estämiseksi määrätä olemaan poissa töistä. Tilanteen mukaan sinut voidaan määrätä myös karanteeniin tai eristykseen.

Tällaisessa tilanteessa sinulla olisi oikeus saada tartuntatautipäivärahaa sinulle aiheutuvista ansiomenetyksistä, jos tartuntatautilääkäri on antanut määräyksen kotiin jäämisestä. Pelkkä työnantajan suositus tai määräys kotiin jäämisestä ei ole peruste tartuntatautipäivärahan myöntämiselle. Tartuntatautipäiväraha on täysimääräisen korvaus ansiomenetyksestä ja määräytyy sen palkan mukaan, jonka olisit saanut, jos et olisi poissa töistä.

Tartuntatautipäivärahan myöntää ja maksaa Kela, jonka nettisivuilta löytyy lisätietoja tartuntatautipäivärahasta.

Työttömyyspäivärahaa sairauden ajalta

Jos olet työttömyyspäivärahan saajana sairastuessasi, voit jatkaa hakemista normaalisti. Lyhytaikainen sairastuminen ei vaikuta oikeuteesi saada työttömyyskorvausta. Lue lisää sairauden vaikutuksesta työttömyyspäivärahaan.

Myöskään tartuntatautipäiväraha ei estä työttömyyspäivärahan maksamista, mutta se vähennetään ansiopäivärahasta. Jos olet osa-aikatyössä, voit hakea työttömyyspäivärahaa myös ajalta, jolta olet saanut tartuntatautipäivärahaa. Työttömyyspäivärahaasi vähentävinä tuloina huomioidaan tuolloin saamasi palkkatulo ja saamasi tartuntatautipäiväraha.

Työnteko keskeytetään kokonaan

Epidemia voi levitessään johtaa siihen, että työntekosi estyy, vaikka et ole itse sairastunut tai altistunut sairaudelle. Jos työntekosi estyy, koska työnantajasi sulkee työpaikkasi tuotannollisista tai taloudellisista syistä, sinulla on oikeus saada palkkasi normaalisti, ellei työnantajasi lomauta sinua.

Jos työnantajasi lomauttaa sinut, on lomautuksesta annettava työsopimuslain mukaisesti lomautusilmoitus viimeistään 14 päivää ennen lomautusta. Työnantaja on velvollinen maksamaan sinulle palkan tuolta 14 päivän ilmoitusajalta.

Sinulle voidaan maksaa työttömyyspäivärahaa lomautuksen perusteella siltä ajalta, jona olet TE-toimistossa työnhakijana. On siis tärkeää, että ilmoittaudut TE-toimistoon työnhakijaksi jo ensimmäisenä lomautuspäivänäsi. Päivärahaa maksetaan vasta 5 päivän omavastuuajan jälkeen.

Lue lisää lomautusajan työttömyysturvasta

Jos työntekosi estyy sinusta ja työnantajastasi täysin riippumattomasta syystä, työnantajallasi on velvollisuus maksaa palkkasi normaalisti 14 päivän ajalta. Jos työntekosi on tämänkin jälkeen estynyt samasta syystä, kyseessä voi olla lomautukseen rinnastettava syy. Tällöin voit ilmoittaututa TE-toimistoon työnhakijaksi ja hakea työttömyyskassalta työttömyyspäivärahaa, vaikka sinua ei olisikaan erikseen lomautettu. TE-toimisto antaa kassaa sitovan lausunnon lomautukseen rinnastettavasta syystä. Työttömyyskassa tutkii tapauskohtaisesti, täyttyvätkö työttömyysturvalain edellytyksen päivärahan maksamiselle.

Yhteydenotot WebKassan kautta

Koronatilanne ruuhkauttaa työttömyyskassan puhelinpalvelua. Pyydämme, että yhteydenotot kassaan tehtäisiin WebKassa-palvelumme Viestit -toiminnon kautta. Viestin otsikointi kysymyksen aiheen mukaisesti (esim. lomautus) helpottaa viestin käsittelyä kassalla.

Työnhakijaksi ilmoittautumista ja työnhakua koskevissa kysymyksissä tutustu TE-palveluiden nettisivuihin tai ota yhteyttä suoraan oman alueesi TE-toimistoon.