KOKOUSKUTSU

Työttömyyskassan ylintä päätäntävaltaa käyttää kassan jäsenten kokous. Kaikki Terveydenhuoltoalan työttömyyskassan jäsenet voivat osallistua kokoukseen. 

KOKOUSKUTSU 

 

Terveydenhuoltoalan työttömyyskassan varsinainen kokous pidetään torstaina 26. päivänä marraskuuta 2020 klo 12.00 Teams-kokouksena. Kokouksessa käsitellään kassan sääntömääräiset asiat. 

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien kertomus lausuntoineen ovat kassan jäsenten nähtävissä viikon ajan ennen kokousta kassan toimistossa, huoneessa 1240, Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki, toimistoaikana klo 9.00 - 15.00. 

Kokouksen esityslista ja esityslistan liitteet toimitetaan kokoukseen ilmoittautuneille osallistumislinkin toimittamisen yhteydessä. 

Kokoukseen osallistujia pyydetään ilmoittautumaan 22.11.2020 mennessä WebKassassa olevalla lomakkeella. 

 

Terveydenhuoltoalan työttömyyskassa 
Hallitus