Kassan tiedotearkisto

Arkisto kassan ajankohtaista-tiedotteista

Vuorotteluvapaalaki muuttuu 1.1.2016

15.12.2015

Eduskunta on 15.12.2015 hyväksynyt vuorotteluvapaalain muutoksen. Vapaalle jääminen edellyttää jatkossa nykyistä pidempää työhistoriaa, vapaan kesto lyhenee ja ylempi korvaustaso poistetaan. Lisäksi poistetaan mahdollisuus pitää vapaa osissa. Nykyisen lain mukana vuorotteluvapaalle voi jäädä, kun työhistoriaa on kertynyt vähintään 16 vuotta. Jos työhistoriaa on kertynyt yli 25 vuotta, on vuorottelukorvaus 80 prosenttia siitä työttömyyspäivärahasta, johon henkilöllä olisi oikeus työttömäksi jäädessään. Lakimuutoksen jälkeen vapaalle jääminen edellyttää vähintään 20 vuoden työhistoriaa ja kai...

Lue lisää

Palkkaverokorttien käyttö muuttuu 1.1.2016 alkaen

04.12.2015

Verohallinnon päätöksen mukaisesti vuoden 2016 alusta lukien palkkaa varten annettuja ennakonpidätysprosentteja korotetaan työttömyyspäivärahaa ja vuorottelukorvausta maksettaessa niin, että ennakonpidätys on vähintään 25 %. Vuoden 2015 loppuun asti työttömyyspäivärahaa maksettaessa palkkaa varten annettuihin veroprosentteihin on lisätty 2 prosenttiyksikköä, mutta veroa on kuitenkin pidätetty vähintään 20 prosenttia. Palkkaa varten annettuihin veroprosentteihin ei enää 1.1.2016 alkaen tehdä 2 prosenttiyksikön lisäystä, mutta veroa pidätetään vähintään 25 prosenttia. Vuoden 2016 verokortit t...

Lue lisää