Kassan tiedotearkisto

Arkisto kassan ajankohtaista-tiedotteista

Kassan jäsenmaksut e-laskuna

29.05.2017

Liiton jäsenet maksavat jäsenmaksuja vain liitolle Valtaosa Terveydenhuoltoalan työttömyyskassaan kuuluvista henkilöistä kuuluu myös ammattiliittoon. He eivät maksa jäsenmaksuja kassalle, vaan ainoastaan omalle liitolleen, sillä kassaamme käyttävät liitot maksavat kassan jäsenmaksut jäsentensä puolesta. Näiden ns. liittojäsenten kassan jäsenmaksut kulkevat siis aina liiton kautta. Jos olet Tehy ry:n, Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry:n tai Suomen Fysioterapeutit ry:n jäsen, maksa aina liiton jäsenmaksut heidän ohjeittensa mukaisesti. Jos tarvitset lisätietoja jäsenmaksuistasi, ota aina yht...

Lue lisää

Liitteiden lähettämistä WebKassan kautta on helpotettu

22.11.2016

WebKassan kautta on tähän asti voinut lähettää vain .pdf-muodossa olevia liitteitä. WebKassaa on nyt muutettu niin, että se hyväksyy myös muissa muodoissa olevia liitteitä. WebKassan kautta voi nyt lähettää liitteitä seuraavaan tyyppisinä tiedostoina:- .pdf- .jpg- .jpeg- .tiff- .tif- .png- .gif WebKassan kautta ei edelleenkään voi lähettää esim. .html -muotoisia tiedostoja. Siten esim. verkkopankkiin tulevat palkkalaskelmat täytyy edelleen tallentaa esim. pdf-muotoon ennen niiden lähettämistä kassalle. Huomaathan, että kassalle lähetettäviä tiedostoja ei tule suojata salasanalla. Tiedostois...

Lue lisää

Sändning av bilagor har blivit lättare på WebKassan

22.11.2016

Hittills har det på WebKassan varit möjligt att endast sända bilagor i pdf-format. WebKassa-servicen har nu förbättrats så att WebKassan nu accepterar även bilagor som inte är pdf-format. På WebKassan kan du nu sända bilagor i följande format:- .pdf- .jpg- .jpeg- .tiff- .tif- .png- .gif På WebKassan är det dock fortfarande inte möjligt att sända dokument i html-format. På grund av detta ska du först spara t.ex. lönespecifikationer som du har i nätbanken till pdf-format innan du kan sända dem på WebKassan. Vänligen beakta att de dokument som skickas till kassan inte ska vara lösenordsskyddad...

Lue lisää

Kassan säännöt

27.06.2016

Finanssivalvonta on vahvistanut päivitetyt kassan säännöt. Kassan säännöt voit lukea täältä. 

Lue lisää

Ansiopäivärahan ja vuorottelukorvauksen määrä vuonna 2016

13.01.2016

Ansiopäivärahan perusosan määrä laskee 0,4 % vuonna 2016 indeksitarkistuksen seurauksena. Myös ansio-osan ja lapsikorotusten määrät muuttuvat. Ansiopäivärahan määrän muutos koskee myös niitä ansiopäivärahan saajia, joiden päiväraha on laskettu vuonna 2015 tai aikaisemmin. Vuorottelukorvauksen määrä lasketaan ansiopäivärahan määrästä, joten perusosan määrän lasku 0,4 % vaikuttaa myös vuorottelukorvauksen määrään vähentävästi. Voit lukea enemmän etuuksien määrän muutoksesta Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilta sekä Kelan sivuilta.

Lue lisää

Vuorotteluvapaalaki muuttuu 1.1.2016

15.12.2015

Eduskunta on 15.12.2015 hyväksynyt vuorotteluvapaalain muutoksen. Vapaalle jääminen edellyttää jatkossa nykyistä pidempää työhistoriaa, vapaan kesto lyhenee ja ylempi korvaustaso poistetaan. Lisäksi poistetaan mahdollisuus pitää vapaa osissa. Nykyisen lain mukana vuorotteluvapaalle voi jäädä, kun työhistoriaa on kertynyt vähintään 16 vuotta. Jos työhistoriaa on kertynyt yli 25 vuotta, on vuorottelukorvaus 80 prosenttia siitä työttömyyspäivärahasta, johon henkilöllä olisi oikeus työttömäksi jäädessään. Lakimuutoksen jälkeen vapaalle jääminen edellyttää vähintään 20 vuoden työhistoriaa ja kai...

Lue lisää

Palkkaverokorttien käyttö muuttuu 1.1.2016 alkaen

04.12.2015

Verohallinnon päätöksen mukaisesti vuoden 2016 alusta lukien palkkaa varten annettuja ennakonpidätysprosentteja korotetaan työttömyyspäivärahaa ja vuorottelukorvausta maksettaessa niin, että ennakonpidätys on vähintään 25 %. Vuoden 2015 loppuun asti työttömyyspäivärahaa maksettaessa palkkaa varten annettuihin veroprosentteihin on lisätty 2 prosenttiyksikköä, mutta veroa on kuitenkin pidätetty vähintään 20 prosenttia. Palkkaa varten annettuihin veroprosentteihin ei enää 1.1.2016 alkaen tehdä 2 prosenttiyksikön lisäystä, mutta veroa pidätetään vähintään 25 prosenttia. Vuoden 2016 verokortit t...

Lue lisää