Kassan tiedotearkisto

Arkisto kassan ajankohtaista-tiedotteista

Hakemusten käsittelytilanne

29.10.2018

Toivomme, että vältät käsittelyaikaa koskevia tiedusteluja, jotta voimme keskittyä hakemusten käsittelyyn. Hakemuksen käsittelyn kiirehtiminen ei ole mahdollista. Käsittelyn etenemistä voi seurata etusivulla (www.tehytk.fi) olevasta tiedotteesta, joka päivittyy joka arkipäivä. Oman hakemuksesi saapumispäivän voit tarkistaa WebKassan hakemusseurannasta, joka löytyy hakemukset -välilehdeltä. WebKassaan voit kirjautua jäsennumerollasi tästä linkistä https://webkassa.tehytk.fi  Huomaathan, että hakemuksesi ja sen liitteet tutkitaan hakemuksesi käsittelyn alkaessa. Jos hakemuksestasi p...

Lue lisää

Työttömien aktiivisuuden seuranta

21.12.2017

Eduskunta on 19.12.2017 hyväksynyt työttömyysturvalain muutoksen, jonka perusteella työttömien aktiivisuutta aletaan seurata 1.1.2018 lukien.   Lainmuutos tarkoittaa sitä, että työttömän työnhakijan on täytettävä 65 etuuden maksupäivän tarkastelujakson aikana niin kutsuttu aktiivisuusedellytys, jotta hänelle voidaan maksaa etuutta täysimääräisenä tarkastelujaksoa seuraavat 65 maksupäivää. Maksupäivillä tarkoitetaan päiviä, joilta maksetaan työttömyyspäivärahaa täytenä, soviteltuna tai vähennettynä.   Aktiivisuuden seuranta on työttömyyskassojen vastuulla kassan työttömien jäsenten...

Lue lisää

Skattekort för 2018

21.12.2017

Arbetslöshetskassan får direkt från skatteförvaltningen uppgifter om de löneskattekort som träder i kraft den 1.2.2018. Skattekort som du får automatiskt från skattebyrån behöver du således inte skicka till kassan.   Förskottsinnehållning på förmåner som utbetalas i januari 2018 görs enligt skattekort för 2017. Då nollställs inkomstgränsen i skattekortet och beräkningen av inkomster inleds från början. Ändringsskattekort Kassan får inte uppgifter om ändringskattekort direkt från skatteförvaltningen. Om du inte är nöjd med skattekort som du fått från skattebyrån och beställer ett ändrin...

Lue lisää

Vuoden 2018 verokortit

20.12.2017

Kassa saa 1.2.2018 alkaen voimaantulevien palkkaverokorttien tiedot suoraan verottajalta. Veroviraston automaattisesti postittamaa verokorttia ei siten tarvitse lähettää kassalle. Tammikuussa 2018 maksettavista etuuksista otetaan ennakonpidätys vuoden 2017 verokortin mukaisesti. Verokortin vuosikertymän laskenta aloitetaan tällöin alusta. Muutosverokortit Kassa ei saa muutosverokorttien tietoja suoraan verottajalta. Jos et ole tyytyväinen verotoimiston lähettämään vuoden 2018 verokorttiin ja haet verottajalta muutosverokortin etuutta varten, lähetä se kassalle. Lisää tietoa päivärahan ...

Lue lisää

Handläggningstider

18.10.2017

Vi hoppas att du undviker förfrågningar som gäller handläggningstider för att vi ska kunna fokusera på att behandla ansökningarna. Det är inte möjligt att påskynda behandlingen. Du kan följa hur handläggningen framskrider på sidan www.tehytk.fi som uppdateras varje vardag. Du kan kolla upp ankomstdagen av din egen ansökan på WebKassan (välj sidan Ansökningar). Logga in på WebKassan med ditt medlemsnummer här https://webkassa.tehytk.fi Vänligen beakta att din ansökan och dess bilagor genomgås först när behandlingen av ansökan inleds. Om ansökan saknar bilagor, ber vi dig kompletter...

Lue lisää

Kassan jäsenmaksut e-laskuna

29.05.2017

Liiton jäsenet maksavat jäsenmaksuja vain liitolle Valtaosa Terveydenhuoltoalan työttömyyskassaan kuuluvista henkilöistä kuuluu myös ammattiliittoon. He eivät maksa jäsenmaksuja kassalle, vaan ainoastaan omalle liitolleen, sillä kassaamme käyttävät liitot maksavat kassan jäsenmaksut jäsentensä puolesta. Näiden ns. liittojäsenten kassan jäsenmaksut kulkevat siis aina liiton kautta. Jos olet Tehy ry:n, Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry:n tai Suomen Fysioterapeutit ry:n jäsen, maksa aina liiton jäsenmaksut heidän ohjeittensa mukaisesti. Jos tarvitset lisätietoja jäsenmaksuistasi, ota aina yht...

Lue lisää

Liitteiden lähettämistä WebKassan kautta on helpotettu

22.11.2016

WebKassan kautta on tähän asti voinut lähettää vain .pdf-muodossa olevia liitteitä. WebKassaa on nyt muutettu niin, että se hyväksyy myös muissa muodoissa olevia liitteitä. WebKassan kautta voi nyt lähettää liitteitä seuraavaan tyyppisinä tiedostoina:- .pdf- .jpg- .jpeg- .tiff- .tif- .png- .gif WebKassan kautta ei edelleenkään voi lähettää esim. .html -muotoisia tiedostoja. Siten esim. verkkopankkiin tulevat palkkalaskelmat täytyy edelleen tallentaa esim. pdf-muotoon ennen niiden lähettämistä kassalle. Huomaathan, että kassalle lähetettäviä tiedostoja ei tule suojata salasanalla. Tiedostois...

Lue lisää

Sändning av bilagor har blivit lättare på WebKassan

22.11.2016

Hittills har det på WebKassan varit möjligt att endast sända bilagor i pdf-format. WebKassa-servicen har nu förbättrats så att WebKassan nu accepterar även bilagor som inte är pdf-format. På WebKassan kan du nu sända bilagor i följande format:- .pdf- .jpg- .jpeg- .tiff- .tif- .png- .gif På WebKassan är det dock fortfarande inte möjligt att sända dokument i html-format. På grund av detta ska du först spara t.ex. lönespecifikationer som du har i nätbanken till pdf-format innan du kan sända dem på WebKassan. Vänligen beakta att de dokument som skickas till kassan inte ska vara lösenordsskyddad...

Lue lisää

Kassan säännöt

27.06.2016

Finanssivalvonta on vahvistanut päivitetyt kassan säännöt. Kassan säännöt voit lukea täältä. 

Lue lisää

Ansiopäivärahan ja vuorottelukorvauksen määrä vuonna 2016

13.01.2016

Ansiopäivärahan perusosan määrä laskee 0,4 % vuonna 2016 indeksitarkistuksen seurauksena. Myös ansio-osan ja lapsikorotusten määrät muuttuvat. Ansiopäivärahan määrän muutos koskee myös niitä ansiopäivärahan saajia, joiden päiväraha on laskettu vuonna 2015 tai aikaisemmin. Vuorottelukorvauksen määrä lasketaan ansiopäivärahan määrästä, joten perusosan määrän lasku 0,4 % vaikuttaa myös vuorottelukorvauksen määrään vähentävästi. Voit lukea enemmän etuuksien määrän muutoksesta Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilta sekä Kelan sivuilta.

Lue lisää