Kassan tiedotearkisto

Arkisto kassan ajankohtaista-tiedotteista

Brexit vaikuttaa työnhakumatkoihin ja ulkomaan työn hyväksi lukemiseen

12.03.2019

Toisessa EU-maassa tehdyt työt voidaan huomioida Suomen työttömyysturvassa. EU-maihin voi myös tehdä ansiopäivärahan turvin työnhakumatkoja. Jos Brexit toteutuu maaliskuun lopussa ilman sopimusta, nämä oikeudet päättyvät Britannian osalta. Työskentelykausien hyväksi lukeminen Ansiopäivärahaoikeuden voi saada toisessa EU-maassa tapahtuneetn työskentelyn perusteella, jos liittyy Suomessa työttömyyskassan jäseneksi kuukauden sisällä Suomeen muutosta. Tämän lisäksi on työskenneltävä Suomessa vähintään neljä viikkoa. Jos sopimukseton Brexit toteutuu ja tulet Suomeen vasta Brexitin toteuduttua, o...

Lue lisää

Inkomstregistret

11.01.2019

Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas. Registret kommer att innehålla omfattande information om löner, pensioner och förmåner på individnivå. Från och med 1.1.2019 meddelar arbetsgivarna inkomstuppgifter till inkomstregistret i realtid och per betalning.   Arbetslöshetskassor kommer att få uppgifter från inkomstregistret först från och med 2020, så under 2019 ska lönintygen och lönespecifikationerna bifogas till ansökan som tidigare.     Mera information om inkomstregistret hittar du här https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/om-oss/   

Lue lisää

Tulorekisteri

19.12.2018

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta. Se tulee sisältämään kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Työnantajat ilmoittavat tiedot palkoista tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti 1.1.2019 alkaen.   Työttömyyskassat alkavat saada tietoja tulorekisteristä vasta vuonna 2020, joten vuoden 2019 aikana kassalle tulee edelleen toimittaa palkkatodistukset tai palkkalaskelmat hakemusten liitteeksi kuten tähänkin asti.   Lue lisää tulorekisteristä täältä: https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/ 

Lue lisää

Skattekort 2018 och 2019

03.12.2018

2018 Om du har ansökt om ändringsskattekort för 2018, skickar skatteförvaltningen skattekortet till kassan per post. Du kan också själv skicka skattekortet i pdf-format via WebKassan. Skattekortet för 2018 används fortfarande i januari 2019, eftersom skattekortet för 2019 träder i kraft fr.o.m. den 1.2.2019. Beräkningen av inkomstgränsen börjar från början i januari. 2019 Fr.o.m. den 4.12.2018 lämnar skatteförvaltningen alla skattekort som gäller 2019 elektroniskt till kassan. Detta betyder att du behöver inte längre själv skriva ut och skicka skattekortet till kassan. Skattekortet skickas ...

Lue lisää

Verokortit 2018 ja 2019

03.12.2018

2018 Jos olet hakenut muutosverokorttia vielä vuodelle 2018, verottaja lähettää tämän 2018 vuotta koskevan muutosverokortin kassalle postitse. Voit toimittaa kortin pdf-version myös itse kassan WebKassa-palvelun kautta. Vuoden 2018 verokorttia käytetään vielä tammikuussa 2019, koska vuoden 2019 verokortit tulevat voimaan 1.2.2019 lukien. Muutosverokortille merkitty tuloraja alkaa alusta tammikuussa. 2019 Verottaja toimittaa kaikki vuotta 2019 koskevat verokortit kassalle 4.12.2018 alkaen sähköisesti. Sinun ei siis enää tarvitse tulostaa ja toimittaa vuoden 2019 verokorttia itse kassalle. Ve...

Lue lisää

Hakemusten käsittelytilanne

29.10.2018

Toivomme, että vältät käsittelyaikaa koskevia tiedusteluja, jotta voimme keskittyä hakemusten käsittelyyn. Hakemuksen käsittelyn kiirehtiminen ei ole mahdollista. Käsittelyn etenemistä voi seurata etusivulla (www.tehytk.fi) olevasta tiedotteesta, joka päivittyy joka arkipäivä. Oman hakemuksesi saapumispäivän voit tarkistaa WebKassan hakemusseurannasta, joka löytyy hakemukset -välilehdeltä. WebKassaan voit kirjautua jäsennumerollasi tästä linkistä https://webkassa.tehytk.fi  Huomaathan, että hakemuksesi ja sen liitteet tutkitaan hakemuksesi käsittelyn alkaessa. Jos hakemuksestasi p...

Lue lisää

Työttömien aktiivisuuden seuranta

21.12.2017

Eduskunta on 19.12.2017 hyväksynyt työttömyysturvalain muutoksen, jonka perusteella työttömien aktiivisuutta aletaan seurata 1.1.2018 lukien.   Lainmuutos tarkoittaa sitä, että työttömän työnhakijan on täytettävä 65 etuuden maksupäivän tarkastelujakson aikana niin kutsuttu aktiivisuusedellytys, jotta hänelle voidaan maksaa etuutta täysimääräisenä tarkastelujaksoa seuraavat 65 maksupäivää. Maksupäivillä tarkoitetaan päiviä, joilta maksetaan työttömyyspäivärahaa täytenä, soviteltuna tai vähennettynä.   Aktiivisuuden seuranta on työttömyyskassojen vastuulla kassan työttömien jäsenten...

Lue lisää

Skattekort för 2018

21.12.2017

Arbetslöshetskassan får direkt från skatteförvaltningen uppgifter om de löneskattekort som träder i kraft den 1.2.2018. Skattekort som du får automatiskt från skattebyrån behöver du således inte skicka till kassan.   Förskottsinnehållning på förmåner som utbetalas i januari 2018 görs enligt skattekort för 2017. Då nollställs inkomstgränsen i skattekortet och beräkningen av inkomster inleds från början. Ändringsskattekort Kassan får inte uppgifter om ändringskattekort direkt från skatteförvaltningen. Om du inte är nöjd med skattekort som du fått från skattebyrån och beställer ett ändrin...

Lue lisää

Vuoden 2018 verokortit

20.12.2017

Kassa saa 1.2.2018 alkaen voimaantulevien palkkaverokorttien tiedot suoraan verottajalta. Veroviraston automaattisesti postittamaa verokorttia ei siten tarvitse lähettää kassalle. Tammikuussa 2018 maksettavista etuuksista otetaan ennakonpidätys vuoden 2017 verokortin mukaisesti. Verokortin vuosikertymän laskenta aloitetaan tällöin alusta. Muutosverokortit Kassa ei saa muutosverokorttien tietoja suoraan verottajalta. Jos et ole tyytyväinen verotoimiston lähettämään vuoden 2018 verokorttiin ja haet verottajalta muutosverokortin etuutta varten, lähetä se kassalle. Lisää tietoa päivärahan ...

Lue lisää

Handläggningstider

18.10.2017

Vi hoppas att du undviker förfrågningar som gäller handläggningstider för att vi ska kunna fokusera på att behandla ansökningarna. Det är inte möjligt att påskynda behandlingen. Du kan följa hur handläggningen framskrider på sidan www.tehytk.fi som uppdateras varje vardag. Du kan kolla upp ankomstdagen av din egen ansökan på WebKassan (välj sidan Ansökningar). Logga in på WebKassan med ditt medlemsnummer här https://webkassa.tehytk.fi Vänligen beakta att din ansökan och dess bilagor genomgås först när behandlingen av ansökan inleds. Om ansökan saknar bilagor, ber vi dig kompletter...

Lue lisää