Kassan tiedotearkisto

Arkisto kassan ajankohtaista-tiedotteista

Använda WebKassa under poststrejken

14.11.2019

Finlands Post- och Logistikunion PAU har inlett en två veckors strejk från måndag 11.11.2019. Under poststrejken kan du hantera alla dina ärenden med Hälsovårdens arbetslöshetskassa elektroniskt via vår WebKassa-tjänsten. Du kan logga in på WebKassa med ditt eget medlemsnummer. Vad WebKassan innehåller På sidan ”Ansökningar” hittar du alla ansökningsblanketter. Du kan bifoga högst 10 bilagor till varje ansökan. Mer bilagor kan skickas skilt via ”Bilagor till ansökan” -linken som finns längst ner på ”Ansökningar” -sidan. Bilagor kan skickas i PDF-, JPG-, JPEG-, TIFF-, PNG- och GIF-format. De...

Lue lisää

Käytä WebKassaa Postin lakon aikana

08.11.2019

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU on ilmoittanut aloittavansa maanantaina 11.11.2019 kaksi viikkoa kestävän lakon. Postinjakelun oletetaan menevän lakon vuoksi sekaisin usean viikon ajaksi. Postin lakon aikana voit asioida Terveydenhuoltoalan työttömyyskassan kanssa sähköisesti WebKassa-palvelumme kautta. Kirjautuminen WebKassaan tapahtuu jäsennumerosi avulla. WebKassan sisällöstä WebKassan ”Hakemukset” -sivulta löytyvät kaikki hakemuslomakkeet. Hakemuksiin voi liittää enintään 10 sähköistä liitettä. Lisää liitteitä voi lähettää ”Hakemukset” -sivun lopussa olevan ”Hakemusten liitteet” -...

Lue lisää

Yrittäjän perheenjäsenen asema paranee 1.7.2019 lukien

29.05.2019

Hallitus on hyväksynyt lainmuutoksen, jonka mukaan oman perheen omistamassa yrityksessä työskentelevät henkilöt, jotka eivät henkilökohtaisesti omista osuutta yrityksestä, katsotaan 1.7.2019 lukien työttömyysturvassa palkansaajiksi. Nykyisin tällainen henkilö on työttömyysturvassa yrittäjä. Lue lisää Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön uutisesta täältä

Lue lisää

Jämkning av arbetsinkomster förändras 1.4.2019

10.04.2019

Utbetalningen av arbetslöshetsförmån förändras fr.o.m. den 1.4.2019. För första gången påverkar förändringen ansökningar som gäller april. Efter förändringen beaktas inkomster från deltidsarbete och ströjobb vid jämkningen av dagpenningen först då lönen utbetalas. Således fördröjs utbetalningen av dagpenningen i fortsättningen inte om man tar emot deltidsarbete eller kortjobb.   Om man t.ex. jobbar i april och endast en del av lönen utbetalas i april och resten först i maj, beaktas endast lön som utbetalats i april vid jämkningen av dagpenningen för april. Lön som utbetalas i maj påv...

Lue lisää

Työtulojen sovittelu muuttuu 1.4.2019

12.03.2019

Sovitellun työttömyysetuuden maksamiseen tulee muutos 1.4.2019 alkaen. Muutos vaikuttaa ensimmäisen kerran huhtikuuta koskeviin hakemuksiin. Muutoksen jälkeen osa-aikaisen työn ja keikkatyön palkkatulo vaikuttaa työttömyysetuuteen vasta silloin, kun palkka on maksettu. Näin osa-aikaisen tai lyhytaikaisen työn vastaanottaminen ei jatkossa enää viivästytä työttömyysetuuden maksamista.     Jos esimerkiksi huhtikuussa tehtyjen keikkatöiden palkoista vain osa maksetaan huhtikuussa ja loput toukokuussa, sovitellaan vain huhtikuussa maksettu palkka yhteen huht...

Lue lisää

Brexit vaikuttaa työnhakumatkoihin ja ulkomaan työn hyväksi lukemiseen

12.03.2019

Toisessa EU-maassa tehdyt työt voidaan huomioida Suomen työttömyysturvassa. EU-maihin voi myös tehdä ansiopäivärahan turvin työnhakumatkoja. Jos Brexit toteutuu maaliskuun lopussa ilman sopimusta, nämä oikeudet päättyvät Britannian osalta. Työskentelykausien hyväksi lukeminen Ansiopäivärahaoikeuden voi saada toisessa EU-maassa tapahtuneetn työskentelyn perusteella, jos liittyy Suomessa työttömyyskassan jäseneksi kuukauden sisällä Suomeen muutosta. Tämän lisäksi on työskenneltävä Suomessa vähintään neljä viikkoa. Jos sopimukseton Brexit toteutuu ja tulet Suomeen vasta Brexitin toteuduttua, o...

Lue lisää

Inkomstregistret

11.01.2019

Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas. Registret kommer att innehålla omfattande information om löner, pensioner och förmåner på individnivå. Från och med 1.1.2019 meddelar arbetsgivarna inkomstuppgifter till inkomstregistret i realtid och per betalning.   Arbetslöshetskassor kommer att få uppgifter från inkomstregistret först från och med 2020, så under 2019 ska lönintygen och lönespecifikationerna bifogas till ansökan som tidigare.     Mera information om inkomstregistret hittar du här https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/om-oss/   

Lue lisää

Tulorekisteri

19.12.2018

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta. Se tulee sisältämään kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Työnantajat ilmoittavat tiedot palkoista tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti 1.1.2019 alkaen.   Työttömyyskassat alkavat saada tietoja tulorekisteristä vasta vuonna 2020, joten vuoden 2019 aikana kassalle tulee edelleen toimittaa palkkatodistukset tai palkkalaskelmat hakemusten liitteeksi kuten tähänkin asti.   Lue lisää tulorekisteristä täältä: https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/ 

Lue lisää

Skattekort 2018 och 2019

03.12.2018

2018 Om du har ansökt om ändringsskattekort för 2018, skickar skatteförvaltningen skattekortet till kassan per post. Du kan också själv skicka skattekortet i pdf-format via WebKassan. Skattekortet för 2018 används fortfarande i januari 2019, eftersom skattekortet för 2019 träder i kraft fr.o.m. den 1.2.2019. Beräkningen av inkomstgränsen börjar från början i januari. 2019 Fr.o.m. den 4.12.2018 lämnar skatteförvaltningen alla skattekort som gäller 2019 elektroniskt till kassan. Detta betyder att du behöver inte längre själv skriva ut och skicka skattekortet till kassan. Skattekortet skickas ...

Lue lisää

Verokortit 2018 ja 2019

03.12.2018

2018 Jos olet hakenut muutosverokorttia vielä vuodelle 2018, verottaja lähettää tämän 2018 vuotta koskevan muutosverokortin kassalle postitse. Voit toimittaa kortin pdf-version myös itse kassan WebKassa-palvelun kautta. Vuoden 2018 verokorttia käytetään vielä tammikuussa 2019, koska vuoden 2019 verokortit tulevat voimaan 1.2.2019 lukien. Muutosverokortille merkitty tuloraja alkaa alusta tammikuussa. 2019 Verottaja toimittaa kaikki vuotta 2019 koskevat verokortit kassalle 4.12.2018 alkaen sähköisesti. Sinun ei siis enää tarvitse tulostaa ja toimittaa vuoden 2019 verokorttia itse kassalle. Ve...

Lue lisää