Kassan tiedotearkisto

Arkisto kassan ajankohtaista-tiedotteista

Määräaikaisten lakimuutosten voimassaoloa jatkettiin

23.10.2020

Työttömyysturvalakiin on tehty Korona pandemian ja sen taloudellisten vaikutusten vuoksi useita määräaikaisia muutoksia, joiden alkupäivät vaihtelevat välillä 16.3.2020 - 1.7.2020. Monien muutosten voimassaolo on säädetty päättymään 31.12.2020, mutta osan muutosten voimassaolon oli tarkoitus päättyä 31.10.2020. Eduskunta hyväksyi 21.10.2020 lakimuutoksen, joka jatkaa kaikkien 31.10.2020 päättyväksi säädettyjen määräaikaisten muutosten voimassaoloa 31.12.2020 asti.  Lakimuutoksen myötä esim. 500 euron suojaosa osa-aika- tai keikkatyön tuloille on voimassa silloi...

Lue lisää

Työtulojen huomioimiseen muutoksia touko-kesäkuusta 2020 alkaen

30.06.2020

Työttömyyden ja lomautuksen aikaisten työtulojen huomioimiseen on tullut kaksi määräaikaista lakimuutosta, jotka useimmilla jäsenillämme vaikuttavat päivärahaan kesäkuun alusta lukien. Palkkatulojen suojaosa nousee Hakujaksoilla, jotka alkavat ajalla 1.6. - 31.10.2020 palkkatulojen suojaosa eli raja, jonka alle jäävät bruttotulot eivät vaikuta työttömyyspäivärahaan lainkaan, on aiempaa suurempi. Suojaosuus on kuukauden jaksolla 500 euroa brutto (aiemmin 300 e) ja neljän viikon jaksolla 465 euroa brutto (aiemmin 279 e). Kaikki työpäivät ja työtunnit tulee edelleen ilmoittaa päivärahahakemuks...

Lue lisää

Telefontjänst stängt under påsken

06.04.2020

Kassans telefontjänst (09) 5422 7300 är vanligen öppet måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 9.00 - 15.00. Under påsken är telefontjänst stängt på torsdag 9.4.20 och på måndag 13.4.20.

Lue lisää

Coronavirus och arbetslöshetsdagpenning

19.03.2020

Spridningen av coronavirus är en anledning till oro. Åtgärder för att förhindra spridning av sjukdomen förändras hela tiden. Vi strävar mot att uppdatera den här nyheten när situationen förändras. Dagpenning vid smittsam sjukdom Om du har diagnostiserats med en allvarlig smittsam sjukdom eller rimligen förvänts bli utsatt för den, kan du beordras att vara frånvarande från arbetet för att förhindra spridningen av sjukdomen. Beroende på situationen kan du också utsättas för karantän eller isolering. I en sådan situation skulle du ha rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom, om läkaren som an...

Lue lisää

Koronavirus ja työttömyyspäiväraha

18.03.2020

Suomen hallitus on hyväksynyt määräaikaisia muutoksia työttömyysturvalakiin koronaviruksesta johtuen. Olemme koonneet yhteenvedon määräaikaisista muutoksista tänne. Tilanne on jo aiheuttanut valtavaa kasvua työttömyyspäivärahahakemusten määriin ja määrien odotetaan edelleen kevään kuluessa kasvavan. Hakemusmäärien kasvaessa niiden käsittely voi tilapäisesti ruuhkautua, joten pyydämme kärsivällisyyttä. Toivomme, että vältät käsittelyaikatiedusteluja ja seuraat käsittelyn etenemistä nettisivujen etusivulta. Poikkeuksellisen käsittelytilanteen takia työttömyyskassa ei voi vastata yksittäisi...

Lue lisää

Asiakaspalvelupiste suljettu toistaiseksi

15.03.2020

Työttömyyskassan asiakaspalvelupiste Pasilassa on suljettu toistaiseksi. Suosittelemme käyttämään Webkassaa asiointiin.

Lue lisää

Elektroniska beslut tas i bruk 28.11.2019

22.11.2019

Dagpenningsbeslut som kassan ger kommer att skickas fr.o.m. 28.11.19 på elektroniska form främst endast till WebKassan. När beslutet har fattats skickas en e-postmeddelande till sökanden. Om beslutet inte öppnas i WebKassa inom 7 dagar, kommer beslutet att postas per brev. Efter 28.11.2019 beslut visas på WebKassans ”Beslut”-sidan i samma form som de visades i pappersbrev. Beslutet behålls i WebKassan, så man behöver inte längre spara besluten själv. Beslut kan skrivas ut från WebKassan så många gånger som behövs. Elektroniska beslut används i dagpennings och rörlighetsunderstöds ansökninga...

Lue lisää

Inkomstregister tas i bruk i kassor 1.1.2020

21.11.2019

Från och med 1.1.2020 kommer arbetslöshetskassor att erhålla löneuppgifter ur inkomstregistret.  Detta kommer att minska behovet av bilagor och gör det lättare att ansöka om arbetslöshetsersättning.  Kassor kommet att få pensions- och förmånsuppgifter ur inkomstregistret först fr.o.m. 1.1.2021. Trots införandet av inkomstregistret måste sökande också i fortsättning informera kassan om sina arbetsförhållanden på samma sätt som tidigare. Vad är inkomstregister? Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas, som innehåller omfattande uppgifter om löner, pensioner och förmåner ...

Lue lisää

Työttömyyskassa ottaa sähköiset päätökset käyttöön 28.11.19

21.11.2019

Työttömyyskassan antamat päivärahapäätökset tulevat 28.11.2019 alkaen ensisijaisesti vain WebKassaan.  Annetusta päätöksestä tulee ilmoitus sähköpostiviestillä heti kun päätös on luettavissa. Jos päätöstä ei avata WebKassassa 7 päivän kuluessa sen antamisesta, postitetaan päätös kirjeenä. Sähköisten päätösten käyttöönoton jälkeen päätökset näkyvät WebKassassa samassa muodossa kuin miltä ne ovat näyttäneet paperitulosteina. Päätökset jäävät WebKassaan talteen, joten päätöksiä ei enää tarvitse säilyttää itse.  Päätökset voi tulostaa aina tarvittaessa WebKassasta. Sähköiset päätökset...

Lue lisää

Tulorekisteri kassojen käyttöön 1.1.2020

20.11.2019

Työttömyyskassat saavat palkkatietoja tulorekisteristä 1.1.2020 lukien. Tulorekisterin käyttäminen vähentää liitteiden tarvetta ja helpottaa työttömyyspäivärahan ja vuorottelukorvauksen hakemista.  Eläke- ja etuustietoja kassat saavat tulorekisteristä vasta 1.1.2021 alkaen. Tulorekisterin käyttöönotosta huolimatta etuudenhakijan tulee jatkossakin ilmoittaa töistään työttömyyskassalle samaan tapaan kuin tähänkin asti. Mikä tulorekisteri on? Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää kattavat tiedot kansalaisille maksetuista palkoista, eläkkeistä ja etuuksista. Työn...

Lue lisää