Kassan tiedotearkisto

Arkisto kassan ajankohtaista-tiedotteista

Työttömyysturvaan ehdotetut muutokset

20.03.2020

Suomen hallitus on perjantaina 20.3.2020 pitämässään tiedotustilaisuudessa luvannut hyväksyä työmarkkinajärjestöjen ehdotukset työttömyysturvaan liittyvistä muutoksista. Muutokset valmistelee sosiaali- ja terveysministeriö. Kassa tiedottaa nettisivuillaan asiasta enemmän heti, kun sillä on tarkempaa tietoa siitä, miten ja milloin muutokset käytännössä toteutuvat. Kassa ei ota kantaa ehdotettuihin muutoksiin ennen kuin se on saanut ministeriön ohjeistuksen. Ehdotetut muutokset ovat luettavissa Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ:n uutispalstalta. Lakimuutosten aikataulu (lisätty 25.3.2020)...

Lue lisää

Coronavirus och arbetslöshetsdagpenning

19.03.2020

Spridningen av coronavirus är en anledning till oro. Åtgärder för att förhindra spridning av sjukdomen förändras hela tiden. Vi strävar mot att uppdatera den här nyheten när situationen förändras. Dagpenning vid smittsam sjukdom Om du har diagnostiserats med en allvarlig smittsam sjukdom eller rimligen förvänts bli utsatt för den, kan du beordras att vara frånvarande från arbetet för att förhindra spridningen av sjukdomen. Beroende på situationen kan du också utsättas för karantän eller isolering. I en sådan situation skulle du ha rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom, om läkaren som an...

Lue lisää

Koronavirus ja työttömyyspäiväraha

18.03.2020

Koronaviruksen leviäminen herättää huolta. Taudin leviämisen estämiseen tähtäävät toimenpiteet muuttuvat koko ajan. Työttömyysturvaan on perjantaina 20.3.20 ehdotettu lakimuutoksia, joiden valmistelu on vireillä.  Laki pyritään saamaan voimaan 1.4.20. Ehdotetut lakimuutokset esitetään tulevan voimaan takautuvasti 16.3.20 alkaen. Esitykseen voi tulla vielä muutoksia ennen lain vahvistamista. Päivitämme nettisivujamme kun lakimuutokset on vahvistettu. Ehdotetut muutokset ovat luettavissa Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ:n uutispalstalta. Tartuntatautipäiväraha karanteenin ajalta Jos...

Lue lisää

Asiakaspalvelupiste suljettu toistaiseksi

15.03.2020

Työttömyyskassan asiakaspalvelupiste Pasilassa on suljettu toistaiseksi. Suosittelemme käyttämään Webkassaa asiointiin.

Lue lisää

Elektroniska beslut tas i bruk 28.11.2019

22.11.2019

Dagpenningsbeslut som kassan ger kommer att skickas fr.o.m. 28.11.19 på elektroniska form främst endast till WebKassan. När beslutet har fattats skickas en e-postmeddelande till sökanden. Om beslutet inte öppnas i WebKassa inom 7 dagar, kommer beslutet att postas per brev. Efter 28.11.2019 beslut visas på WebKassans ”Beslut”-sidan i samma form som de visades i pappersbrev. Beslutet behålls i WebKassan, så man behöver inte längre spara besluten själv. Beslut kan skrivas ut från WebKassan så många gånger som behövs. Elektroniska beslut används i dagpennings och rörlighetsunderstöds ansökninga...

Lue lisää

Inkomstregister tas i bruk i kassor 1.1.2020

21.11.2019

Från och med 1.1.2020 kommer arbetslöshetskassor att erhålla löneuppgifter ur inkomstregistret.  Detta kommer att minska behovet av bilagor och gör det lättare att ansöka om arbetslöshetsersättning.  Kassor kommet att få pensions- och förmånsuppgifter ur inkomstregistret först fr.o.m. 1.1.2021. Trots införandet av inkomstregistret måste sökande också i fortsättning informera kassan om sina arbetsförhållanden på samma sätt som tidigare. Vad är inkomstregister? Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas, som innehåller omfattande uppgifter om löner, pensioner och förmåner ...

Lue lisää

Työttömyyskassa ottaa sähköiset päätökset käyttöön 28.11.19

21.11.2019

Työttömyyskassan antamat päivärahapäätökset tulevat 28.11.2019 alkaen ensisijaisesti vain WebKassaan.  Annetusta päätöksestä tulee ilmoitus sähköpostiviestillä heti kun päätös on luettavissa. Jos päätöstä ei avata WebKassassa 7 päivän kuluessa sen antamisesta, postitetaan päätös kirjeenä. Sähköisten päätösten käyttöönoton jälkeen päätökset näkyvät WebKassassa samassa muodossa kuin miltä ne ovat näyttäneet paperitulosteina. Päätökset jäävät WebKassaan talteen, joten päätöksiä ei enää tarvitse säilyttää itse.  Päätökset voi tulostaa aina tarvittaessa WebKassasta. Sähköiset päätökset...

Lue lisää

Tulorekisteri kassojen käyttöön 1.1.2020

20.11.2019

Työttömyyskassat saavat palkkatietoja tulorekisteristä 1.1.2020 lukien. Tulorekisterin käyttäminen vähentää liitteiden tarvetta ja helpottaa työttömyyspäivärahan ja vuorottelukorvauksen hakemista.  Eläke- ja etuustietoja kassat saavat tulorekisteristä vasta 1.1.2021 alkaen. Tulorekisterin käyttöönotosta huolimatta etuudenhakijan tulee jatkossakin ilmoittaa töistään työttömyyskassalle samaan tapaan kuin tähänkin asti. Mikä tulorekisteri on? Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää kattavat tiedot kansalaisille maksetuista palkoista, eläkkeistä ja etuuksista. Työn...

Lue lisää

Använda WebKassa under poststrejken

14.11.2019

Finlands Post- och Logistikunion PAU har inlett en två veckors strejk från måndag 11.11.2019. Under poststrejken kan du hantera alla dina ärenden med Hälsovårdens arbetslöshetskassa elektroniskt via vår WebKassa-tjänsten. Du kan logga in på WebKassa med ditt eget medlemsnummer. Vad WebKassan innehåller På sidan ”Ansökningar” hittar du alla ansökningsblanketter. Du kan bifoga högst 10 bilagor till varje ansökan. Mer bilagor kan skickas skilt via ”Bilagor till ansökan” -linken som finns längst ner på ”Ansökningar” -sidan. Bilagor kan skickas i PDF-, JPG-, JPEG-, TIFF-, PNG- och GIF-format. De...

Lue lisää

Käytä WebKassaa Postin lakon aikana

08.11.2019

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU on ilmoittanut aloittavansa maanantaina 11.11.2019 kaksi viikkoa kestävän lakon. Postinjakelun oletetaan menevän lakon vuoksi sekaisin usean viikon ajaksi. Postin lakon aikana voit asioida Terveydenhuoltoalan työttömyyskassan kanssa sähköisesti WebKassa-palvelumme kautta. Kirjautuminen WebKassaan tapahtuu jäsennumerosi avulla. WebKassan sisällöstä WebKassan ”Hakemukset” -sivulta löytyvät kaikki hakemuslomakkeet. Hakemuksiin voi liittää enintään 10 sähköistä liitettä. Lisää liitteitä voi lähettää ”Hakemukset” -sivun lopussa olevan ”Hakemusten liitteet” -...

Lue lisää