Kassan tiedotearkisto

Arkisto kassan ajankohtaista-tiedotteista

Työllisyyden kuntakokeilu alkaa maaliskuussa

17.02.2021

Kuntakokeilussa osa TE-palveluiden asiakkaista siirtyy kuntien asiakkaiksi. Kokeilulla selvitetään, voidaanko työnhakijoiden palveluja parantaa järjestämällä työnhakijoiden palvelut kuntien kautta. Palvelujen kehittämisellä tavoitellaan entistä nopeampaa työllistymistä. Kuntakokeilu on käynnissä 1.3.2021 - 30.6.2023 ja kunta vastaa työnhakijan palveluista kokeilun ajan. Kaikki työnhakijat eivät kuulu kuntakokeilun piiriin. Saat tiedon kuntakokeiluun siirtämisestäsi TE-palveluista joko kirjeitse tai sähköisesti TE-palveluiden Oma asioinnin kautta. Sinuun ollaan yhteydessä myös alueesi kunta...

Lue lisää

Työtulojen suojaosan korotus sai jatkoaikaa

10.12.2020

Työttömyysturvalakiin on tehty Korona pandemian ja sen taloudellisten vaikutusten vuoksi useita määräaikaisia muutoksia, jotka on säädetty päättymään 31.12.2020. Eduskunta on nyt jatkanut työtulojen suojaosaan tehdyn lakimuutoksen voimassaoloa 31.3.2021 asti. Työtulojen korotettu, 500 euron kuukausittainen suojaosa on voimassa silloin, kun hakujakso alkaa viimeistään 31.3.2021. Myös liikkuvuusavustuksen saamisen edellytyksiin tehdyn lakimuutoksen voimassaoloa jatkettiin 31.3.2021 asti. Lue: TYJ:n päivitetty koonti väliaikaisista lakimuutoksista

Lue lisää

Kundtjänst och betalningsdagar vid årsskiftet

04.12.2020

Julen och årsskiftets helgdagar medför förändringar i kassans telefonservice och betalningsdagar. Vanligen har kassans telefonservice öppet på måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 9–15. Kassan telefonservice är - 23. - 25.12.20 stängt- 28. - 29.12.20 öppen kl. 9 - 12- 30.12.20 - 1.1.21 stängt- 4.1.21 öppen kl. 9 - 15- 5.1.21 oppen kl. 9 - 12 Betalningsdagar för arbetslöshetsdagpenning Vanligen utbetalas dagpenningar varje vardag. Pengarna utbetalas på sökandens konto två bankdagar efter att ansökan behandlats. Betalningsrytmen fungerar som vanligt fram till 23.12.20 (ons). Avvikelser i...

Lue lisää

Asiakaspalvelu ja maksupäivät vuoden vaihteessa

04.12.2020

Joulu ja vuodenvaihteen pyhäpäivät vaikuttavat kassan asiakaspalveluun ja etuuksien maksupäiviin. Kassan puhelinpalvelu on normaalisti avoinna maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo 9 - 15. Normaaleista palveluajoista poiketen kassan puhelinpalvelu on: - 23. - 25.12.20 suljettu- 28. - 29.12.20 avoinna klo 9 - 12- 30.12.20 - 1.1.21 suljettu- 4.1.21 avoinna klo 9 - 15- 5.1.21 avoinna klo 9 - 12 Työttömyyspäivärahan maksupäivät Päivärahoja maksetaan normaalisti joka arkipäivänä. Rahat ovat hakijan tilillä kaksi pankkipäivää hakemuksen käsittelypäivän jälkeen. Työttömyyspäivärahojen maksury...

Lue lisää

MÖTESKALLELSE

11.11.2020

Den högsta beslutanderätten inom arbetslöshetskassan utövas av kassamedlemmarnas möte. Hälsovårdens arbetslöshetskassas medlemmar kan delta i mötet.  MÖTESKALLELSE    Hälsovårdens arbetslöshetskassa håller sitt ordinarie möte torsdagen den 26 november 2020 kl. 12.00 som Teams-möte. På mötet behandlas kassans stadgeenliga ärenden.  Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut samt revisorernas berättelse med utlåtandena finns till påseende för kassans medlemmar under en veckas tid före mötet på kassans byrå, rum nummer 1240, Stationskarlsgatan 4, P1-våningen, 00520 Hel...

Lue lisää

Määräaikaisten lakimuutosten voimassaoloa jatkettiin

23.10.2020

Työttömyysturvalakiin on tehty Korona pandemian ja sen taloudellisten vaikutusten vuoksi useita määräaikaisia muutoksia, joiden alkupäivät vaihtelevat välillä 16.3.2020 - 1.7.2020. Monien muutosten voimassaolo on säädetty päättymään 31.12.2020, mutta osan muutosten voimassaolon oli tarkoitus päättyä 31.10.2020. Eduskunta hyväksyi 21.10.2020 lakimuutoksen, joka jatkaa kaikkien 31.10.2020 päättyväksi säädettyjen määräaikaisten muutosten voimassaoloa 31.12.2020 asti.  Lakimuutoksen myötä esim. 500 euron suojaosa osa-aika- tai keikkatyön tuloille on voimassa silloi...

Lue lisää

Työtulojen huomioimiseen muutoksia touko-kesäkuusta 2020 alkaen

30.06.2020

Työttömyyden ja lomautuksen aikaisten työtulojen huomioimiseen on tullut kaksi määräaikaista lakimuutosta, jotka useimmilla jäsenillämme vaikuttavat päivärahaan kesäkuun alusta lukien. Palkkatulojen suojaosa nousee Hakujaksoilla, jotka alkavat ajalla 1.6. - 31.10.2020 palkkatulojen suojaosa eli raja, jonka alle jäävät bruttotulot eivät vaikuta työttömyyspäivärahaan lainkaan, on aiempaa suurempi. Suojaosuus on kuukauden jaksolla 500 euroa brutto (aiemmin 300 e) ja neljän viikon jaksolla 465 euroa brutto (aiemmin 279 e). Kaikki työpäivät ja työtunnit tulee edelleen ilmoittaa päivärahahakemuks...

Lue lisää

Telefontjänst stängt under påsken

06.04.2020

Kassans telefontjänst (09) 5422 7300 är vanligen öppet måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 9.00 - 15.00. Under påsken är telefontjänst stängt på torsdag 9.4.20 och på måndag 13.4.20.

Lue lisää

Coronavirus och arbetslöshetsdagpenning

19.03.2020

Spridningen av coronavirus är en anledning till oro. Åtgärder för att förhindra spridning av sjukdomen förändras hela tiden. Vi strävar mot att uppdatera den här nyheten när situationen förändras. Dagpenning vid smittsam sjukdom Om du har diagnostiserats med en allvarlig smittsam sjukdom eller rimligen förvänts bli utsatt för den, kan du beordras att vara frånvarande från arbetet för att förhindra spridningen av sjukdomen. Beroende på situationen kan du också utsättas för karantän eller isolering. I en sådan situation skulle du ha rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom, om läkaren som an...

Lue lisää

Koronavirus ja työttömyyspäiväraha

18.03.2020

Suomen hallitus on hyväksynyt määräaikaisia muutoksia työttömyysturvalakiin koronaviruksesta johtuen. Olemme koonneet yhteenvedon määräaikaisista muutoksista tänne. Tilanne on jo aiheuttanut valtavaa kasvua työttömyyspäivärahahakemusten määriin ja määrien odotetaan edelleen kevään kuluessa kasvavan. Hakemusmäärien kasvaessa niiden käsittely voi tilapäisesti ruuhkautua, joten pyydämme kärsivällisyyttä. Toivomme, että vältät käsittelyaikatiedusteluja ja seuraat käsittelyn etenemistä nettisivujen etusivulta. Poikkeuksellisen käsittelytilanteen takia työttömyyskassa ei voi vastata yksittäisi...

Lue lisää