Kassan tiedotearkisto

Arkisto kassan ajankohtaista-tiedotteista

Osassa maksuista viivettä

25.11.2020

Työttömyyskassassa aloitettiin torstaina 19.11.2020 laaja tietojärjestelmäpäivitys, jonka arvioitiin vaikuttavan kassan palveluihin vain perjantaihin 20.11.20 kello 16.00 saakka. Järjestelmäpäivityksen kesto on pitkittynyt ja tietojärjestelmät ovat osittain edelleen pois käytöstä. Työttömyyskassa selvittää ongelmatilannetta koko ajan aktiivisesti tietojärjestelmätoimittajan kanssa. Kassan maksuliikenne ei toimi tällä hetkellä normaalisti, koska työttömyyspäivärahahakemusten käsittelyyn tarvittavat tietoliikenneyhteydet ovat vielä puutteelliset. Kassa on hyvin pahoillaan tilanteesta. 

Lue lisää

19.11.20 aloitettu järjestelmäpäivitys

17.11.2020

Työttömyyskassa aloittaa torstaina 19.11.2020 laajan tietojärjestelmäpäivityksen, joka vaikuttaa kassan palveluihin. Torstaina 19.11.2020 kassan puhelinpalvelu on avoinna vain klo 9.00 - 12.00. Järjestelmäpäivityksestä johtuen WebKassa-palvelu on suljettuna ajalla torstai 19.11.klo 12.00 - perjantai 20.11.klo 16.00. ** Järjestelmäpäivitys jatkuu yhä maanantaina 23.11. josta johtuen palveluihin voi edelleen tulla ajoittaisia katkoksia. **

Lue lisää

MÖTESKALLELSE

11.11.2020

Den högsta beslutanderätten inom arbetslöshetskassan utövas av kassamedlemmarnas möte. Hälsovårdens arbetslöshetskassas medlemmar kan delta i mötet.  MÖTESKALLELSE    Hälsovårdens arbetslöshetskassa håller sitt ordinarie möte torsdagen den 26 november 2020 kl. 12.00 som Teams-möte. På mötet behandlas kassans stadgeenliga ärenden.  Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut samt revisorernas berättelse med utlåtandena finns till påseende för kassans medlemmar under en veckas tid före mötet på kassans byrå, rum nummer 1240, Stationskarlsgatan 4, P1-våningen, 00520 Hel...

Lue lisää

KOKOUSKUTSU

11.11.2020

Työttömyyskassan ylintä päätäntävaltaa käyttää kassan jäsenten kokous. Kaikki Terveydenhuoltoalan työttömyyskassan jäsenet voivat osallistua kokoukseen.  KOKOUSKUTSU    Terveydenhuoltoalan työttömyyskassan varsinainen kokous pidetään torstaina 26. päivänä marraskuuta 2020 klo 12.00 Teams-kokouksena. Kokouksessa käsitellään kassan sääntömääräiset asiat.  Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien kertomus lausuntoineen ovat kassan jäsenten nähtävissä viikon ajan ennen kokousta kassan toimistossa, huoneessa 1240, Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki...

Lue lisää

Määräaikaisten lakimuutosten voimassaoloa jatkettiin

23.10.2020

Työttömyysturvalakiin on tehty Korona pandemian ja sen taloudellisten vaikutusten vuoksi useita määräaikaisia muutoksia, joiden alkupäivät vaihtelevat välillä 16.3.2020 - 1.7.2020. Monien muutosten voimassaolo on säädetty päättymään 31.12.2020, mutta osan muutosten voimassaolon oli tarkoitus päättyä 31.10.2020. Eduskunta hyväksyi 21.10.2020 lakimuutoksen, joka jatkaa kaikkien 31.10.2020 päättyväksi säädettyjen määräaikaisten muutosten voimassaoloa 31.12.2020 asti.  Lakimuutoksen myötä esim. 500 euron suojaosa osa-aika- tai keikkatyön tuloille on voimassa silloi...

Lue lisää

Työtulojen huomioimiseen muutoksia touko-kesäkuusta 2020 alkaen

30.06.2020

Työttömyyden ja lomautuksen aikaisten työtulojen huomioimiseen on tullut kaksi määräaikaista lakimuutosta, jotka useimmilla jäsenillämme vaikuttavat päivärahaan kesäkuun alusta lukien. Palkkatulojen suojaosa nousee Hakujaksoilla, jotka alkavat ajalla 1.6. - 31.10.2020 palkkatulojen suojaosa eli raja, jonka alle jäävät bruttotulot eivät vaikuta työttömyyspäivärahaan lainkaan, on aiempaa suurempi. Suojaosuus on kuukauden jaksolla 500 euroa brutto (aiemmin 300 e) ja neljän viikon jaksolla 465 euroa brutto (aiemmin 279 e). Kaikki työpäivät ja työtunnit tulee edelleen ilmoittaa päivärahahakemuks...

Lue lisää

Telefontjänst stängt under påsken

06.04.2020

Kassans telefontjänst (09) 5422 7300 är vanligen öppet måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 9.00 - 15.00. Under påsken är telefontjänst stängt på torsdag 9.4.20 och på måndag 13.4.20.

Lue lisää

Coronavirus och arbetslöshetsdagpenning

19.03.2020

Spridningen av coronavirus är en anledning till oro. Åtgärder för att förhindra spridning av sjukdomen förändras hela tiden. Vi strävar mot att uppdatera den här nyheten när situationen förändras. Dagpenning vid smittsam sjukdom Om du har diagnostiserats med en allvarlig smittsam sjukdom eller rimligen förvänts bli utsatt för den, kan du beordras att vara frånvarande från arbetet för att förhindra spridningen av sjukdomen. Beroende på situationen kan du också utsättas för karantän eller isolering. I en sådan situation skulle du ha rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom, om läkaren som an...

Lue lisää

Koronavirus ja työttömyyspäiväraha

18.03.2020

Suomen hallitus on hyväksynyt määräaikaisia muutoksia työttömyysturvalakiin koronaviruksesta johtuen. Olemme koonneet yhteenvedon määräaikaisista muutoksista tänne. Tilanne on jo aiheuttanut valtavaa kasvua työttömyyspäivärahahakemusten määriin ja määrien odotetaan edelleen kevään kuluessa kasvavan. Hakemusmäärien kasvaessa niiden käsittely voi tilapäisesti ruuhkautua, joten pyydämme kärsivällisyyttä. Toivomme, että vältät käsittelyaikatiedusteluja ja seuraat käsittelyn etenemistä nettisivujen etusivulta. Poikkeuksellisen käsittelytilanteen takia työttömyyskassa ei voi vastata yksittäisi...

Lue lisää

Asiakaspalvelupiste suljettu toistaiseksi

15.03.2020

Työttömyyskassan asiakaspalvelupiste Pasilassa on suljettu toistaiseksi. Suosittelemme käyttämään Webkassaa asiointiin.

Lue lisää