Kassan tiedotearkisto

Arkisto kassan ajankohtaista-tiedotteista

Puhelinpalvelu kiinni helatorstaina 13.5.21

10.05.2021

Kassan puhelinpalvelu numerossa (09) 5422 7300 on normaalisti avoinna maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo 9.00 - 15.00. Helatorstaina 13.5.21 puhelinpalvelu on kiinni. Helatorstai siirtää vuorottelukorvauksen ja liikkuvuusavustuksen maksupäivää Vuorottelukorvauksia ja liikkuvuusavustuksia maksetaan yleensä torstaisin. Helatorstain pyhäpäivästä johtuen vuorottelukorvauksia ja liikkuvuusavustuksia maksetaan viikolla 19 poikkeuksellisesti perjantaina 14.5.21 (torstain 13.5.21 sijasta).

Lue lisää

Työtulojen suojaosan korotus sai jälleen jatkoaikaa

22.03.2021

Työttömyysturvalakiin on tehty korona pandemian ja sen taloudellisten vaikutusten vuoksi useita määräaikaisia muutoksia, joista useimmat oli säädetty päättymään 31.12.2020.  Eduskunta on kuitenkin jatkanut joidenkin määräaikaisten muutosten voimassaoloa. Työtulojen suojaosaan tehdyn lakimuutoksen voimassaoloa jatkettiin ensin 31.3.2021 asti ja uudestaan 30.6.2021 asti. Työtulojen korotettu, 500 euron kuukausittainen suojaosa on siten voimassa silloin, kun työttömyyspäivärahan hakujakso alkaa viimeistään 30.6.2021. Myös liikkuvuusavustuksen saamisen edellytyksiin tehdyn lakimuutoksen vo...

Lue lisää

Elektroniska ansökningar har förnyats

10.03.2021

I fortsättningen går det ännu lättare att ansöka om förmån eftersom det nu finns endast en ansökningsblankett. Systemet hjälper dig vidare i ansökan på basis av de uppgifter du ger när du fyller i ansökan. Ansökan sparas automatiskt som utkast vilket betyder att du inte behöver fylla i hela ansökan på en gång. Systemet sparar utkastet i 30 dagar så du behöver inte börja hela ansökan från början om du vill fortsätta fylla i ansökan vid en senare tidpunkt. Ansökan blir färdig och kommer till kassans handläggningskö först när du skickar in ansökan. Beakta att utkastet kommer aldrig vidare till...

Lue lisää

Sähköiset hakemuslomakkeet uudistuivat

10.03.2021

Etuuden hakeminen on jatkossa entistäkin helpompaa, koska hakemuslomakkeita on vain yksi. Hakemusta täyttäessäsi järjestelmä ohjaa sinua eteenpäin lomakkeelle täyttämiesi tietojen perusteella. ? -merkkien takaa löytyy täyttöohjeita. Uusi lomake tallentuu luonnokseksi automaattisesti. Tallennustoiminnon ansioista voit täyttää hakemustasi vaikka pikkuhiljaa, koska sen luonnos säilyy 30 päivän ajan. Täyttämistä ei siten enää tarvitse joka kerta aloittaa alusta. Välitallennettu hakemus tulee valmiiksi ja siirtyy kassan työjonoon vasta, kun lähetät sen. Huomaa, että pelkkä hakemuksesi luonn...

Lue lisää

Työllisyyden kuntakokeilu alkaa maaliskuussa

17.02.2021

Kuntakokeilussa osa TE-palveluiden asiakkaista siirtyy kuntien asiakkaiksi. Kokeilulla selvitetään, voidaanko työnhakijoiden palveluja parantaa järjestämällä työnhakijoiden palvelut kuntien kautta. Palvelujen kehittämisellä tavoitellaan entistä nopeampaa työllistymistä. Kuntakokeilu on käynnissä 1.3.2021 - 30.6.2023 ja kunta vastaa työnhakijan palveluista kokeilun ajan. Kaikki työnhakijat eivät kuulu kuntakokeilun piiriin. Saat tiedon kuntakokeiluun siirtämisestäsi TE-palveluista joko kirjeitse tai sähköisesti TE-palveluiden Oma asioinnin kautta. Sinuun ollaan yhteydessä myös alueesi kunta...

Lue lisää

Työtulojen suojaosan korotus sai jatkoaikaa

10.12.2020

Työttömyysturvalakiin on tehty Korona pandemian ja sen taloudellisten vaikutusten vuoksi useita määräaikaisia muutoksia, jotka on säädetty päättymään 31.12.2020. Eduskunta on nyt jatkanut työtulojen suojaosaan tehdyn lakimuutoksen voimassaoloa 31.3.2021 asti. Työtulojen korotettu, 500 euron kuukausittainen suojaosa on voimassa silloin, kun hakujakso alkaa viimeistään 31.3.2021. Myös liikkuvuusavustuksen saamisen edellytyksiin tehdyn lakimuutoksen voimassaoloa jatkettiin 31.3.2021 asti. Lue: TYJ:n päivitetty koonti väliaikaisista lakimuutoksista

Lue lisää

Kundtjänst och betalningsdagar vid årsskiftet

04.12.2020

Julen och årsskiftets helgdagar medför förändringar i kassans telefonservice och betalningsdagar. Vanligen har kassans telefonservice öppet på måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 9–15. Kassan telefonservice är - 23. - 25.12.20 stängt- 28. - 29.12.20 öppen kl. 9 - 12- 30.12.20 - 1.1.21 stängt- 4.1.21 öppen kl. 9 - 15- 5.1.21 oppen kl. 9 - 12 Betalningsdagar för arbetslöshetsdagpenning Vanligen utbetalas dagpenningar varje vardag. Pengarna utbetalas på sökandens konto två bankdagar efter att ansökan behandlats. Betalningsrytmen fungerar som vanligt fram till 23.12.20 (ons). Avvikelser i...

Lue lisää

Asiakaspalvelu ja maksupäivät vuoden vaihteessa

04.12.2020

Joulu ja vuodenvaihteen pyhäpäivät vaikuttavat kassan asiakaspalveluun ja etuuksien maksupäiviin. Kassan puhelinpalvelu on normaalisti avoinna maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo 9 - 15. Normaaleista palveluajoista poiketen kassan puhelinpalvelu on: - 23. - 25.12.20 suljettu- 28. - 29.12.20 avoinna klo 9 - 12- 30.12.20 - 1.1.21 suljettu- 4.1.21 avoinna klo 9 - 15- 5.1.21 avoinna klo 9 - 12 Työttömyyspäivärahan maksupäivät Päivärahoja maksetaan normaalisti joka arkipäivänä. Rahat ovat hakijan tilillä kaksi pankkipäivää hakemuksen käsittelypäivän jälkeen. Työttömyyspäivärahojen maksury...

Lue lisää

MÖTESKALLELSE

11.11.2020

Den högsta beslutanderätten inom arbetslöshetskassan utövas av kassamedlemmarnas möte. Hälsovårdens arbetslöshetskassas medlemmar kan delta i mötet.  MÖTESKALLELSE    Hälsovårdens arbetslöshetskassa håller sitt ordinarie möte torsdagen den 26 november 2020 kl. 12.00 som Teams-möte. På mötet behandlas kassans stadgeenliga ärenden.  Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut samt revisorernas berättelse med utlåtandena finns till påseende för kassans medlemmar under en veckas tid före mötet på kassans byrå, rum nummer 1240, Stationskarlsgatan 4, P1-våningen, 00520 Hel...

Lue lisää

Määräaikaisten lakimuutosten voimassaoloa jatkettiin

23.10.2020

Työttömyysturvalakiin on tehty Korona pandemian ja sen taloudellisten vaikutusten vuoksi useita määräaikaisia muutoksia, joiden alkupäivät vaihtelevat välillä 16.3.2020 - 1.7.2020. Monien muutosten voimassaolo on säädetty päättymään 31.12.2020, mutta osan muutosten voimassaolon oli tarkoitus päättyä 31.10.2020. Eduskunta hyväksyi 21.10.2020 lakimuutoksen, joka jatkaa kaikkien 31.10.2020 päättyväksi säädettyjen määräaikaisten muutosten voimassaoloa 31.12.2020 asti.  Lakimuutoksen myötä esim. 500 euron suojaosa osa-aika- tai keikkatyön tuloille on voimassa silloi...

Lue lisää