Yleistiedoksianto 5.9.2023: Saido Mohamedia (201074-, Helsinki) koskevat Terveydenhuoltoalan työttömyyskassan päätökset.

Yleistiedoksiantona hallintolain (434/2003) 62 §:n nojalla ilmoitetaan, että Terveydenhuoltoalan työttömyyskassa on antanut Saido Ahmed Mohamedia (201074-, Helsinki) koskevat työttömyysturvalakiin perustuvat päätökset 16.1.2023 ja 17.1.2023.

Päätökset ovat nähtävillä Terveydenhuoltoalan työttömyyskassassa, osoitteessa Vääksyntie 2, Helsinki (käyntiaika on sovittava etukäteen puhelimitse 09 5422 7300 tai sähköpostilla [email protected]). Päätökset pidetään nähtävillä 37 päivää tämän ilmoituksen julkaisemisesta.

Valitusaika sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan on 30 päivää päätösten tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta.

Terveydenhuoltoalan työttömyyskassa, 5.9.2023