Päivärahan määrän korotus 1.8.2022 lukien

Eduskunta on hyväksynyt etuuden ylimääräisen indeksikorotuksen vuodelle 2022. Ylimääräinen korotus nostaa työttömyyskassan maksaman ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan, vuorotteluvapaakorvauksen ja liikkuvuusavustuksen määrää sekä lapsikorotusta.

Keskimääräinen päivärahaan tuleva korotus on noin 15–20 euroa kuukaudessa.

Lapsikorotuksen määrän korotus maksupäivää kohden on 
•    yhdestä lapsesta maksettava lapsikorotus muuttuu 5,41 eurosta 5,60 euroon
•    kahdesta lapsesta maksettava lapsikorotus muuttuu 7,95 eurosta 8,23 euroon ja 
•    kolmesta tai useammasta lapsesta maksettava lapsikorotus muuttuu 10,25 eurosta 10,61 euroon. 

Muutos koskee 1.8.2022 tai sen jälkeen alkavia työttömyysjaksoja ja korotus päivärahan määrään tehdään automaattisesti, kun 1.8.2022 alkava työttömyysjakso maksetaan. Koska kyseessä on päivärahan tason korottaminen indeksillä, asiasta ei anneta erillistä päätöstä. Jos päätöksen asiasta kuitenkin haluaa, sen voi pyytää lähettämällä asiasta viestin webkassan kautta.  

Suosittelemme sinulle