Päivärahan määrän korotus 1.1.2023 lukien

Kuluneen vuoden aikana yleinen hintataso on noussut Suomessa voimakkaasti. Hallitus on vastannut tähän ylimääräisellä indeksikorotuksella, joka nosti ansiopäivärahan määrää jo elokuusta alkaen. Yhä nousseet kustannukset näkyvät nyt myös vuodenvaihteen säännönmukaisessa indeksitarkistuksessa ja ansiopäivärahan määrä nousee jälleen.

Tilillä näkyvä nettokorotus on keskimäärin noin 10-15 euroa kuukaudessa. Korotuksen määrä riippuu ennakonpidätyksestä eli veroprosentistasi ja siitä työttömyyttä edeltävästä palkasta, josta päivärahasi määrä on aiemmin laskettu.

Korotus tehdään 1.1.2023 lukien peruspäivärahaan ja sen myötä ansiopäivärahan suuruus nousee bruttona 35,72 eurosta 37,21 euroon päivässä.

Lisäksi työttömyysturvan lapsikorotusta on päätetty korottaa väliaikaisesti vuoden 2023 ajaksi. Lapsikorotuksen määrä maksupäivää kohden korottuu 1.1.2023 lukien
•    yhdestä lapsesta 5,61 eurosta 7,01 euroon
•    kahdesta lapsesta 8,23 eurosta 10,29 euroon ja 
•    kolmesta tai useammasta lapsesta 10,61 eurosta 13,26 euroon. 

Etuuden määrän muutos koskee 1.1.2023 tai sen jälkeen alkavia työttömyysjaksoja, ja korotus päivärahan määrään tehdään automaattisesti, kun 1.1.2023 alkava työttömyysjakso maksetaan. Koska kyseessä on päivärahan tason korottaminen indeksillä, asiasta ei anneta erillistä päätöstä. Jos päätöksen asiasta kuitenkin haluaa, sen voi pyytää lähettämällä asiasta viestin webkassan kautta tai lisäämällä pyynnön tammikuun hakemuksen lisätietoihin.

Suosittelemme sinulle

Sivu
18.3.2021
Ajankohtaista
24.5.2023
Sivu
15.5.2023